Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY GMINY

Na podstawie art.19 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446, 1579 i 1948) – zwołuję  XXXI Sesję Rady Gminy Rawa Mazowiecka  na dzień 28 czerwca 2017 roku godzina  10 - ta.  Sesja odbędzie się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka al. Konstytucji 3-go Maja nr 32.                                                                                                            

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2016 rok;

- opinia Komisji Rewizyjnej oraz przedstawienie wniosku w sprawie absolutorium,

- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej.

5. Podjęcie uchwał w sprawie :

a) przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok ,

b) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy ,

c) udzielenia dotacji w 2017 r na konserwację – restauracja XVI wiecznego szafiastego ołtarza głównego  kościoła pw. Św. Stanisława B-pa Męczennika w Boguszycach- zabytku wpisanego do rejestru zabytków,

d) przekazanie  środków finansowych   na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Rawie Maz,

e) zmian w budżecie gminy  na 2017 rok.

f) Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2017- 2023,

g) rozpatrzenie skargi skierowanej do Rady Gminy. 

6. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.

7. Interpelacje radnych.

8.Wolne wnioski i zapytania.

9.Zakończenie obrad.                                                                                                           


 

Zawiadomienie o zebraniu uczestników scalenia gruntów położonych w obrębie Ścieki

Zawiadomienie o zebraniu uczestników scalenia gruntów położonych w obrębie Ścieki, gm.Rawa Mazowiecka dotyczącym wyrażenia zgody na dokonany szacunek gruntów objętych postępowaniem scaleniowym. Szczegóły w załączniku poniżej.


 

Zawiadomienie o wyłożeniu wyników oszacowania gruntów obiektu Ścieki do publicznego wglądu

Zawiadomienie o wyłożeniu wyników oszacowania gruntów obiektu Ścieki do publicznego wglądu. Szczegóły zawiadomienia w załączniku.


 

Zawiadomienie o zebraniu uczestników w sprawie zapoznania się z wynikami oszacowania gruntów objętych postępowaniem scaleniowym w obrębie Ścieki.

Zawiadomienie o zebraniu uczestników w sprawie zapoznania się z wynikami oszacowania gruntów objętych postępowaniem scaleniowym w obrębie Ścieki. Szczegóły w załączniku poniżej.

Decyzja Starosty Rawskiego w sprawie uznania za mienie gminne nieruchomości położonych na terenie wsi Podlas.

Na podstawie art. 8 ust. 1 i 6 oraz art. 8m w związku z art. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. orzekam o ustaleniu, iż działki oznaczone w rejestrze ewidencji gruntów i budynków numerami: 38 o pow. 0,37 ha; 113 o pow. 0,18 ha położone w obrębie Podlas gm. Rawa Mazowiecka, stanowią mienie gminne.

drukuj (Decyzja Starosty Rawskiego w sprawie uznania za mienie gminne nieruchomości położonych na terenie wsi Podlas.)

Decyzja Starosty Rawskiego w sprawie scalenia gruntów części obrębu Zarzecze, gmina Rawa Mazowiecka o łącznej powierzchni 9,7743 ha

drukuj (Decyzja Starosty Rawskiego w sprawie scalenia gruntów części obrębu Zarzecze, gmina Rawa Mazowiecka o łącznej powierzchni 9,7743 ha)

Zawiadomienie o zebraniu w sprawie scalenia gruntów w obrębie Zarzecze

Zawiadomienie o zebraniu w sprawie scalenia gruntów w obrębie Zarzecze. Treść zawiadomienia w załączniku poniżej.

drukuj (Zawiadomienie o zebraniu w sprawie scalenia gruntów w obrębie Zarzecze)

Zawiadomienie o zebraniu uczestników scalenia w sprawie wprowadzenia uczestników scalenia w posiadanie wydzielonych gruntów w obrębie Zarzecze

Zawiadomienie o zebraniu uczestników scalenia w sprawie wprowadzenia uczestników scalenia w posiadanie wydzielonych gruntów w obrębie Zarzecze. Szczegóły w załączniku poniżej.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8646
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-06-19 13:23

Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Al. Konstytucji 3 Maja 32

96-200 Rawa Mazowiecka

NIP: 835-10-18-610
REGON: 000547879

Dane kontaktowe

Tel: (46) 814 42 41

Fax: (46) 814 42 41

lidia.stawinska@rawam.ug.gov.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 8.00 -16.00
Wtorek  8.00 - 16.00
Środa  8.00 - 17.00
Czwartek  8.00 - 16.00
Piątek  8.00 - 15.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 500000
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-07-03 14:26

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl