Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY GMINY

Na podstawie art.19 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446, 1579 i 1948) – zwołuję  XXXII Sesję Rady Gminy Rawa Mazowiecka na dzień 23 sierpnia  2017 roku godzina  10 - ta. Sesja odbędzie się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka al.Konstytucji 3-go Maja nr 32.

Proponowany porządek obrad:                                                                                                        

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  gminy Rawa Mazowiecka / obszar wsi Dziurdzioły i Zarzecze /,

b) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  gminy Rawa Mazowiecka / obszar wsi Podlas, Chrusty/,

c) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  gminy Rawa Mazowiecka / obszar wsi Pukinin – teren składowiska,

d) przystąpienia  do sporządzenia zmiany uchwały Nr VII/44/2003 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 9 lipca 2003 roku,

e) przystąpienia  do sporządzenia zmiany uchwały Nr VII/45/2003 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 9 lipca 2003 roku,

f) przystąpienia  do sporządzenia zmiany uchwały Nr VII/46/2003 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 9 lipca 2003 roku,

g) przystąpienia  do sporządzenia zmiany uchwały Nr VII/47/2003 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 9 lipca 2003 roku,

h) przystąpienia  do sporządzenia zmiany uchwały Nr VII/48/2003 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 9 lipca 2003 roku,

i) przystąpienia  do sporządzenia zmiany uchwały Nr VII/49/2003 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 9 lipca 2003 roku  w zakresie realizacji II budynku mieszkalnego w terenach zabudowy zagrodowej  o symbolu „ MR” oraz zabudowy zagrodowej z mieszkaniowo – usługowej – o symbolu „ MRj”,

j) przystąpienia  do sporządzenia zmiany uchwały Nr XLII/252/2002 Rady Gminy Rawa Mazowiecka  z dnia 26 września 2002 roku,

k) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  gminy Rawa Mazowiecka, na fragmencie wsi Niwna,

l) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  gminy Rawa Mazowiecka, w zakresie korekty tekst uchwały,

m) udzielenia  dotacji  w 2017 na konserwację : restauracja XVI wiecznego szafiastego  ołtarza  głównego z kościoła  pw  SW Stanisława B-pa Męczennika w Boguszycach- zabytku  wpisanego  do rejestru  zabytków,

n) przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji  z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji z przeznaczeniem dla komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej,

o) zmian  w budżecie gminy na 2017 r,

p) zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2017 – 2023,

r) zmiany Statutu Gminy Rawa Mazowiecka,

s) uchylenia uchwały Nr IV/31/2003 Rady Gminy w Rawie Mazowieckiej  z dnia 14 lutego 2003 roku,

t) odpłatnego nabycia nieruchomości.

5.Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.

6.Interpelacje radnych.

7.Wolne wnioski i zapytania.

8.Zakończenie obrad.

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8886
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-08-10 15:08

Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Al. Konstytucji 3 Maja 32

96-200 Rawa Mazowiecka

NIP: 835-10-18-610
REGON: 000547879

Dane kontaktowe

Tel: (46) 814 42 41

Fax: (46) 814 42 41

lidia.stawinska@rawam.ug.gov.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 8.00 -16.00
Wtorek  8.00 - 16.00
Środa  8.00 - 17.00
Czwartek  8.00 - 16.00
Piątek  8.00 - 15.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 511488
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-08-10 15:08

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl