Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY GMINY

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2018 roku  poz.994 i 1000) – zwołuję XLIII Sesję Rady Gminy Rawa Mazowiecka na dzień 25 06.2018  roku godzina 9 – ta. Sesja  odbędzie się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka al. Konstytucji 3-ego Maja nr 32.


1. Otwarcie Sesji .
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4 .Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2017 rok.
- opinia Komisji Rewizyjnej oraz przedstawienie  wniosku w sprawie absolutorium,
- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej.
5. Podjęcie uchwał  w sprawie :
a) przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok,
b) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy,
c) wynagrodzenia Wójta Gminy ,
d) zmiany uchwały Nr VII/44/03 Rady Gminy Rawa Mazowiecka  z dnia 9 lipca 2003 r,
e) zmiany uchwały Nr VII/45/03 Rady Gminy Rawa Mazowiecka  z dnia 9 lipca 2003 r,
f) zmiany uchwały Nr VII/46/03 Rady Gminy Rawa Mazowiecka  z dnia 9 lipca 2003 r,
g) zmiany uchwały Nr VII/47/03 Rady Gminy Rawa Mazowiecka  z dnia 9 lipca 2003 r,
h) zmiany uchwały Nr VII/48/03 Rady Gminy Rawa Mazowiecka  z dnia 9 lipca 2003 r,
i) zmiany uchwały Nr VII/49/03 Rady Gminy Rawa Mazowiecka  z dnia 9 lipca 2003 r,
j) zmiany uchwały Nr XXIII/138/16 Rady Gminy Rawa Mazowiecka  z dnia 27 października
2016 r,
k) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego     
gminy Rawa Mazowiecka , fragmenty wsi Rossocha ,
l) zmieniająca Uchwałę nr XXXVIII.252.18 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 13   
marca 2018r. w sprawie przyjęcia   Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz   
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie  gminy Rawa Mazowiecka  w  2018 roku.
6. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.

 

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11970
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-07-11 20:12

Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Al. Konstytucji 3 Maja 32

96-200 Rawa Mazowiecka

NIP: 835-10-18-610
REGON: 000547879

Dane kontaktowe

Tel: (46) 814 42 41

Fax: (46) 814 42 41

sekretariat@rawam.ug.gov.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 8.00 -16.00
Wtorek  8.00 - 16.00
Środa  8.00 - 17.00
Czwartek  8.00 - 16.00
Piątek  8.00 - 15.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 657827
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-07-18 22:25

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl