Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Obwieszczenie Wójta Gminy Rawa Mazowiecka w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka, dla fragmentu obszaru położonego w obrębie Chrusty

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 poz. 293) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 do 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zmianami) w nawiązaniu do uchwały Nr XVI.94.19 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka, dla fragmentu obszaru położonego w obrębie Chrusty, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka, dla fragmentu obszaru położonego w obrębie Chrusty, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 2 lipca 2020 r. do 3 sierpnia 2020 r. w Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka al. Konstytucji 3 Maja 32, pokój 101 w godz. urzędowania. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23 lipca 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka o godz.12:00 w sali konferencyjnej nr 301.
W związku z obecną sytuacją związaną z epidemią COVID – 19, wszyscy uczestnicy dyskusji zobowiązani są do przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów, zaleceń i rekomendacji.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 sierpnia 2020 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Rawa Mazowiecka. Nieuwzględnione uwagi zostaną przedłożone Radzie Gminy Rawa Mazowiecka do rozstrzygnięcia.

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Rawa Mazowiecka w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka, dla fragmentu obszaru położonego w obrębie Chrusty)

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13787
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-06-25 16:10

Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Al. Konstytucji 3 Maja 32

96-200 Rawa Mazowiecka

NIP: 835-10-18-610
REGON: 000547879

Dane kontaktowe

Tel: (46) 814 42 41

Fax: (46) 814 42 41

sekretariat@rawam.ug.gov.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 8.00 -16.00
Wtorek  8.00 - 16.00
Środa  8.00 - 17.00
Czwartek  8.00 - 16.00
Piątek  8.00 - 15.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 968021
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-13 12:26

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl