Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.rawam.ug.gov.pl

Treść strony

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka przedkłada do publicznej konsultacji projekt „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 Gminy Rawa Mazowiecka”. Projekt jest udostępniony na stronie internetowej  Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka www.rawam.ug.gov.pl w zakładce ,, Ogłoszenia ” w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.rawam.ug.gov.pl  w zakładce ,,Pożytek Publiczny”, na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.


 

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka przedkłada do publicznej konsultacji projekt „Programu Współpracy Gminy  Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”. Projekt jest udostępniony na stronie internetowej  Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka www.rawam.ug.gov.pl w zakładce Ogłoszenia , w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.rawam.ug.gov.pl  w zakładce Pożytek Publiczny i na tablicy ogłoszeń w urzędzie.


 

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka przedkłada do publicznej konsultacji projekt „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok Gminy Rawa Mazowiecka”. Projekt jest udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka www.rawam.ug.gov.pl w zakładce ,,Projekty do konsultacji społecznych ”w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.rawam.ug.gov.pl  w zakładce Pożytek Publiczny, na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.


 

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka przedkłada do publicznej konsultacji projekt „Programu Współpracy Gminy  Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”. Projekt jest udostępniony na stronie internetowej  Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka www.rawam.ug.gov.pl w zakładce Ogłoszenia , w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.rawam.ug.gov.pl  w zakładce Pożytek Publiczny i na tablicy ogłoszeń w urzędzie.


 

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka przedkłada do publicznej konsultacji projekt „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok Gminy Rawa Mazowiecka”. Projekt jest udostępniony na stronie internetowej  Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka www.rawam.ug.gov.pl w zakładce,, Projekty do konsultacji społecznych”,w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.rawam.ug.gov.pl  w zakładce Pożytek Publiczny, na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.


 

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka przedkłada do publicznej konsultacji projekt „Programu Współpracy Gminy  Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”.


 

Protokoł z konsultacji z dn. 05.11.2014


 

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na temat projektu uchwały Rady Gminy Rawa Mazowiecka w sprawie Programu Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015

Konsultacje odbędą się w dniu 05.11.2014 roku na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka  o godz. 16 ⁰⁰ w formie spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest  Pani Irmina Grzywka – pracownik Urzędu Gminy.

Rawa Mazowiecka 22.10.2014

                                                       Wójt Gminy Rawa Mazowiecka

                                                           /-/ Krzysztof Starczewski


 

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na temat projektu uchwały Rady Gminy Rawa Mazowiecka w sprawie Programu Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.

Konsultacje odbędą się w dniu 30.10. 2013 roku  na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka   o godz. 15 ⁰⁰ w formie spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest  Pani Irmina Grzywka – pracownik Urzędu Gminy.

 

                                                       Wójt Gminy Rawa Mazowiecka

                                                                 /-/ Krzysztof Starczewski

Dokumenty do pobrania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irmina Grzywka
  data wytworzenia: 2013-10-15
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2013-10-15 12:00
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2013-10-15 12:03

 

,, Wyniki konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Rawa Mazowiecka  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013."

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irmina Grzywka
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2012-10-23 08:18
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2012-10-23 08:19

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,na temat projektu uchwały Rady Gminy Rawa Mazowiecka 
w sprawie Programu Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013. Konsultacje odbędą się w dniu 18.10. 2012 roku  na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka o godz. 14⁰⁰ w formie spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest  Pani Irmina Grzywka – pracownik Urzędu Gminy.
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irmina Grzywka
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2012-10-09 10:25
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2012-10-18 09:38

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irmina Grzywka
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2012-10-09 10:26
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2012-10-09 10:27

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu ,,Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015”

Metryka

 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2012-07-27 13:23
Ogłoszenie
o przeprowadzeniu konsultacji
 
z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
Przedmiotem konsultacji jest:
 
Projekt Gminnego Programu  Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015
Konsultacje trwać będą:od 09 lipca 2012r. do 23 lipca 2012r.
 
Opinie w sprawie konsultowanego  „Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015” należy przedkładać w formie pisemnej do dnia 23 lipca 2012r w sekretariacie pokój 202-Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka przy ul. Aleja Konstytucji 3 Maja 32 do godziny 1200.
 
Wyjaśnień w sprawie ogłoszonych konsultacji udziela p. Irmina Grzywka.
UWAGA: Konsultacje mają charakter opiniotwórczy, a ich wyniki nie są wiążące.
 
Wójt Gminy Rawa Mazowiecka
/-/ Krzysztof Starczewski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irmina Grzywka
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2012-07-06 09:16
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2012-07-06 09:25

Protokół z konsultacji z dn. 19.10.2011 r.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Irmina Grzywka
  • opublikował: Sebastian Kobierski
   data publikacji: 2011-10-26 09:54
  • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
   ostatnia modyfikacja: 2011-10-26 09:55

 

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

 

Ogłoszenie

o przeprowadzeniu konsultacji

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,na temat projektu uchwały Rady Gminy Rawa Mazowiecka w sprawie Programu Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 201Konsultacje odbędą się w dniu 19.10. 2011 roku  na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka  o godz. 14 w formie spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych .

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest  Pani Irmina Grzywka – pracownik Urzędu Gminy.

                                                                                                                         Wójt Gminy Rawa Mazowiecka

                                                                                                                             /-/ Krzysztof Starczewski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irmina Grzywka
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-10-13 12:23
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2012-07-06 09:17

 

Metryka

 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2011-12-13 12:56

Uchwała Nr XII/58 w sprawie programu współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irmina Grzywka
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2011-12-13 12:54
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2011-12-13 12:56

Program współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012

 • Metryka

  • opublikował: Sebastian Kobierski
   data publikacji: 2011-10-19 08:24

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irmina Grzywka
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-10-19 08:23
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2011-10-19 08:24

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14085
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-12-08 15:23