Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.rawam.ug.gov.pl

Treść strony

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) zwołuję XXXV Sesję Rady Gminy Rawa Mazowiecka na dzień 30 listopad 2021 r. (wtorek) - godz. 10:00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka. 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 
2. Przyjęcie porządku obrad 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy Rawa Mazowiecka 
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 
6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka - fragment obrębu Chrusty 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI.125.20 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka, obręb Ścieki 
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
9. Informacja Wójta Gminy o podmiotach, w których wykonywana będzie nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne na terenie Gminy Rawa Mazowiecka wraz z opinią sądu rejonowego 
10. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami 
11. Interpelacje Radnych 
12. Wolne wnioski i zapytania 
13. Zakończenie obrad


Przewodnicząca Rady Gminy 
Katarzyna Klimek 

 

Sesja Rady Gminy Rawa Mazowiecka transmitowana jest na stronie internetowej: https://youtu.be/zDgE9H6KUbE Archiwum transmisji: https://www.youtube.com/channel/UC4rv4nWc0fMj-i-JMkaP6Lw Zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia od pracy zawodowej zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834).

drukuj (Zawiadomienie o sesji Rady Gminy)

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5000
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-11-29 15:11:39