Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.rawam.ug.gov.pl

Treść strony

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację punktu skupu odpadów w m. Boguszyce

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Radosław Woszczyk
  data wytworzenia: 2019-11-29
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2019-11-29 12:45

Obwieszczenie o złożonym wniosku i wszczęciu postępowania o wyd. decyzji środowiskowej na budowę hali logistyczno-magazynowo-produkcyjnej w m. Konopnica

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Radosław Woszczyk
  data wytworzenia: 2019-10-30
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2019-10-30 16:15

Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym dla inwestycji pn. Punkt skupu odpadów w m. Boguszyce

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Radosław Woszczyk
  data wytworzenia: 2019-10-25
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2019-10-25 17:32

Obwieszczenie o złożonym 2 uzupełnieniu karty informacyjnej dla przedsięwzięcia dotyczącego punktu skupu odpadów w m. Boguszyce

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Radosław Woszczyk
  data wytworzenia: 2019-08-20
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2019-08-20 08:02

Obwieszczenie o umorzeniu postępowania na wyd. decyzji środ. na komorę lakierniczą w m. Nowy Kurzeszyn

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Radosław Woszczyk
  data wytworzenia: 2019-07-30
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2019-07-30 09:47

Obwieszczenie o wydanej decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach - Rozbudowa ZGO Aquarium w m. Pukinin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Radosław Woszczyk
  data wytworzenia: 2019-07-30
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2019-07-30 09:45
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-22 08:58

Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym dla inwestycji - Rozbudowa istniejącej kwatery nr V w m. Pukinin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Radosław Woszczyk
  data wytworzenia: 2019-06-29
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2019-06-29 10:49
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-22 08:58

Obwieszczenie o złożonym uzupełnieniu karty informacyjnej dla punktu skupu odpadów w m. Boguszyce

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Radosław Woszczyk
  data wytworzenia: 2019-06-25
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2019-06-25 11:31

Obwieszczenie o złożonym wniosku o wydanie decyzji środowiskowej na komorę lakierniczą w m. Nowy Kurzeszyn

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Radosław Woszczyk
  data wytworzenia: 2019-07-30
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2019-07-30 09:42

Obwieszczenie o złożonym Uzupełnieniu Nr 2 do raportu oddziaływania na środowisko na wydanie decyzji o srod. uwarunkow. dotyczącej kwatery nr V w m. Pukinin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Radosław Woszczyk
  data wytworzenia: 2019-06-17
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2019-06-17 21:20

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę kurnika o obsadzie maksymalnej 80 DJP w m. Wołucza

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Radosław Woszczyk
  data wytworzenia: 2019-06-13
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2019-06-13 13:51

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne nr IX w m. Pukinin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Radosław Woszczyk
  data wytworzenia: 2019-06-07
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2019-06-07 10:31

Obwieszczenie o wydanej decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę stacji demontażu pojazdów w m. Wałowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Radosław Woszczyk
  data wytworzenia: 2019-05-27
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2019-05-27 14:18

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę stacji demontażu pojazdów na dz. nr 335-4 w m. Wałowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Radosław Woszczyk
  data wytworzenia: 2019-05-13
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2019-05-13 17:52

Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym dla inwestycji budowa kwatery nr IX w m. Pukinin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Radosław Woszczyk
  data wytworzenia: 2019-05-06
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2019-05-06 09:38

Obwieszczenie o złożonym wniosku o wyd. decyzji środ. na realizację punktu skupu odpadów na terenie działki 806-19 w m. Boguszyce

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Radosław Woszczyk
  data wytworzenia: 2019-05-06
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2019-05-06 09:37

Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym - budowa kurnika o maksymalnej obsadzie 80 DJP w m. Wołucza

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Radosław Woszczyk
  data wytworzenia: 2019-04-23
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2019-04-23 13:04

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o braku raportu ooś w sprawie wniosku o wydanie decyzji na przebudowę drogi powiatowej w m. Ścieki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Radosław Woszczyk
  data wytworzenia: 2019-04-23
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2019-04-23 13:02

Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej na przebudowę drogi powiatowej w m. Ścieki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Radosław Woszczyk
  data wytworzenia: 2019-04-23
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2019-04-23 12:59

Obwieszczenie o złożonym Uzupełnieniu Nr 1 do raportu oddziaływania na środowisko na wydanie decyzji o srod. uwarunkow. dotyczącej kwatery nr V w m. Pukinin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Radosław Woszczyk
  data wytworzenia: 2019-04-16
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2019-04-16 15:50

Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym Stacja demontażu pojazdów w m. Wałowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Radosław Woszczyk
  data wytworzenia: 2019-04-02
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2019-04-02 14:57

Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej - punkt zbierania i przetwarzania odpadów metali żelaznych i nieżelaznych w m. Stara Wojska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Radosław Woszczyk
  data wytworzenia: 2019-04-02
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2019-04-02 08:52
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-02 08:51

Obwieszczenie o złożonym uzupełnieniu karty informacyjnej na przebudowę drogi powiatowej Wysokienice - Rawa Mazowiecka

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Radosław Woszczyk
  data wytworzenia: 2019-03-28
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2019-03-28 17:30

Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym Stacja demontażu pojazdów w m. Wałowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Radosław Woszczyk
  data wytworzenia: 2019-03-25
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2019-03-25 09:00

Obwieszczenie o złożonym ujednoliconym nowym raportem OOŚ dla budowy stacji i demontażu w m. Wałowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Radosław Woszczyk
  data wytworzenia: 2019-03-13
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2019-03-13 20:00

Obwieszczenie o złożonym wniosku o zmianę wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącej kwatery nr V w m. Pukinin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Radosław Woszczyk
  data wytworzenia: 2019-03-11
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2019-03-11 08:17
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-11 08:16

Obwieszczenie o złożonym uzupełnieniu nr 3 do raportu oddziaływania na środowisko dla budowy kwatery nr IX w m. Pukinin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Radosław Woszczyk
  data wytworzenia: 2019-03-11
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2019-03-11 08:15

Obwieszczenie o złożonym uzupełnieniu nr 1 do raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia - budowa kurnika w m. Wołucza

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Radosław Woszczyk
  data wytworzenia: 2019-03-11
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2019-03-11 08:14

Obwieszczenie o złożonym wniosku o wyd. decyzji środ. na przebudowę drogi powiatowej Wysokienice - Rawa Mazowiecka

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Radosław Woszczyk
  data wytworzenia: 2019-02-27
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2019-02-27 16:46

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o braku raportu ooś w sprawie wniosku o decyzję zmieniającą decyzję z dn.27.09.2013 dla ZGO Aquarium w m. Pukinin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Radosław Woszczyk
  data wytworzenia: 2019-02-18
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2019-02-18 09:36

Obwieszczenie o wydanej decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dn. 27.09.2013r. - Rozbudowa ZGO Aquarium w m. Pukinin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Radosław Woszczyk
  data wytworzenia: 2019-02-18
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2019-02-18 09:34

Obwieszczenie o postanowieniu stwierdzającym brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla punktu zbierania odpadów w m. Stara Wojska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Radosław Woszczyk
  data wytworzenia: 2019-01-22
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2019-01-22 08:14

Obwieszczenie o złożonym ujednoliconym raportem OOŚ dla budowy stacji i demontażu w m. Wałowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Radosław Woszczyk
  data wytworzenia: 2019-01-22
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2019-01-22 08:12
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-22 08:12

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3552
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-01-22 08:58:59