Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.rawam.ug.gov.pl

Treść strony

Obwieszczenie o złożonym uzupełnieniu do raportu ooś dla przedsięwzięcia pn. uruchomienie stacji demontażu pojazdów w m. Wałowice

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Radosław Woszczyk
    data wytworzenia: 2018-12-21
  • opublikował: Sebastian Kobierski
    data publikacji: 2018-12-21 08:20

Obwieszczenie podjęcie zawieszonego postępowania w sprawie złożonego wniosku na wydanie decyzji środowiskowej budowa kurnika w m. Wołucza

Obwieszczenie o złożonym raporcie oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia - budowa kurnika w m. Wołucza

Obwieszczenie o złożonym uzupełnieniu nr 1 i nr 2 do raportu oddziaływania na środowisko dla budowy kwatery nr IX w m. Pukinin

Obwieszczenie o złożonym uzupełnieniu do karty informacyjnej na uruchomieniu punktu zbierania odpadów metali żelaznych i nieżelaznych

Obwieszczenie o złożonym uzupełnieniu do raportu OOŚ dla budowy stacji i demontażu w m. Wałowice

Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania do czasu złożenia raportu na kurnik w m. Wołucza

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu odmawiającym wszczęcia postępowania dla budowy stacji bazowej PLAY w m. Janolin

Obwieszczenie o złożonym wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla stacji demontażu pojazdów w m. Wałowice

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu nakładającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla kurnika w m. Wołucza

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Wykonanie instalacji do korekty pH w oczyszczalni ścieków w Żydomicach

Obwieszczenie o złożonym Aneksie Nr 2 do karty informacyjnej o wydanie decyzji o środ. uwarunkow. dla kwatery nr V w m. Pukinin

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla uruchomienia punktu zbierania i przetwarzania odpadów metali żelaznych i nieżelaznych w m. Stara Wojska

Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym - wykonanie instalacji pH na oczyszczalni ścieków w Żydomicach

Obwieszczenie o złożonym przez inwestora doprecyzowaniu wniosku dla budowy stacji demontażu pojazdów w m. Wałowice

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Wydobywanie kopaliny pospolitej - piasku ze żwirem - Kolonia Wołucza I

Obwieszczenie o złożonym Aneksie Nr 1 do karty informacyjnej przedsięwzięcia o zmianę wydanej decyzji o środ. uwarunkow. dotyczącej kwatery nr V w m. Pukinin

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Przetwarzanie odpadów w oczyszczalni ścieków w Żydomicach

Obwieszczenie o złożonym wnosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącej kwatery nr IX w m. Pukinin

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla kopalni kruszywa naturalnego ze złoża Wołucza na dz. 33

Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie postępowania o wydanie decyzji na wydobywanie kopaliny pospolitej Wołucza I

Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie postępowania - przetwarzanie w oczyszczalni ścieków odpadów w m. Konopnica

Obwieszczenie o złożonym wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i wszczęciu postępowania dla budowy stacji demontażu pojazdów w m. Wałowice

Obwieszczenie o złożonym raporcie oddziaływania na środowisko - Wykonanie instalacji korekty pH na oczyszczalni ścieków w m. Żydomice

Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania przedsiewzięcia Panattoni do czasu złożenia raportu ooś

Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym dot. przedsiewezięcia - kopalni piasku w m. Wołucza

Obwieszczenie o złożonym wnosku o zmianę wydanej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dotyczącej kwatery nr V w m. Pukinin

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy Goodman Rawa Logistic Center w m. Konopnica

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu nakładającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na wykonaniu instalacji do korekty pH oczyszczalni ścieków w w. Żydomice

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy kurnika na działkach nr 157, 158, 159 w m. Byszewice

Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy dotyczącą Goodman Rawa Logistic

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu nakładającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na budowę Centrum dystrybucyjnego w m. Chrusty

Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy dotyczącą kurnika w m. Byszewice

Obwieszczenie o złożonym wniosku i przesłaniu do organów o wydanie opinii co do sporządzenia raportu dla inwestycji RAWiK w m. Żydomice

Obwieszczenie o odwieszeniu postępowania - budowa Centrum dystrybucyjnego Podlas

Obwieszczenie o przesłaniu wniosku do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej o wydanie opinii co do sporządzenia raportu - budowa centrum dystrybucyjnego w m. Chrusty

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3520
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-01-21 18:05:49