Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.rawam.ug.gov.pl

Treść strony

Ogłoszenie o sprzedaży końcowej węgla

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw, oraz przystąpieniem Gminy Rawa Mazowiecka do sprzedaży końcowej paliwa stałego – od dnia 08.05.2023 r. do dnia 30.06.2023 r. w Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka przyjmowane są wnioski o zakup preferencyjny węgla. Wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka pokój nr 104 (liczy się kolejność złożonych wniosków).
Pozostały do sprzedaży wolumen węgla - ekogroszek 42.000kg.
Cena preferencyjna  zakupu 1 tony - 2000 zł.
Do sprzedaży końcowej nie stosuje się ograniczenia ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 8 ust 2.Zniesiony został istniejący limit ilościowy przypadający na 1 gospodarstwo domowe.
Do dokonania zakupu preferencyjnego uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Jakubowski
  data wytworzenia: 2023-05-05
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2023-05-05 10:19
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2023-05-05 10:19

Informacja o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych

Gmina Rawa Mazowiecka informuje, zgodnie z przepisem wskazanym poniżej, że przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie Gminy.

Komunikat wydano na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Jakubowski
  data wytworzenia: 2022-11-03
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2022-11-03 09:00
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2022-11-03 09:01

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla) przez gospodarstwo domowe

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 2022, poz. 2236), Gmina Rawa Mazowiecka zamierza przystąpić do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych. W związku z powyższym, w celu ustalenia liczby gospodarstw domowych zainteresowanych zakupem paliwa stałego (węgla) prosimy mieszkańców Gminy Rawa Mazowiecka o składanie wniosków o zakup. Informujemy, że asortyment planowanego do sprzedaży węgla to groszek/orzech, bez możliwości zadeklarowania zakupu określonej frakcji.Wnioski o zakup należy składać:
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej, Al. Konstytucji 3 Maja 32, Rawa Mazowiecka (budynek przy parkingu za Urzędem Gminy) w godzinach pracy GOPS, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, opatrując wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, w terminie od 3 listopada 2022 r.

Ilość paliwa stałego (węgla) dostępna dla jednego gospodarstwa domowego została określona w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw aktywów państwowych i wynosi:

 • w okresie do 31 grudnia 2022r. - 1,5 tony,
 • w okresie od 1 stycznia 2023r. - 1,5 tony,

Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego. Osoba wnioskująca o zakup preferencyjny składa pod odpowiedzialnością karną oświadczenie, że żaden członek gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyła paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości maksymalnej jaka wynika z przepisów ustawy. W przypadku dokonania takiego zakupu - zakup preferencyjny nie przysługuje.
Zakup przez Gminę Rawa Mazowiecka paliwa stałego (węgla) od podmiotu wprowadzającego do obrotu będzie możliwy po podpisaniu umowy z podmiotem wprowadzającym do obrotu i po przetransportowaniu przedmiotowego paliwa stałego do miejsc jego składowania. O możliwości odbioru osoby które złożyły wniosek zostaną odrębnie poinformowane po weryfikacji wniosków. Odbiór zamówionego węgla będzie następował na koszt własny we wskazanych lokalizacjach na terenie Gminy Rawa Mazowiecka bez możliwości wyboru miejsca odbioru.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Jakubowski
  data wytworzenia: 2022-11-03
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2022-11-03 12:02
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2022-11-03 12:02

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 759
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-05-05 10:19:52