Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
: :
:

Wyszukane postępowania

Odnaleziono pozycji: 100

przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2019-05-14 godz. 17:05 do wtorek 2019-05-28 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2019-05-31 godz. 10:35
Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Usługi opiekuńcze świadczone dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej w dni robocze oraz dni ustawowo wolne od pracy w okresie: od 1 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2021 roku” zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu.
ostatnia aktualizacja: 2019-06-14 13:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od poniedziałek 2019-05-27 godz. 19:15 do wtorek 2019-06-04 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2019-06-11 godz. 17:10
Przedmiotem zamówienia jest „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Rawa Mazowiecka”.
ostatnia aktualizacja: 2019-06-11 17:10
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od piątek 2019-02-08 godz. 11:50 do wtorek 2019-02-19 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2019-04-16 godz. 15:45
Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi: „OPIEKI NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI  Z TERENU GMINY RAWA MAZOWIECKA” w okresie od podpisania umowy  do 31.12.2019r. ”
ostatnia aktualizacja: 2019-04-16 15:45
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od piątek 2019-02-08 godz. 11:55 do wtorek 2019-02-19 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2019-04-16 godz. 15:00
Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi: „OPIEKA NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI  Z TERENU GMINY RAWA MAZOWIECKA, BĘDĄCYMI OBECNIE NA UTRZYMANIU GMINY ” w okresie od podpisania umowy  do 31.12.2019r. ”
ostatnia aktualizacja: 2019-04-16 15:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od poniedziałek 2018-09-17 godz. 14:25 do wtorek 2018-10-02 godz. 10:00
data zakończenia: poniedziałek 2018-10-08 godz. 09:05
Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane, ogólnobudowlane,instalacyjne i montażowe potrzebne do realizacji zadania p. n. : ,,Budowa zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Boguszycach Gmina Rawa Mazowiecka etap I- Budowa boiska do piłki nożnej .”
ostatnia aktualizacja: 2018-10-08 09:05
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od środa 2018-09-05 godz. 14:10 do piątek 2018-09-21 godz. 10:00
data zakończenia: czwartek 2018-09-27 godz. 15:50
Przedmiotem niniejszego zamwienia s roboty budowlane, oglnobudowlane,instalacyjne i montaowe potrzebne do realizacji zadania pn. :,,Zagospodarowanie dziaek gminnych znajdujcych si w miejscowociach Wilkowice, Janolin i Ksia Wola- Gmina Rawa Mazowiecka.
ostatnia aktualizacja: 2018-09-27 15:50
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od czwartek 2018-08-02 godz. 13:30 do piątek 2018-08-17 godz. 10:00
data zakończenia: czwartek 2018-09-13 godz. 21:45
Przedmiotem niniejszego zamówienia są robotybudowlane, ogólnobudowlane,instalacyjne i montażowe potrzebne do realizacji zadania p. n. : ,,Budowa zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Boguszycach Gmina Rawa Mazowiecka etap I- Budowa boiska do piłki nożnej .”
ostatnia aktualizacja: 2018-09-13 21:45
zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: zakończony
okres składania ofert od wtorek 2018-09-04 godz. 14:05 do środa 2018-09-12 godz. 15:00
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania p.n.: "Przebudowa kotłowni z wykonaniem instalacji wody ciepłej oraz wymianą instalacji centralnego ogrzewania i gazu ziemnego w budynku OSP w Konopnicy Gmina Rawa Mazowiecka".
ostatnia aktualizacja: 2018-09-12 21:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od środa 2018-08-08 godz. 15:45 do piątek 2018-08-24 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2018-09-04 godz. 13:55
Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane, ogólnobudowlane,instalacyjne i montażowe potrzebne do realizacji zadania pn. :,,Zagospodarowanie działek gminnych znajdujących się w miejscowościach Wilkowice, Janolin i Księża Wola- Gmina Rawa Mazowiecka”
ostatnia aktualizacja: 2018-09-04 13:55
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od poniedziałek 2018-06-25 godz. 15:35 do wtorek 2018-07-17 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2018-07-27 godz. 10:00
Przedmiotem niniejszego zamówienia są robotybudowlane, ogólnobudowlane,instalacyjne i montażowe potrzebne do realizacji zadania p. n. : ,,Budowa zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Boguszycach Gmina Rawa Mazowiecka etap I- Budowa boiska do piłki nożnej .”
ostatnia aktualizacja: 2018-07-27 10:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2018-06-07 godz. 11:35 do piątek 2018-06-15 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2018-06-19 godz. 08:20
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem dla Gminy Rawa Mazowiecka. Zakup realizowany jest w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
ostatnia aktualizacja: 2018-06-19 08:20
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od czwartek 2018-05-24 godz. 15:40 do poniedziałek 2018-06-04 godz. 10:00
data zakończenia: poniedziałek 2018-06-04 godz. 16:55
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem dla Gminy Rawa Mazowiecka. Zakup realizowany jest w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
ostatnia aktualizacja: 2018-06-04 16:55
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od czwartek 2018-04-19 godz. 17:45 do poniedziałek 2018-04-30 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2018-05-11 godz. 14:25
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem dla Gminy Rawa Mazowiecka. Zakup realizowany jest w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 
ostatnia aktualizacja: 2018-05-11 14:25
zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: zakończony
okres składania ofert od czwartek 2017-10-05 godz. 10:30 do wtorek 2017-10-10 godz. 16:00
Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę i montaż ogrodzenia działki nr ew. 162 znajdującej się w miejscowości Zagórze Gmina Rawa Mazowiecka.
zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2017-09-07 godz. 12:45 do poniedziałek 2017-09-18
data zakończenia: wtorek 2017-09-19 godz. 16:10
Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego budynków które są w zasobach Gminy Rawa Mazowiecka.
ostatnia aktualizacja: 2017-09-19 16:10
zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: zakończony
okres składania ofert od wtorek 2017-09-05 godz. 08:40 do piątek 2017-09-15 godz. 15:00
W związku z zaplanowaną budową palacu zabaw przy budynku remizy OSP w Niwnej uprzejmie zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych.
ostatnia aktualizacja: 2017-09-18 12:00
zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: zakończony
okres składania ofert od poniedziałek 2017-08-21 godz. 13:15 do czwartek 2017-08-31 godz. 10:00
W związku z zaplanowanym remontem dachu budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kurzeszynie uprzejmie zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych.
ostatnia aktualizacja: 2017-08-31 15:00
zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od wtorek 2017-08-08 godz. 10:10 do środa 2017-08-16 godz. 10:00
data zakończenia: poniedziałek 2017-08-21 godz. 13:00
W związku z zaplanowanym remontem dachu budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kurzeszynie uprzejmie zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych.
ostatnia aktualizacja: 2017-08-21 13:00
zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od poniedziałek 2017-07-31 godz. 15:20 do środa 2017-08-09 godz. 10:00
data zakończenia: czwartek 2017-08-10 godz. 14:00
 Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji projektu pn. ,,Budowa przedszkola wraz z rozbudową i przebudową Szkoły Podstawowej w Pukininie”.
ostatnia aktualizacja: 2017-08-10 14:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2017-05-31 godz. 09:25 do czwartek 2017-06-08 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2017-06-20 godz. 11:10
Przedmiotem zamówienia jest „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Rawa Mazowiecka.
ostatnia aktualizacja: 2017-06-20 11:10
zamówienie niesklasyfikowane
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2017-05-17 godz. 11:55 do środa 2017-05-31 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2017-06-09 godz. 09:25
Ogłoszeni o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych (zwanych dalej usługami) w miejscu zamieszkania podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej w dni robocze, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach tj. gdy brak realizacji usług może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia,...
ostatnia aktualizacja: 2017-06-19 13:10
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2017-06-13 godz. 14:55 do czwartek 2017-06-29 godz. 10:00
data zakończenia: środa 2017-07-12 godz. 08:40
Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane na zadaniu inwestycyjnym pn.:,,Budowa przedszkola wraz z rozbudową i przebudową Szkoły Podstawowej w Pukininie’’.
ostatnia aktualizacja: 2017-07-12 08:40
zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: zakończony
okres składania ofert od piątek 2017-06-09 godz. 08:30 do piątek 2017-06-16 godz. 15:00
W załączniku zaproszenie do złożenia oferty oraz przedmiar robót.
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2017-05-25 godz. 15:35 do poniedziałek 2017-06-12 godz. 10:00
data zakończenia: środa 2017-06-21 godz. 10:00
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z remontem pasów jezdnych poprzez jednokrotne uszczelnienie spękań kationową emulsją asfaltową szybkorozpadową rodzaju K1-70 i grysami frakcji 2/5 o ilości kruszywa bazaltowego 8 dm 3 /m 2  na łącznej powierzchni 33.360,00 m 2 .
ostatnia aktualizacja: 2017-06-21 10:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2017-05-16 godz. 21:40 do środa 2017-05-31 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2017-06-23 godz. 13:15
Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane na zadaniu inwestycyjnym ,,Budowa linii kablowych oświetlenia dróg w miejscowościach:  Jakubów, Pasieka Wałowska, Wilkowice w gm. Rawa Mazowiecka’’.
ostatnia aktualizacja: 2017-06-23 13:15
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2017-04-26 godz. 16:10 do czwartek 2017-05-11 godz. 10:00
data zakończenia: środa 2017-05-31 godz. 17:50
Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane na zadaniu inwestycyjnym ,,Budowa linii kablowych oświetlenia drogi krajowej nr 72 w miejscowościach: Boguszyce, Soszyce, Ścieki w gm. Rawa Mazowiecka’’.
ostatnia aktualizacja: 2017-05-31 17:50
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2017-03-02 godz. 12:35 do czwartek 2017-03-23 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2017-03-31 godz. 14:15
Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane potrzebne do realizacji zadania p.n: ,,Remont dróg we wsiach: Boguszyce (o dł. 0,395 km), Chrusty (o dł. 0,312 km), Wałowice - Stary Dwór (o dł. 0,934 km)” .
ostatnia aktualizacja: 2017-03-31 14:15
zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2017-03-23 godz. 15:15 do środa 2017-03-29
data zakończenia: czwartek 2017-03-30 godz. 15:50
W związku z planowaną realizacją przez Gminę Rawa Mazowiecka zadania p.n.:,,Remont lokali mieszkalnych i termomodernizacja budynku komunalnego” zapraszam do złożenia ofert na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją w/w zadania w pełnym zakresie następujących specjalnościach: -konstrukcyjno-budowlanej (K-B) , -instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń...
ostatnia aktualizacja: 2017-03-30 15:50
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2017-02-24 godz. 14:45 do środa 2017-03-15 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2017-03-21 godz. 08:40
Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane potrzebne do realizacji zadania p.n: ,,Remont drogi Głuchówek - Byszewice o długości 2,212 km oraz drogi we wsi Stara Wojska o długości 0,147 km”.
ostatnia aktualizacja: 2017-03-21 08:40
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2017-02-21 godz. 13:20 do czwartek 2017-03-09 godz. 10:00
data zakończenia: poniedziałek 2017-03-20 godz. 08:20
Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane, ogólnobudowlane,instalacyjnej montażowe potrzebne do realizacji zadania p.n: ,,Remont lokali mieszkalnych i termomodernizacja budynku komunalnego” znajdującego się w miejscowości Kaleń Gmina Rawa Mazowiecka.
ostatnia aktualizacja: 2017-03-20 08:20
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2016-12-06 godz. 11:00 do środa 2016-12-21 godz. 10:00
data zakończenia: środa 2017-01-04 godz. 13:30
Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty  budowlane, ogólnobudowlane,  instalacyjne  i montażowe potrzebne do realizacji zadania p.n: Remont i adaptacja budynku Kościuszki 5 na potrzeby administracyjne Gminy Rawa Mazowiecka.
ostatnia aktualizacja: 2017-01-04 13:30
zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2016-07-22 godz. 09:20 do piątek 2016-07-29
data zakończenia: poniedziałek 2016-08-08 godz. 08:10
Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego budynków które są w zasobach Gminy Rawa Mazowiecka
ostatnia aktualizacja: 2016-08-08 08:10
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2016-07-01 godz. 13:35 do poniedziałek 2016-07-18 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2016-07-22 godz. 12:00
Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 113110 E we wsi Głuchówek” .
ostatnia aktualizacja: 2016-07-22 12:00
zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2016-06-30 godz. 15:05 do czwartek 2016-07-07 godz. 15:00
data zakończenia: piątek 2016-07-08 godz. 14:00
ostatnia aktualizacja: 2016-07-08 14:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2016-06-14 godz. 13:35 do czwartek 2016-06-30 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2016-07-01 godz. 12:00
Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: „Remont 5 odcinków dróg dojazdowych zarządzanych przez Gminę Rawa Mazowiecka, na łącznej długości 2,498 km”.
ostatnia aktualizacja: 2016-07-01 12:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2016-06-03 godz. 14:25 do poniedziałek 2016-06-20 godz. 10:00
data zakończenia: poniedziałek 2016-06-27 godz. 12:00
Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: „Uszczelnienie spękań nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi na drogach zarządzanych przez Gminę Rawa Mazowiecka, w łącznej ilości 30 900,00 m2”, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.
ostatnia aktualizacja: 2016-06-27 12:00
zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2016-06-01 godz. 12:15 do wtorek 2016-06-07 godz. 15:00
data zakończenia: środa 2016-06-08 godz. 13:05
,,Przebudowa wodociągu gminnego w miejscowości Ścieki na działkach nr ew.205/3,206,208 w jednostce ewidencyjnej Gmina Rawa Mazowiecka”. Szczegóły w załączniku poniżej do pobrania.
ostatnia aktualizacja: 2016-06-08 13:05
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2016-05-06 godz. 11:30 do wtorek 2016-05-31 godz. 10:00
data zakończenia: środa 2016-06-08 godz. 12:02
Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „ Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej w dni robocze oraz dni wolne od pracy w okresie: od 1 lipca 2016r. do 30 czerwca 2017r.” zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków...
ostatnia aktualizacja: 2016-06-08 12:02
zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2016-04-22 godz. 13:15 do poniedziałek 2016-05-16 godz. 14:00
data zakończenia: poniedziałek 2016-05-23 godz. 16:00
W związku z planowaną budową obiektu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Podlas gm. Rawa Mazowiecka uprzejmie zapraszamy do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej na realizację ww. zadania.
ostatnia aktualizacja: 2016-05-23 16:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2016-04-29 godz. 13:30 do środa 2016-05-18 godz. 10:00
data zakończenia: poniedziałek 2016-05-23 godz. 13:20
Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane, ogólnobudowlane, instalacyjne i montażowe potrzebne do realizacji zadania p.n: ,,Adaptacja budynku byłej szkoły w Dziurdziołach na lokale mieszkalne”.
ostatnia aktualizacja: 2016-05-23 13:20
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2016-05-06 godz. 14:40 do środa 2016-05-18 godz. 11:00
data zakończenia: czwartek 2016-05-19 godz. 11:00
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego wymienionych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ
ostatnia aktualizacja: 2016-05-19 11:00
zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2016-04-14 godz. 10:45 do piątek 2016-04-29 godz. 14:00
data zakończenia: środa 2016-05-04 godz. 10:00
O pracowanie dokumentu pod nazwą „Gminna Strategia  Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Rawa Mazowiecka na lata 2016-2022”. Szczegóły w załąnikach poniżej.
ostatnia aktualizacja: 2016-05-04 10:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2016-02-09 godz. 09:25 do środa 2016-02-24 godz. 10:00
data zakończenia: poniedziałek 2016-03-07 godz. 14:10
Wójt Gminy Rawa Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: „ Remont drogi gminnej Nr 113111 E Księża Wola - Chrusty - Rawa Mazowiecka” , które będzie realizowane w ramach programu wieloletniego pn. PROGRAM ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019.
ostatnia aktualizacja: 2016-03-16 11:10
zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2016-03-04 godz. 13:55 do piątek 2016-03-11
data zakończenia: poniedziałek 2016-03-14 godz. 15:00
Opracowanie dokumentacj projektowej remontu i adaptacji budynku Kościuszki 5 na potrzeby administracyjne Gminy Rawa Mazowiecka
ostatnia aktualizacja: 2016-03-14 15:00
zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od poniedziałek 2016-01-25 godz. 10:55 do wtorek 2016-02-02 godz. 14:00
data zakończenia: czwartek 2016-02-11 godz. 11:00
Gmina Rawa Mazowiecka zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przedszkola przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Boguszycach
ostatnia aktualizacja: 2016-02-11 11:00
zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od poniedziałek 2015-08-17 godz. 08:30 do środa 2015-09-02 godz. 10:00
data zakończenia: czwartek 2015-09-03 godz. 13:20
W związku z planowaną budową nowej i rozbudową istniejących linii oświetlenia ulicznego na terenie gm. Rawa Mazowiecka zapraszamy do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowych na ich realizację.
ostatnia aktualizacja: 2015-09-03 13:20
zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od poniedziałek 2015-08-17 godz. 08:30 do piątek 2015-08-28 godz. 10:00
data zakończenia: środa 2015-09-02 godz. 09:00
W związku z planowaną budową nowej i rozbudową istniejących linii oświetlenia ulicznego na terenie gm. Rawa Mazowiecka zapraszamy do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowych na ich realizację.
ostatnia aktualizacja: 2015-09-02 09:00
zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od poniedziałek 2015-08-17 godz. 08:25 do środa 2015-08-26 godz. 10:00
data zakończenia: środa 2015-09-02 godz. 09:00
W związku z planowaną budową nowej i rozbudową istniejących linii oświetlenia ulicznego na terenie gm. Rawa Mazowiecka zapraszamy do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowych na ich realizację.
ostatnia aktualizacja: 2015-09-02 09:00
zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od poniedziałek 2015-08-03 godz. 13:20 do wtorek 2015-08-18 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2015-08-18 godz. 15:25
Wójt Gminy Rawa Mazowiecka zaprasza do złożenia oferty na remont na zewnątrz budynku Szkoły Podstawowej w Konopnicy
ostatnia aktualizacja: 2015-08-18 15:25
zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2015-07-31 godz. 21:50 do piątek 2015-08-07
data zakończenia: wtorek 2015-08-11 godz. 11:00
Gmina Rawa Mazowiecka zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Pukininie wraz z budową przy niej przedszkola
ostatnia aktualizacja: 2015-08-11 11:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od poniedziałek 2015-06-22 godz. 21:25 do czwartek 2015-07-09 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2015-07-14 godz. 15:00
Zamawiającym ” zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: „Remont drogi dojazdowej Stare Byliny - Zawady o długości 900 mb (3.600,00 m 2 ), poprzez trzykrotne powierzchniowe utrwalenie, grysami bazaltowymi i emulsją asfaltową oraz uszczelnienie spękań nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi na drogach zarządzanych przez...
ostatnia aktualizacja: 2015-07-14 15:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2015-06-10 godz. 16:00 do czwartek 2015-06-25 godz. 10:00
data zakończenia: środa 2015-07-01 godz. 16:20
Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane, ogólnobudowlane, instalacyjne i montażowe potrzebne do realizacji zadania p. n: ,,Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach:Nowy Kurzeszyn, Rogówiec, Rossocha-Gmina Rawa Mazowiecka” .
ostatnia aktualizacja: 2015-07-01 16:20
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2015-06-02 godz. 15:50 do środa 2015-06-17 godz. 10:00
data zakończenia: czwartek 2015-06-25 godz. 22:00
Zamawiaj ącym zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: „Przebudowa drogi dojazdowej na gruntach wsi Julianów, Konopnica o długości 910 mb”
ostatnia aktualizacja: 2015-06-25 22:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2015-05-05 godz. 16:25 do wtorek 2015-05-19 godz. 10:00
data zakończenia: poniedziałek 2015-05-25 godz. 21:00
Przedmiotem zamówienia jest budowa kompleksu rekreacyjnego w Nowym Kurzeszynie
ostatnia aktualizacja: 2015-05-25 21:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2014-11-28 godz. 11:40 do poniedziałek 2014-12-15 godz. 10:00
data zakończenia: czwartek 2014-12-18 godz. 14:00
Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty  budowlane, ogólnobudowlane, instalacyjne i montażowe potrzebne do realizacji zadania p.n.: „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody (SUW) w miejscowości Pukinin” Zadanie będzie realizowane na działkach nr ew. 765/2,766/2,768/3 obręb Pukinin Gmina Rawa Mazowiecka.
ostatnia aktualizacja: 2014-12-18 14:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2014-11-27 godz. 15:40 do piątek 2014-12-05 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2014-12-09 godz. 15:00
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego wymienionych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Wspomniane obiekty  znajdują się zarówno w bezpośrednim zarządzie Zamawiającego jak i też są zarządzane przez jego jednostki organizacyjne .
ostatnia aktualizacja: 2014-12-09 15:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2014-10-16 godz. 11:05 do czwartek 2014-10-30 godz. 10:00
data zakończenia: czwartek 2014-10-30 godz. 16:00
„Zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: „ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG, BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE GMINY RAWA MAZOWIECKA W SEZONIE 2014/2015” , zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ” .
ostatnia aktualizacja: 2014-10-30 16:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od poniedziałek 2014-09-01 godz. 19:30 do poniedziałek 2014-09-15 godz. 10:00
data zakończenia: poniedziałek 2014-09-29 godz. 11:00
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa 5 placów zabaw w ramach projektu ,,Mały uczeń’’ przy następujących szkołach w gminie Rawa Mazowiecka 1) Szkoła Podstawowa w Konopnicy, 2) Szkoła Podstawowa w Pukininie, 3) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Boguszycach, 4) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kurzeszynie, 5) Zespół Szkół...
ostatnia aktualizacja: 2014-09-29 11:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od środa 2014-08-13 godz. 15:05 do czwartek 2014-08-28 godz. 10:00
data zakończenia: poniedziałek 2014-09-01 godz. 19:15
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa 5 placów zabaw w ramach projektu ,,Mały uczeń’’ przy następujących szkołach w gminie Rawa Mazowiecka 1) Szkoła Podstawowa w Konopnicy, 2) Szkoła Podstawowa w Pukininie, 3) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Boguszycach, 4) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kurzeszynie, 5) Zespół Szkół...
ostatnia aktualizacja: 2014-09-01 19:15
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2014-07-18 godz. 12:50 do poniedziałek 2014-08-04 godz. 10:00
data zakończenia: poniedziałek 2014-08-04 godz. 15:00
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z remontem drogi dojazdowej Boguszyce - Garłów o długości 755,0 mb (2.454,00 m 2 ) poprzez trzykrotne powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi i emulsją asfaltową.
ostatnia aktualizacja: 2014-08-04 15:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2014-06-04 godz. 08:40 do wtorek 2014-06-24 godz. 10:00
data zakończenia: środa 2014-06-25 godz. 09:00
„ Zamawiaj ącym ” zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: „ REMONT NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH DRÓG POPRZEZ USZCZELNIENIE SPĘKAŃ GRYSAMI BAZALTOWYMI I EMULSJĄ ASFALTOWĄ  (21.249 m 2 )” , zgodnie z wymaganiami określonymi  w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ.
ostatnia aktualizacja: 2014-06-25 09:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2014-05-09 godz. 13:20 do wtorek 2014-05-27 godz. 10:00
data zakończenia: środa 2014-06-18 godz. 16:30
Działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Wójt Gminy Rawa Mazowiecka zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Konopnicy"
ostatnia aktualizacja: 2014-06-18 16:30
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2014-05-16 godz. 11:50 do poniedziałek 2014-06-02 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2014-06-06 godz. 09:00
Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: „ REMONT DRÓG DOJAZDOWYCH POPRZEZ TRZYKROTNE POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE GRYSAMI BAZALTOWYMI I EMULSJĄ ASFALTOWĄ O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI 3.274,0 mb” , zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.
ostatnia aktualizacja: 2014-06-06 09:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2014-05-22 godz. 10:55 do poniedziałek 2014-06-02 godz. 10:00
data zakończenia: poniedziałek 2014-06-02 godz. 16:00
Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie  zamówienia publicznego p.n.: „Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej w dni robocze oraz dni wolne od pracy w okresie: od 1 lipca 2014r. do 30 czerwca 2016 r.”
ostatnia aktualizacja: 2014-06-02 16:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2014-04-16 godz. 13:05 do wtorek 2014-05-27 godz. 10:00
data zakończenia: środa 2014-05-28 godz. 10:00
„Zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie  zamówienia publicznego p.n.: ,,Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy  z terenu Gminy Rawa Mazowiecka”,  zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”
ostatnia aktualizacja: 2014-05-28 10:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2014-04-25 godz. 17:20 do środa 2014-05-14 godz. 10:00
data zakończenia: środa 2014-05-14 godz. 13:00
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z przebudową dróg dojazdowych we wsiach:  Rossocha i  Ścieki - szczegóły w SIWZ oraz załącznikach poniżej.
ostatnia aktualizacja: 2014-05-14 13:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2013-11-21 godz. 15:20 do piątek 2013-11-29 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2013-11-29 godz. 13:15
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej do obiektów Gminy Rawa Mazowiecka i jej jednostek organizacyjnych.Całkowite szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej dla obiektów wymienionych w załączniku nr 1 w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wynosi 975 343 kWh z czego: 519 094 kWh to zapotrzebowanie dla oświetlenia ulicznego a 456 249 kWh dla...
ostatnia aktualizacja: 2013-11-29 13:15
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2013-10-30 godz. 15:20 do czwartek 2013-11-14 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2013-11-15 godz. 15:00
Zamówienie obejmuje zakres robót: 1) przełożenie nawierzchni z kostki betonowej chodników i dojazdów przy budynku ZSO, uzupełnienie i zagęszczenie istniejącego podłoża piaskowo-cementowego na podkładzie z suchego betonu B 7,5 pod kostkę o pow. 813,76 m 2 2) wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm na podkładzie z suchego betonu B 7,5 gr śr. 3 do 5...
ostatnia aktualizacja: 2013-11-15 15:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od poniedziałek 2013-10-14 godz. 18:50 do środa 2013-10-30 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2013-11-05 godz. 16:00
Zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie  zamówienia publicznego p.n.:"Rozbudowa budynku na potrzeby społeczno - kulturalne mieszkańców wsi Boguszyce Małe – Gmina Rawa Mazowiecka” zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.
ostatnia aktualizacja: 2013-11-05 16:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2013-09-27 godz. 14:05 do czwartek 2013-10-10 godz. 10:00
data zakończenia: poniedziałek 2013-10-14 godz. 09:00
Zamawiającym zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: „ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG, BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE GMINY RAWA MAZOWIECKA W SEZONIE 2013/2014”, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ.
ostatnia aktualizacja: 2013-10-14 09:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2013-09-20 do poniedziałek 2013-10-07 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2013-10-08 godz. 17:00
Zamawiaj ącym zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego p.n.:  Opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Rawa Mazowiecka
ostatnia aktualizacja: 2013-10-08 17:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2013-07-18 godz. 14:45 do wtorek 2013-08-06 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2013-08-06 godz. 15:00
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót w następujących zakresach: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE: - Roboty pomiarowe (w tym geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza) - 0,17 km - Wykonanie rowów odwadniających w gruncie kat. III - 91,00 m 2 NAWIERZCHNIA: - Mechaniczne oczyszczenie podłoża bitumicznego - 1.087,10 m 2...
ostatnia aktualizacja: 2013-08-06 15:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2013-07-05 godz. 09:55 do poniedziałek 2013-07-15 godz. 09:30
data zakończenia: wtorek 2013-07-16 godz. 11:00
Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1.930.000 PLN (słownie: Jeden milion dziewięćset trzydzieści tysięcy 00/100 PLN) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
ostatnia aktualizacja: 2013-07-26 09:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2013-06-12 godz. 08:30 do czwartek 2013-06-27 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2013-07-02 godz. 09:00
Powierzchniowe utrwalenie dróg na powierzchni około 25.866,50 m 2
ostatnia aktualizacja: 2013-07-02 09:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2013-04-19 godz. 13:40 do poniedziałek 2013-04-29 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2013-04-30 godz. 14:00
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z terenu Gminy Rawa Mazowiecka, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do...
ostatnia aktualizacja: 2013-04-30 14:00
zapytanie o cenę
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
data zakończenia: czwartek 2013-03-21 godz. 09:05
  Przedmiotem zamówienia jest wznowienie na okres jednego roku, subskrypcji do posiadanych modułów urządzenia Fortinet - FortiGate 100A, pomoc techniczna oraz usługa urządzenia zastępczego w razie awarii. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1. Wzór oferty stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
ostatnia aktualizacja: 2013-03-21 09:05
zapytanie o cenę
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
data zakończenia: poniedziałek 2013-03-18 godz. 14:00
Zapytanie ofertowe na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn: „Przebudowa z nadbudową budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Boguszycach gm. Rawa Mazowiecka”
ostatnia aktualizacja: 2013-03-18 14:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od poniedziałek 2013-02-18 godz. 17:00 do wtorek 2013-03-12 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2013-03-15 godz. 12:00
,,Przebudowa z nadbudową budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Boguszycach gm. Rawa Mazowiecka” na działkach o numerach: 5/6 i 6/4 w obrębie ewidencyjnym  Garłów w jednostce ewidencyjnej gmina Rawa Mazowiecka.
ostatnia aktualizacja: 2013-03-15 12:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od poniedziałek 2012-12-17 godz. 16:00 do poniedziałek 2012-12-24 godz. 10:00
data zakończenia: środa 2013-01-02 godz. 11:00
Przedmiot zamówienia obejmuje dowóz uczniów z gminy Rawa Mazowiecka do szkół i oddziałów przedszkolnych oraz odwóz po zakończonych zajęciach
ostatnia aktualizacja: 2013-01-02 11:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2012-11-20 godz. 15:30 do środa 2012-11-28 godz. 10:00
data zakończenia: czwartek 2012-11-29 godz. 09:00
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego.
ostatnia aktualizacja: 2012-11-29 09:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2012-06-29 godz. 10:00 do poniedziałek 2012-07-16 godz. 10:00
data zakończenia: czwartek 2012-07-19 godz. 13:00
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących  prac: - Roboty pomiarowe (w tym geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza) - 0,89 km - Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do 30% pow. - 0,18 ha - Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne - 3.922,0 m 2 - Wyrównanie istn. podbudowy kruszywem łam. 0-31 mm...
ostatnia aktualizacja: 2012-07-19 13:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2012-05-29 godz. 12:00 do czwartek 2012-06-14 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2012-06-19 godz. 15:00
  ,,Budowa sieci kanalizacyjnych w miejscowościach Konopnica i Żydomice wraz z przykanalikami” na następujących działkach o numerach:   268/4,268/6,487/16,168/1,167/16,167/17,167/2,167/5,167/15,167/14,167/12,477,167/11,778/4  w obrębie ewidencyjnym 16-Konopnica; 114/1,323,218,216,215/1,214,213,212,211/2,211/1,210,66,208,206,205,204,203,202/5,...
ostatnia aktualizacja: 2012-06-19 15:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2012-05-16 godz. 12:30 do piątek 2012-06-01 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2012-06-08 godz. 14:00
USZCZELNIENIE SPĘKANYCH NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH POPRZEZ POJEDYNCZE POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE GRYSAMI BAZALTOWYMI FRAKCJI 2/5 mm O ILOŚCI KRUSZYWA 8 dm 3 /m 2 I EMULSJĄ ASFALTOWO - KATIONOWĄ  - 14.783,0 m 2
ostatnia aktualizacja: 2012-06-08 14:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2012-05-15 godz. 11:10 do wtorek 2012-06-05 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2012-06-05 godz. 11:00
Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie opieki nad chorym w domu. Opieka ta dotyczy chorych zamieszkujących teren gminy Rawa Mazowiecka.
ostatnia aktualizacja: 2012-06-05 11:00
zamówienie z wolnej ręki
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
data zakończenia: piątek 2012-04-06 godz. 13:00
Określenie przedmiotu zamówienia: utrzymywania w schronisku bezdomnych psów z terenu Gminy Rawa Mazowiecka oraz zapewnienie im opieki dożywotniej lub do czasu adopcji w 2012 roku oraz zapewnienie opieki dożywotniej lub do czasu adopcji nad bezdomnymi psami z terenu gminy Rawa Mazowiecka , odłowionymi w latach 2006 - 2011 w tym : umieszczenie zwierząt w schronisku oraz zapewnienie im...
ostatnia aktualizacja: 2012-04-06 13:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od piątek 2012-01-20 godz. 14:30 do poniedziałek 2012-01-30 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2012-01-31 godz. 13:00
Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie: 1) odławiania , transportu i utrzymywania w schronisku bezdomnych psów z terenu Gminy Rawa Mazowiecka oraz zapewnienie im opieki dożywotniej lub do czasu adopcji w 2012 roku 2) zapewnienie opieki dożywotniej lub do czasu adopcji nad około 54 bezdomnymi psami z terenu gminy Rawa Mazowiecka , odłowionymi w latach 2006 – 2011 w tym :...
ostatnia aktualizacja: 2012-01-31 13:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od poniedziałek 2012-01-09 godz. 15:00 do środa 2012-01-18 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2012-01-20 godz. 14:00
Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie: 1) odławiania , transportu i utrzymywania w schronisku  bezdomnych psów   z terenu Gminy Rawa Mazowiecka oraz zapewnienie im opieki dożywotniej lub do czasu adopcji w 2012 roku 2) zapewnienie opieki dożywotniej lub do czasu adopcji nad około 54  bezdomnymi psami   z terenu gminy Rawa Mazowiecka , odłowionymi  w latach ...
ostatnia aktualizacja: 2012-01-20 14:00
zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: zakończony
okres składania ofert od piątek 2016-05-27 godz. 13:00 do piątek 2016-06-03 godz. 14:00
W związku z planowaną realizacją przez Gminę Rawa Mazowiecka zadania p.n.: ,,Adaptacja budynku byłej szkoły w Dziurdziołach na lokale mieszkalne”, zapraszam do złożenia ofert  na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją w/w zadania. Szczegóły w załączniku poniżej do pobrania.
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony
okres składania ofert od poniedziałek 2015-12-21 godz. 20:45 do wtorek 2015-12-29 godz. 09:00
„ Zamawiaj ącym ” zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: "Dowóz uczniów z gminy Rawa Mazowiecka do szkół i oddziałów przedszkolnych" , zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.
ostatnia aktualizacja: 2015-12-22 22:00
zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: zakończony
okres składania ofert od wtorek 2015-11-03 godz. 10:25 do wtorek 2015-11-10 godz. 10:00
Zapraszamy do złożenia oferty na dostawę i montaż wyposażenia oraz malowanie linii boisk w sali ruchowej przedszkola przy Szkole Podstawowej w Konopnicy.
ostatnia aktualizacja: 2015-11-24 12:00
zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: zakończony
okres składania ofert od wtorek 2015-09-29 godz. 11:40 do poniedziałek 2015-10-05
Zaproszenie do złożenia oferty. Szczegóły poniżej w załączniku.
zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: zakończony
okres składania ofert od poniedziałek 2015-07-13 godz. 14:10 do czwartek 2015-07-16
Gmina Rawa Mazowiecka zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego w zakresie wymienionym w z art. 62 ust.1 pkt.1 litera a, b i  c ( z wyłączeniem z przeglądu przewodów kominowych jak i pkt.5 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t. j. Dz. U z 2010r. Nr.243,poz.1623) następujących budynków będących w zarządzie Gminy Rawa Mazowiecka
zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: zakończony
okres składania ofert od środa 2014-07-02 godz. 11:35 do wtorek 2014-07-08 godz. 16:00
Zaproszenie do złożenia oferty przeglądów budowlanych rocznych budynków  będących w zasobach gminy Rawa Mazowiecka
zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: zakończony
okres składania ofert od środa 2014-05-28 do czwartek 2014-06-05 godz. 16:00
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Uprzejmie zapraszamy do przedstawienie propozycji ceny i terminu wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu rozgraniczenia nieruchomości położonej w obrębie Matyldów gmina Rawa Mazowiecka składającej się z działek o numerach 137/1, 137/2 i 137/3 z nieruchomościami położonymi w obrębie Bogusławki Duże, oznaczonymi w ewidencji gruntów...
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony
okres składania ofert od poniedziałek 2013-12-16 godz. 19:15 do poniedziałek 2013-12-23 godz. 09:00
Przedmiot zamówienia obejmuje dowóz uczniów z gminy Rawa Mazowiecka do szkół i oddziałów przedszkolnych
zamówienie niesklasyfikowane
status postępowania: zakończony
okres składania ofert od piątek 2012-11-16 godz. 14:40 do piątek 2012-11-23 godz. 10:00
  Dotyczące usługi transportowej - przewóz uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Rawa Mazowiecka korzystających z zajęć korekcyjnych na basenie w AQARIUM CENTRUM FIT RAWA
zamówienie niesklasyfikowane
status postępowania: zakończony
okres składania ofert od poniedziałek 2012-10-01 godz. 11:00 do wtorek 2012-10-09 godz. 15:00
  ZAPYTANIE OFERTOWE NR POKL.4.2012 na wykonanie zamówienia poniżej 14 000 EURO prowadzenia zajęć logopedycznych z uczniami klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Rawa Mazowiecka   
zamówienie niesklasyfikowane
status postępowania: zakończony
okres składania ofert od piątek 2012-09-14 godz. 08:30 do piątek 2012-09-21 godz. 10:00
ZAPYTANIE OFERTOWE NR POKL.3.2012 na wykonanie zamówienia poniżej 14 000 EURO dotyczące opieki nad uczniami klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Rawa Mazowiecka, w trakcie wyjazdów i pobytu na basenie   
ostatnia aktualizacja: 2012-09-19 09:00
zamówienie niesklasyfikowane
status postępowania: zakończony
okres składania ofert od czwartek 2012-09-13 godz. 15:05 do piątek 2012-09-21 godz. 10:00
ZAPYTANIE OFERTOWE NR POKL.2.2012 na wykonanie zamówienia poniżej 14 000 EURO dotyczące korzystania z basenu przez uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Rawa Mazowiecka  
zamówienie niesklasyfikowane
status postępowania: zakończony
okres składania ofert od czwartek 2012-09-13 godz. 15:00 do piątek 2012-09-21 godz. 10:00
ZAPYTANIE OFERTOWE NR POKL.1.2012 na wykonanie zamówienia poniżej 14 000 EURO dotyczące doposażenia sali do terapii integracji sensorycznej w Szkole Podstawowej w Starej Wojskiej 

Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Al. Konstytucji 3 Maja 32

96-200 Rawa Mazowiecka

NIP: 835-10-18-610
REGON: 000547879

Dane kontaktowe

Tel: (46) 814 42 41

Fax: (46) 814 42 41

sekretariat@rawam.ug.gov.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 8.00 -16.00
Wtorek  8.00 - 16.00
Środa  8.00 - 17.00
Czwartek  8.00 - 16.00
Piątek  8.00 - 15.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 791621
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-06-26 12:45

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl