Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.rawam.ug.gov.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

OE.271.1.2018 - przetarg nieograniczony

Status postępowania: zakończony unieważniony
Przebieg postępowania
Dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Rawa Mazowiecka w ramach projektu „Wdrożenie zintegrowanych technologii informacyjno – komunikacyjnych w gminach powiatu rawskiego"
data opublikowania zdarzenia: 2018-04-19 17:45
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: czwartek 2018-04-19
Data końca składania ofert: poniedziałek 2018-04-30 godz. 10:00
Oznaczenie: OE.271.1.2018
Szczegółowa informacja:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem dla Gminy Rawa Mazowiecka. Zakup realizowany jest w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kobierski
  data wytworzenia informacji: 2018-04-19
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2018-04-19 17:47
Załączniki:
 • Ogłoszenie o zamówieniu227.79kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kobierski
   data wytworzenia informacji: 2018-04-19
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2018-04-19 17:50
 • SIWZ183.9kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kobierski
   data wytworzenia informacji: 2018-04-19
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2018-04-19 17:50
 • Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia649kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kobierski
   data wytworzenia informacji: 2018-04-19
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2018-04-19 17:50
 • Załącznik nr 2 - projekt umowy151.75kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kobierski
   data wytworzenia informacji: 2018-04-19
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2018-04-19 17:50
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału152.81kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kobierski
   data wytworzenia informacji: 2018-04-19
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2018-04-19 17:50
 • Załącznik nr 4 - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia153.23kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kobierski
   data wytworzenia informacji: 2018-04-19
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2018-04-19 17:50
 • Załącznik nr 5 - oferta wzór155.42kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kobierski
   data wytworzenia informacji: 2018-04-19
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2018-04-19 17:50
 • Załącznik nr 6 - oświadczenie dot. przynalezności do grupy kapitałowej152.99kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kobierski
   data wytworzenia informacji: 2018-04-19
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2018-04-19 17:50
 • Załącznik nr 7 - wykaz wykonanych dostaw sprzętu informatycznego154.28kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kobierski
   data wytworzenia informacji: 2018-04-19
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2018-04-19 17:50
 • Załącznik nr 8 - wykaz osób153.22kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kobierski
   data wytworzenia informacji: 2018-04-19
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2018-04-19 17:50
 • Załącznik nr 9 - wykaz oferowanego sprzętu145.41kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kobierski
   data wytworzenia informacji: 2018-04-19
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2018-04-19 17:50
Dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Rawa Mazowiecka w ramach projektu „Wdrożenie zintegrowanych technologii informacyjno – komunikacyjnych w gminach powiatu rawskiego"
data opublikowania zdarzenia: 2018-04-23 12:00
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Oznaczenie: OE.271.1.1.2018
Szczegółowa informacja:

Zapytanie Wykonawcy wraz z udzielonymi wyjaśnieniami w załączniku poniżej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kobierski
  data wytworzenia informacji: 2018-04-23
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2018-04-23 12:03
Załączniki:
 • Odpowiedzi na pytania do przetargu726.42kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kobierski
   data wytworzenia informacji: 2018-04-23
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2018-04-23 12:04
Dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Rawa Mazowiecka w ramach projektu „Wdrożenie zintegrowanych technologii informacyjno – komunikacyjnych w gminach powiatu rawskiego"
data opublikowania zdarzenia: 2018-04-26 08:55
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Oznaczenie: OE.271.1.4.2018
Szczegółowa informacja:

Zapytanie Wykonawcy wraz z udzielonymi wyjaśnieniami w załączniku poniżej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kobierski
  data wytworzenia informacji: 2018-04-26
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2018-04-26 08:58
Załączniki:
 • Odpowiedzi na pytania do przetargu599.17kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kobierski
   data wytworzenia informacji: 2018-04-26
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2018-04-26 08:59
Dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Rawa Mazowiecka w ramach projektu „Wdrożenie zintegrowanych technologii informacyjno – komunikacyjnych w gminach powiatu rawskiego"
data opublikowania zdarzenia: 2018-04-26 09:13
Typ zdarzenia: zmiana treści SIWZ
Oznaczenie: OE.271.1.5.2018
Szczegółowa informacja:

Zawiadamiamy o zmianie treści SIWZ szczegóły poniżej w załącznikach.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kobierski
  data wytworzenia informacji: 2018-04-26
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2018-04-26 09:14
Załączniki:
Dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Rawa Mazowiecka w ramach projektu „Wdrożenie zintegrowanych technologii informacyjno – komunikacyjnych w gminach powiatu rawskiego"
data opublikowania zdarzenia: 2018-04-26 15:30
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Oznaczenie: OE.271.1.7.2018
Szczegółowa informacja:

Zapytanie Wykonawcy wraz z udzielonymi wyjaśnieniami w załączniku poniżej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kobierski
  data wytworzenia informacji: 2018-04-26
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2018-04-26 15:31
Załączniki:
 • Odpowiedzi na pytania do przetargu272.99kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kobierski
   data wytworzenia informacji: 2018-04-26
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2018-04-26 15:32
Dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Rawa Mazowiecka w ramach projektu „Wdrożenie zintegrowanych technologii informacyjno – komunikacyjnych w gminach powiatu rawskiego"
data opublikowania zdarzenia: 2018-04-26 15:35
Typ zdarzenia: zmiana treści SIWZ
Oznaczenie: OE.271.1.8.2018
Szczegółowa informacja:

Zawiadamiamy o zmianie treści SIWZ szczegóły poniżej w załącznikach.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kobierski
  data wytworzenia informacji: 2018-04-26
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2018-04-26 15:33
Załączniki:
Dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Rawa Mazowiecka w ramach projektu „Wdrożenie zintegrowanych technologii informacyjno – komunikacyjnych w gminach powiatu rawskiego"
data opublikowania zdarzenia: 2018-04-30 15:50
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: OE.271.1.9.2018
Szczegółowa informacja:

W załączniku poniżej informacja z otwarcia ofert.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kobierski
  data wytworzenia informacji: 2018-04-30
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2018-04-30 15:51
Załączniki:
 • Informacja z sesji otwarcia ofert248.54kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kobierski
   data wytworzenia informacji: 2018-04-30
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2018-04-30 15:52
Dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Rawa Mazowiecka w ramach projektu „Wdrożenie zintegrowanych technologii informacyjno – komunikacyjnych w gminach powiatu rawskiego"
data opublikowania zdarzenia: 2018-05-11 14:25
Typ zdarzenia: unieważnienie
Oznaczenie: OE.271.1.12.2018
Szczegółowa informacja:

W załączniku poniżej zawiadomienie o odrzuceniu i unieważnieniu postępowania.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kobierski
  data wytworzenia informacji: 2018-05-11
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2018-05-11 14:26
Załączniki:
[drukuj]