Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.rawam.ug.gov.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

DG.271.1.2018 - przetarg nieograniczony

Status postępowania: wszczęty
Przebieg postępowania
Uszczelnienie spękań nawierzchni bitumicznych dróg zarządzanych przez Gminę Rawa Mazowiecka
data opublikowania zdarzenia: 2018-05-07 15:30
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: poniedziałek 2018-05-07
Data końca składania ofert: poniedziałek 2018-05-28 godz. 10:00
Oznaczenie: DG.271.1.2018
Szczegółowa informacja:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z remontem pasów jezdnych poprzez jednokrotne uszczelnienie spękań kationową emulsją asfaltową szybkorozpadową rodzaju K1-70 i grysami frakcji 6,3/10 mm o ilości kruszywa bazaltowego 10 dm3/m2 na łącznej powierzchni 46.500,00 m2                   

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina
  data wytworzenia informacji: 2018-05-07
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2018-05-07 15:33
Załączniki:
 • Ogłoszenie o zamówieniu246.21kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina
   data wytworzenia informacji: 2018-05-07
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2018-05-07 15:34
 • SIWZ63.12kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina
   data wytworzenia informacji: 2018-05-07
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2018-05-07 15:34
 • Załącznik nr 1 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału15.3kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina
   data wytworzenia informacji: 2018-05-07
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2018-05-07 15:34
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu18.56kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina
   data wytworzenia informacji: 2018-05-07
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2018-05-07 15:34
 • Załącznik nr 3 - wzór formularza oferty47kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina
   data wytworzenia informacji: 2018-05-07
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2018-05-07 15:34
 • Załącznik nr 4 - wzór umowy.doc168.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina
   data wytworzenia informacji: 2018-05-07
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2018-05-07 15:34
 • Załącznik nr 5 - kosztorys ofertowy, przedmiar robót37kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina
   data wytworzenia informacji: 2018-05-07
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2018-05-07 15:34
 • Załącznik nr 6 - wykaz wykonanych robót21.54kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina
   data wytworzenia informacji: 2018-05-07
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2018-05-07 15:34
 • Załącznik nr 7 - oświadczenie dot. przynależn. do grupy kapitałowej16.92kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina
   data wytworzenia informacji: 2018-05-07
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2018-05-07 15:34
Uszczelnienie spękań nawierzchni bitumicznych dróg zarządzanych przez Gminę Rawa Mazowiecka
data opublikowania zdarzenia: 2018-05-28 14:55
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: DG.271.1.2018
Szczegółowa informacja:

W załączniku poniżej informacja z sesji otwarcia ofert.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina
  data wytworzenia informacji: 2018-05-28
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2018-05-28 14:57
Załączniki:
 • Informacja z sesji otwarcia ofert226.75kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina
   data wytworzenia informacji: 2018-05-28
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2018-05-28 14:57
Uszczelnienie spękań nawierzchni bitumicznych dróg zarządzanych przez Gminę Rawa Mazowiecka
data opublikowania zdarzenia: 2018-06-07 11:45
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: DG.271.1.2018
Szczegółowa informacja:

W załączniku poniżej informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina
  data wytworzenia informacji: 2018-06-07
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2018-06-07 11:45
Załączniki:
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty284.38kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina
   data wytworzenia informacji: 2018-06-07
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2018-06-07 11:46
[drukuj]