Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.rawam.ug.gov.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

IRO.271.5.2018 - przetarg nieograniczony

Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Zakup energii elektrycznej w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
data opublikowania zdarzenia: 2018-11-07 12:05
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: środa 2018-11-07
Data końca składania ofert: czwartek 2018-11-15 godz. 10:00
Oznaczenie: IRO.271.5.2018
Szczegółowa informacja:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej do obiektów Gminy Rawa Mazowiecka wymienionych w Liście obiektów Zamawiającego stanowiących załącznik nr 1 do SIWZ. Wspomniane obiekty  znajdują się zarówno w bezpośrednim zarządzie Zamawiającego jak i też są zarządzane przez jego jednostki organizacyjne. Wynikiem przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia będzie zawarcie jednej umowy na sprzedaż energii elektrycznej dla wszystkich obiektów Zamawiającego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Kobyłecki
  data wytworzenia informacji: 2018-11-07
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2018-11-07 12:05
Załączniki:
 • Ogłoszenie o zamówieniu214.06kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Kobyłecki
   data wytworzenia informacji: 2018-11-07
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2018-11-07 12:07
 • SIWZ189kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Kobyłecki
   data wytworzenia informacji: 2018-11-07
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2018-11-07 12:07
 • Załącznik nr 1 - Lista obiektów Zamawiającego - arkusze 1-434.31kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Kobyłecki
   data wytworzenia informacji: 2018-11-07
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2018-11-07 12:07
 • Załącznik nr 2 - Formularz oferty66.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Kobyłecki
   data wytworzenia informacji: 2018-11-07
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2018-11-07 12:07
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału15.82kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Kobyłecki
   data wytworzenia informacji: 2018-11-07
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2018-11-07 12:07
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. przeslanek wykluczenia19.94kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Kobyłecki
   data wytworzenia informacji: 2018-11-07
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2018-11-07 12:07
 • Załącznik nr 5 - Wzór umowy105.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Kobyłecki
   data wytworzenia informacji: 2018-11-07
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2018-11-07 12:07
 • Załącznik nr 5a - Pełnomocnictwo dla Wykonawcy50kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Kobyłecki
   data wytworzenia informacji: 2018-11-07
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2018-11-07 12:07
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie o posiadaniu umowy lub promesy31kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Kobyłecki
   data wytworzenia informacji: 2018-11-07
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2018-11-07 12:07
 • Załącznik nr 7- Oświadczenie dot. przynaleznosci do grupy kapitałowej17.66kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Kobyłecki
   data wytworzenia informacji: 2018-11-07
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2018-11-07 12:07
Zakup energii elektrycznej w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
data opublikowania zdarzenia: 2018-11-09 17:55
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Oznaczenie: IRO.271.5.1.2018
Szczegółowa informacja:

W załącznikach poniżej informacja o zmianie treści SIWZ.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Kobyłecki
  data wytworzenia informacji: 2018-11-09
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2018-11-09 17:54
Załączniki:
Zakup energii elektrycznej w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
data opublikowania zdarzenia: 2018-11-16 08:55
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: IRO.271.5.2.2018
Szczegółowa informacja:

W załączniku poniżej informacja z sesji otwarcia ofert.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Kobyłecki
  data wytworzenia informacji: 2018-11-16
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2018-11-16 08:59
Załączniki:
Zakup energii elektrycznej w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
data opublikowania zdarzenia: 2018-11-23 12:20
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: IRO.271.5.5.2018
Szczegółowa informacja:

W załączniku poniżej informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Kobyłecki
  data wytworzenia informacji: 2018-11-23
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2018-11-23 12:20
Załączniki:
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty47.14kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Kobyłecki
   data wytworzenia informacji: 2018-11-23
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2018-11-23 12:21
[drukuj]