Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.rawam.ug.gov.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

IRK.271.9.0.2020 - przetarg nieograniczony

Status postępowania: zakończony unieważniony
Przebieg postępowania
Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Wojskiej - Gmina Rawa Mazowiecka
data opublikowania zdarzenia: 2020-09-30 18:25
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: środa 2020-09-30
Data końca składania ofert: czwartek 2020-10-08 godz. 10:00
Oznaczenie: IRK.271.9.0.2020
Szczegółowa informacja:

Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Wojskiej - Gmina Rawa Mazowiecka” .

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hubert Kozłowski
  data wytworzenia informacji: 2020-09-30
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2020-09-30 18:27
Załączniki:
 • Ogłoszenie o zamówieniu730.74kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Hubert Kozłowski
   data wytworzenia informacji: 2020-09-30
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-09-30 18:29
 • SIWZ511.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Hubert Kozłowski
   data wytworzenia informacji: 2020-09-30
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-09-30 18:29
 • Zał. nr 1 - Formularz ofertowy26.13kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Hubert Kozłowski
   data wytworzenia informacji: 2020-09-30
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-09-30 18:29
 • Zał. nr 2 - Oświadczenie spełnianie warunków w postępowaniu18.92kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Hubert Kozłowski
   data wytworzenia informacji: 2020-09-30
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-09-30 18:29
 • Zał. nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw o wykluczenia z postępowania19.46kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Hubert Kozłowski
   data wytworzenia informacji: 2020-09-30
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-09-30 18:29
 • Zał. nr 4 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego20.31kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Hubert Kozłowski
   data wytworzenia informacji: 2020-09-30
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-09-30 18:29
 • Zał. nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej18.51kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Hubert Kozłowski
   data wytworzenia informacji: 2020-09-30
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-09-30 18:29
 • Zał. nr 6 - Szczegółowe wymagania techniczne38.6kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Hubert Kozłowski
   data wytworzenia informacji: 2020-09-30
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-09-30 18:29
 • Zał. nr 7 - Wykaz wymagań technicznych38.23kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Hubert Kozłowski
   data wytworzenia informacji: 2020-09-30
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-09-30 18:29
 • Zał. nr 8 -Wzór umowy123.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Hubert Kozłowski
   data wytworzenia informacji: 2020-09-30
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-09-30 18:29
Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Wojskiej - Gmina Rawa Mazowiecka
data opublikowania zdarzenia: 2020-10-05 12:30
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: IRK.271.9.9.2020
Szczegółowa informacja:

W załączniku zapytania do postępowania wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hubert Kozłowski
  data wytworzenia informacji: 2020-10-05
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2020-10-05 12:33
Załączniki:
 • Zapytania wraz z udzielonymi odpowiedziami52.3kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Hubert Kozłowski
   data wytworzenia informacji: 2020-10-05
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-10-05 12:34
Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Wojskiej - Gmina Rawa Mazowiecka
data opublikowania zdarzenia: 2020-10-08 15:30
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: IRK.271.9.11.2020
Szczegółowa informacja:

W załączniku poniżej informacja z sesji otwarcia ofert.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hubert Kozłowski
  data wytworzenia informacji: 2020-10-08
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2020-10-08 15:33
Załączniki:
 • Informacja z sesji otwarcia ofert262.11kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Hubert Kozłowski
   data wytworzenia informacji: 2020-10-08
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-10-08 15:34
Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Wojskiej - Gmina Rawa Mazowiecka
data opublikowania zdarzenia: 2020-10-13 14:35
Typ zdarzenia: unieważnienie
Oznaczenie: IRK.271.9.12.2020
Szczegółowa informacja:

W załączniku poniżej informacja o unieważnieniu postępowania.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hubert Kozłowski
  data wytworzenia informacji: 2020-10-13
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2020-10-13 14:35
Załączniki:
 • Informacja o unieważnieniu postępowania69.05kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Hubert Kozłowski
   data wytworzenia informacji: 2020-10-13
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-10-13 14:36
[drukuj]