Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.rawam.ug.gov.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

IRK.271.11.0.2020 - przetarg nieograniczony

Status postępowania: wszczęty
Przebieg postępowania
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Niwnej gm. Rawa Mazowiecka
data opublikowania zdarzenia: 2020-11-09 13:30
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: poniedziałek 2020-11-09
Data końca składania ofert: czwartek 2020-11-26 godz. 10:00
Oznaczenie: IRK.271.11.0.2020
Szczegółowa informacja:

Przedmiotem niniejszego postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót  budowlano-montażowych związanych z realizacją zadaniu inwestycyjnego p.n..: ,,Przebudowa ,rozbudowa i nadbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Niwnej gm. Rawa Mazowiecka”.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hubert Kozłowski
  data wytworzenia informacji: 2020-11-09
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2020-11-09 13:28
Załączniki:
 • Ogłoszenie o zamówieniu776.88kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Hubert Kozłowski
   data wytworzenia informacji: 2020-11-09
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-11-09 13:34
 • SIWZ79.84kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Hubert Kozłowski
   data wytworzenia informacji: 2020-11-09
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-11-09 13:34
 • Załacznik nr 1 - Oświadczenie dot. spełnienia warunkow udziału16.88kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Hubert Kozłowski
   data wytworzenia informacji: 2020-11-09
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-11-09 13:34
 • Załacznik nr 2 - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia20.63kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Hubert Kozłowski
   data wytworzenia informacji: 2020-11-09
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-11-09 13:34
 • Załacznik nr 3 - Wzór formularza oferty60.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Hubert Kozłowski
   data wytworzenia informacji: 2020-11-09
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-11-09 13:34
 • Załącznik nr 4 - Wzór umowy194.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Hubert Kozłowski
   data wytworzenia informacji: 2020-11-09
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-11-09 13:34
 • Załącznik_nr 5-Dokumentacja projektowa.zip13.4MB
  Załącznik_nr 5-Dokumentacja projektowa

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Hubert Kozłowski
   data wytworzenia informacji: 2020-11-09
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-11-09 13:34
 • Załącznik nr 6 - Wykaz wykonywanych robót20.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Hubert Kozłowski
   data wytworzenia informacji: 2020-11-09
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-11-09 13:34
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej20.7kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Hubert Kozłowski
   data wytworzenia informacji: 2020-11-09
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-11-09 13:34
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Niwnej gm. Rawa Mazowiecka
data opublikowania zdarzenia: 2020-11-17 15:15
Typ zdarzenia: informacja
Szczegółowa informacja:

W załączniku poniżej zapytania wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hubert Kozłowski
  data wytworzenia informacji: 2020-11-17
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2020-11-17 15:12
Załączniki:
 • Zapytania i wyjaśnienia82.82kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Hubert Kozłowski
   data wytworzenia informacji: 2020-11-17
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-11-17 15:17
 • Zapytania i wyjaśnienia51.98kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Hubert Kozłowski
   data wytworzenia informacji: 2020-11-17
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-11-17 15:17
 • Zapytania i wyjaśnienia131.91kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Hubert Kozłowski
   data wytworzenia informacji: 2020-11-17
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-11-17 15:17
 • Zapytania i wyjaśnienia45.62kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Hubert Kozłowski
   data wytworzenia informacji: 2020-11-17
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-11-17 15:17
 • Zapytania i wyjaśnienia55.65kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Hubert Kozłowski
   data wytworzenia informacji: 2020-11-18
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-11-18 16:34
 • Zapytania i wyjaśnienia57.14kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Hubert Kozłowski
   data wytworzenia informacji: 2020-11-18
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-11-18 16:34
 • Zapytania i wyjaśnienia56.11kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Hubert Kozłowski
   data wytworzenia informacji: 2020-11-23
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-11-23 18:31
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Niwnej gm. Rawa Mazowiecka
data opublikowania zdarzenia: 2020-11-27 14:25
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: IRK.271.11.22.2020
Szczegółowa informacja:

W załączniku poniżej informacja z sesji otwarcia ofert.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hubert Kozłowski
  data wytworzenia informacji: 2020-11-27
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2020-11-27 14:25
Załączniki:
 • Informacja z sesji otwarcia ofert95.81kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Hubert Kozłowski
   data wytworzenia informacji: 2020-11-27
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-11-27 14:25
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Niwnej gm. Rawa Mazowiecka
data opublikowania zdarzenia: 2020-12-14 15:15
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: IRK.271.24.2020
Szczegółowa informacja:

W załączniku poniżej informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hubert Kozłowski
  data wytworzenia informacji: 2020-12-14
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2020-12-14 15:11
Załączniki:
 • Informacja o wyborze najkorzytniejszej oferty83.34kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Hubert Kozłowski
   data wytworzenia informacji: 2020-12-14
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-12-14 15:13
[drukuj]