Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.rawam.ug.gov.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

IRK.271.12.0.2020 - przetarg nieograniczony

Status postępowania: wszczęty
Przebieg postępowania
Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wilkowice
data opublikowania zdarzenia: 2020-12-21
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: poniedziałek 2020-12-21
Data końca składania ofert: wtorek 2021-01-26 godz. 10:00
Oznaczenie: IRK.271.12.0.2020
Szczegółowa informacja:

Przedmiotem niniejszego postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót  budowlano-montażowych związanych z realizacją zadaniu inwestycyjnego p.n..: ,,Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wilkowice”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hubert Kozłowski
  data wytworzenia informacji: 2020-12-21
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2020-12-21 12:35
Załączniki:
 • Ogłoszenie o zamówieniu808.65kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Hubert Kozłowski
   data wytworzenia informacji: 2020-12-21
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-12-21 12:46
 • SIWZ282.06kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Hubert Kozłowski
   data wytworzenia informacji: 2020-12-21
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-12-21 12:46
 • Załącznik nr 1 - oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału16.86kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Hubert Kozłowski
   data wytworzenia informacji: 2020-12-21
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-12-21 12:46
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia21.08kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Hubert Kozłowski
   data wytworzenia informacji: 2020-12-21
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-12-21 12:46
 • Załącznik nr 3 - Wzór formularza oferty60.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Hubert Kozłowski
   data wytworzenia informacji: 2020-12-21
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-12-21 12:46
 • Załącznik nr 4 - Wzór umowy206kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Hubert Kozłowski
   data wytworzenia informacji: 2020-12-21
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-12-21 12:46
 • Załącznik nr 5 - dokumentacja projektowa47.7MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Hubert Kozłowski
   data wytworzenia informacji: 2020-12-21
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-12-21 12:46
 • Załącznik nr 6 - Wykaz wykonywanych robót20.47kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Hubert Kozłowski
   data wytworzenia informacji: 2020-12-21
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-12-21 12:46
 • Załąnik nr 7 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej20.75kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Hubert Kozłowski
   data wytworzenia informacji: 2020-12-21
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-12-21 12:46
Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wilkowice
data opublikowania zdarzenia: 2020-12-30 12:00
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: IRK.271.12.9.2020
Szczegółowa informacja:

W załączniku poniżej zapytania wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hubert Kozłowski
  data wytworzenia informacji: 2020-12-30
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2020-12-30 12:44
Załączniki:
Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wilkowice
data opublikowania zdarzenia: 2021-01-12 15:35
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: IRK.271 12.13.2021
Szczegółowa informacja:

W załączniku poniżej zapytania wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hubert Kozłowski
  data wytworzenia informacji: 2021-01-12
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2021-01-12 15:36
Załączniki:
 • Zapytania i wyjaśnienia58.89kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Hubert Kozłowski
   data wytworzenia informacji: 2021-01-12
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2021-01-12 15:37
 • Zapytania i wyjaśnienia83.57kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Hubert Kozłowski
   data wytworzenia informacji: 2021-01-12
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2021-01-12 15:37
Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wilkowice
data opublikowania zdarzenia: 2021-01-13 19:05
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: IRK.271.12.15.2021
Szczegółowa informacja:

W załączniku poniżej zapytania wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hubert Kozłowski
  data wytworzenia informacji: 2021-01-13
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2021-01-13 19:05
Załączniki:
 • Zapytania i wyjaśnienia499.65kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Hubert Kozłowski
   data wytworzenia informacji: 2021-01-13
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2021-01-13 19:06
Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wilkowice
data opublikowania zdarzenia: 2021-01-13 19:26
Typ zdarzenia: zmiana treści SIWZ
Oznaczenie: IRK.271.12.16.2021
Szczegółowa informacja:

W załączniku poniżej informacja o zmianie treści SIWZ

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hubert Kozłowski
  data wytworzenia informacji: 2021-01-13
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2021-01-13 19:26
Załączniki:
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia48.97kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Hubert Kozłowski
   data wytworzenia informacji: 2021-01-13
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2021-01-13 19:29
 • SIWZ57.54kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Hubert Kozłowski
   data wytworzenia informacji: 2021-01-13
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2021-01-13 19:29
Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wilkowice
data opublikowania zdarzenia: 2021-01-20 15:30
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: IRK.271.12.17.2021
Szczegółowa informacja:

W załączniku poniżej zapytania wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hubert Kozłowski
  data wytworzenia informacji: 2021-01-20
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2021-01-20 15:28
Załączniki:
 • Zapytania i wyjaśnienia63.77kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Hubert Kozłowski
   data wytworzenia informacji: 2021-01-20
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2021-01-20 15:34
Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wilkowice
data opublikowania zdarzenia: 2021-01-22 18:35
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: IRK.271.12.19.2021
Szczegółowa informacja:

W załączniku poniżej zapytania wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hubert Kozłowski
  data wytworzenia informacji: 2021-01-22
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2021-01-22 18:37
Załączniki:
Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wilkowice
data opublikowania zdarzenia: 2021-01-26 15:50
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: IRK.271.12.20.2020
Szczegółowa informacja:

W załączniku poniżej informacja z sesji otwarcia ofert.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hubert Kozłowski
  data wytworzenia informacji: 2021-01-26
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2021-01-26 15:51
Załączniki:
 • Informacja z sesji otwarcia ofert68.97kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Hubert Kozłowski
   data wytworzenia informacji: 2021-01-26
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2021-01-26 15:52
Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wilkowice
data opublikowania zdarzenia: 2021-02-09 18:15
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: IRK.271.12.22.2020
Szczegółowa informacja:

W załączniku poniżej informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hubert Kozłowski
  data wytworzenia informacji: 2021-02-09
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2021-02-09 18:15
Załączniki:
 • Informacja o wyborze oferty88.35kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Hubert Kozłowski
   data wytworzenia informacji: 2021-02-09
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2021-02-09 18:18
[drukuj]