Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.rawam.ug.gov.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

Numer sprawy: OS.271.1.2012 - przetarg nieograniczony

Status postępowania: zakończony unieważniony
Przebieg postępowania
OPIEKA NAD BEZDOMNYMI PSAMI Z TERENU GMINY RAWA MAZOWIECKA
data opublikowania zdarzenia: 2012-01-09 15:00
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: poniedziałek 2012-01-09
Data końca składania ofert: środa 2012-01-18 godz. 10:00
Oznaczenie: Numer sprawy: OS.271.1.2012
Szczegółowa informacja:

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie:

1) odławiania , transportu i utrzymywania w schronisku  bezdomnych psów   z terenu Gminy Rawa Mazowiecka oraz zapewnienie im opieki dożywotniej lub do czasu adopcji w 2012 roku

2) zapewnienie opieki dożywotniej lub do czasu adopcji nad około 54  bezdomnymi psami   z terenu gminy Rawa Mazowiecka , odłowionymi  w latach  2006 – 2011 w tym : przewiezienie , umieszczenie zwierząt w schronisku oraz zapewnienie im właściwych warunków bytowych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Jakubiak
  • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
    data dodania: 2012-01-09 14:36
Załączniki:
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
data opublikowania zdarzenia: 2012-01-20 14:00
Typ zdarzenia: unieważnienie
Szczegółowa informacja:

Gmina Rawa Mazowiecka zawiadamia o unieważnieniu  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  w trybie przetargu  nieograniczonego na zadanie : „Opieka nad bezdomnymi psami z terenu Gminy Rawa Mazowiecka ”                         ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 7600-2012.

 

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż do dnia 18 stycznia 2012 r. do godz. 10.00, tj. do dnia składania ofert, do Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Jakubiak
    data wytworzenia informacji: 2012-01-20
  • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
    data dodania: 2012-01-20 13:40
[drukuj]