Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.rawam.ug.gov.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

DG.7234.33.2012 - przetarg nieograniczony

Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych
data opublikowania zdarzenia: 2012-05-16 12:30
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: środa 2012-05-16
Data końca składania ofert: piątek 2012-06-01 godz. 10:00
Oznaczenie: DG.7234.33.2012
Szczegółowa informacja:

USZCZELNIENIE SPĘKANYCH NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH POPRZEZ POJEDYNCZE POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE GRYSAMI BAZALTOWYMI FRAKCJI 2/5 mm O ILOŚCI KRUSZYWA 8 dm3/m2 I EMULSJĄ ASFALTOWO - KATIONOWĄ  - 14.783,0 m2

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Bonio
  data wytworzenia informacji: 2012-05-16
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2012-05-16 12:14
Załączniki:
 • Ogłoszenie o zamówieniu48.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Bonio
   data wytworzenia informacji: 2012-05-16
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2012-05-16 12:15
 • SIWZ199kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Bonio
   data wytworzenia informacji: 2012-05-16
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2012-05-16 12:15
 • Zał. nr 1 - formularz ofertowy42.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Bonio
   data wytworzenia informacji: 2012-05-16
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2012-05-16 12:16
 • Zał. Nr 2 - kosztorys ofertowy32kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Bonio
   data wytworzenia informacji: 2012-05-16
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2012-05-16 12:16
 • Zał. Nr 3 - oświadcz. o spełn. warunków27.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Bonio
   data wytworzenia informacji: 2012-05-16
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2012-05-16 12:17
 • Zał. nr 4 - projekt umowy96.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Bonio
   data wytworzenia informacji: 2012-05-16
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2012-05-16 12:17
 • Zał. nr 5 - wykaz wykonanych robót36.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Bonio
   data wytworzenia informacji: 2012-05-16
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2012-05-16 12:18
 • Zał. nr 6 - oświadczenia o dysponowaniu osobami25kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Bonio
   data wytworzenia informacji: 2012-05-16
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2012-05-16 12:18
Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych
data opublikowania zdarzenia: 2012-06-08 14:00
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Szczegółowa informacja:

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.          z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) Gmina Rawa Mazowiecka informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm  o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo -  kationową - 14.783,0 m2wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:                                                                                                                                   

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o.o.,                                                                                 

ul. Południowa 17/19,

97 - 300 Piotrków Trybunalski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Bonio
  data wytworzenia informacji: 2012-06-08
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2012-06-08 13:08
Załączniki:
[drukuj]