Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.rawam.ug.gov.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

Nasz znak: 271.2.2012 271.2.2012 - przetarg nieograniczony

Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WE WSI ROSSOCHA
data opublikowania zdarzenia: 2012-06-29 10:00
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: piątek 2012-06-29
Data końca składania ofert: poniedziałek 2012-07-16 godz. 10:00
Oznaczenie: Nasz znak: 271.2.2012
Szczegółowa informacja:

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących  prac:

- Roboty pomiarowe (w tym geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza) - 0,89 km

- Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do 30% pow. - 0,18 ha

- Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne - 3.922,0 m2

- Wyrównanie istn. podbudowy kruszywem łam. 0-31 mm o śred. grub. 10,0 cm - 392,2 m3

- Skropienie emulsją asfaltową podbudowy tłuczniowej - 3.922,0 m2

- Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 5,0 cm - 3.650,0 m2

- Utwardzenie poboczy kruszywem łamanym o grubości 10,0 cm  - 1780,0 m2

- Ustawienie oznakowania pionowego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Bonio
  data wytworzenia informacji: 2012-06-29
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2012-06-29 09:26
Załączniki:
 • Ogłoszenie o zamówieniu130.75kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Bonio
   data wytworzenia informacji: 2012-06-29
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2012-06-29 09:27
 • SIWZ191.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Bonio
   data wytworzenia informacji: 2012-06-29
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2012-06-29 09:27
 • Załącznik Nr 1 - formularz ofertowy41kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Bonio
   data wytworzenia informacji: 2012-06-29
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2012-06-29 09:28
  • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
   ostatnia modyfikacja: 2012-06-29 09:28
 • Załącznik Nr 2 - kosztorys ofertowy55kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Bonio
   data wytworzenia informacji: 2012-06-29
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2012-06-29 09:28
 • Załącznik Nr 3 - oświadczenie o spełnieniu warunków26.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Bonio
   data wytworzenia informacji: 2012-06-29
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2012-06-29 09:29
 • Załącznik Nr 4 - projekt umowy84.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Bonio
   data wytworzenia informacji: 2012-06-29
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2012-06-29 09:30
 • Załącznik Nr 5 - wykaz wykonanych robót36.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Bonio
   data wytworzenia informacji: 2012-06-29
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2012-06-29 09:30
 • Załącznik Nr 6 - oświadczenia o dysponowaniu osobami26kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Bonio
   data wytworzenia informacji: 2012-06-29
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2012-06-29 09:30
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WE WSI ROSSOCHA
data opublikowania zdarzenia: 2012-07-12 16:00
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Oznaczenie: 271.2.2012
Szczegółowa informacja:

Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert oraz zmianach treści SIWZ

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Bonio
  data wytworzenia informacji: 2012-07-12
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2012-07-12 15:58
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2012-07-12 16:05
Załączniki:
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia21.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Bonio
   data wytworzenia informacji: 2012-07-12
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2012-07-12 15:58
 • Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert oraz zmianach treści SIWZ40kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Bonio
   data wytworzenia informacji: 2012-07-12
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2012-07-12 16:00
 • SIWZ Przebudowa drogi gminnej we wsi Rossocha 2012 r.(zmieniona)194.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Bonio
   data wytworzenia informacji: 2012-07-12
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2012-07-12 16:01
 • Załącznik nr 4 - projekt umowy (zmieniony)83.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Bonio
   data wytworzenia informacji: 2012-07-12
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2012-07-12 16:01
 • Załącznik Nr 7 - projekt budowlany4.5MB
  Plik spakowany programem - rar

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Bonio
   data wytworzenia informacji: 2012-07-12
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2012-07-12 16:03
 • Załącznik Nr 8 - SST1.3MB
  Plik spakowany programem - rar

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Bonio
   data wytworzenia informacji: 2012-07-12
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2012-07-12 16:04
Przebudowę drogi gminnej we wsi Rossocha
data opublikowania zdarzenia: 2012-07-19 13:00
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Szczegółowa informacja:

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) Gmina Rawa Mazowiecka informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę drogi gminnej we wsi Rossocha” wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:  

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o.o., ul. Południowa 17/19, 97 - 300 Piotrków Trybunalski                                                                                                                                

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Bonio
  data wytworzenia informacji: 2012-07-19
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2012-07-19 12:39
Załączniki:
 • Informacja o wyborze oferty38.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Bonio
   data wytworzenia informacji: 2012-07-19
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2012-07-19 12:39
[drukuj]