Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.rawam.ug.gov.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

DG.271.7.2013 - przetarg nieograniczony

Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG, BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE GMINY RAWA MAZOWIECKA W SEZONIE 2013/2014
data opublikowania zdarzenia: 2013-09-27 14:05
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: piątek 2013-09-27
Data końca składania ofert: czwartek 2013-10-10 godz. 10:00
Oznaczenie: DG.271.7.2013
Szczegółowa informacja:

Zamawiającym zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: „ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG, BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE GMINY RAWA MAZOWIECKA W SEZONIE 2013/2014”, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Bonio
  data wytworzenia informacji: 2013-09-27
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2013-09-27 13:57
Załączniki:
 • Ogłoszenie o zamówieniu140.4kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Bonio
   data wytworzenia informacji: 2013-09-27
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2013-09-27 13:58
 • SIWZ226.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Bonio
   data wytworzenia informacji: 2013-09-27
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2013-09-27 13:58
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy45kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Bonio
   data wytworzenia informacji: 2013-09-27
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2013-09-27 14:01
 • Załącznik nr 2 - wykaz dróg52kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Bonio
   data wytworzenia informacji: 2013-09-27
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2013-09-27 14:01
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnieniu warynków udziału w postępowaniu27kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Bonio
   data wytworzenia informacji: 2013-09-27
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2013-09-27 14:01
 • Załącznik nr 4 - projekt umowy82kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Bonio
   data wytworzenia informacji: 2013-09-27
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2013-09-27 14:02
 • Załącznik nr 5 - wykaz wykonanych usług37.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Bonio
   data wytworzenia informacji: 2013-09-27
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2013-09-27 14:05
 • Załącznik nr 6 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia26kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Bonio
   data wytworzenia informacji: 2013-09-27
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2013-09-27 14:06
 • Załącznik nr 7 - wykaz narzędzi i urządzeń technicznych37.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Bonio
   data wytworzenia informacji: 2013-09-27
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2013-09-27 14:06
 • Załącznik nr 8 - informacja w zakresie przynależności do grupy kapitałowej36kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Bonio
   data wytworzenia informacji: 2013-09-27
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2013-09-27 14:06
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG, BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE GMINY RAWA MAZOWIECKA W SEZONIE 2013/2014
data opublikowania zdarzenia: 2013-10-14 09:00
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: DG.271.7.2013
Szczegółowa informacja:

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) Gmina Rawa Mazowiecka informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG, BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE GMINY RAWA MAZOWIECKA W SEZONIE 2013/2014” wybrano ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę:

Spółdzielnię Kółek Rolniczych
ul. Kilińskiego 5
96 - 200 Rawa Mazowiecka

                       

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Bonio
  data wytworzenia informacji: 2013-10-14
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2013-10-14 08:22
Załączniki:
 • Informacja o wyborze oferty - zimowe utrzymanie87.61kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Bonio
   data wytworzenia informacji: 2013-10-14
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2013-10-14 08:23
[drukuj]