Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.rawam.ug.gov.pl

Treść strony

Komunikat związany z preferencyjną sprzedażą węgla

Gmina Rawa Mazowiecka informuje, zgodnie z przepisem wskazanym poniżej, że przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie Gminy na okres o którym mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2 Ustawy tj. od dnia 1 stycznia 2023 r.

Komunikat wydano na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Jakubowski
  data wytworzenia: 2022-12-29
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2022-12-29 10:58

Ogłoszenie z dnia 20.12.2022 r.

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka zamierza powołać na stanowisko Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Matyldowie Pana Łukasza Jana Glimasińskiego. Na podstawie Art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r poz.194) - zwracam się z prośbą do uprawnionych podmiotów o wyrażenie opinii dot. przedstawionego kandydata. Opinie w formie pisemnej można składać w Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka , sekretariat - 202, Ul. Aleja Konstytucji 3 Maja 32, do dnia 28.12.2022 roku.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 20.12.2022 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Melon
  data wytworzenia: 2022-12-20
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2022-12-20 12:29

Sołectwo Leopoldów

Zgodnie z § 26 załącznika Nr 16 do Uchwały Nr V.23.15 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw w Gminie Rawa Mazowiecka wyborów przedterminowych nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 3 miesiące.
Pisemne zrzeczenie się mandatu Sołtysa Sołectwa Leopoldów nastąpiło z dniem 01.11.2022 r.
Wybory Sołtysów oraz Rad Sołeckich Gminy Rawa Mazowiecka na kadencję 2023-2027 odbędą się w okresie od 30.01.2023 r. do 28.02.2023 r.
Wybory w Sołectwie Leopoldów zostaną przeprowadzone dnia 30.01.2023 r. W związku z powyższym nie przeprowadza się wyborów przedterminowych w Sołectwie Leopoldów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Ekner
  data wytworzenia: 2022-11-07
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2022-11-07 14:18

Obwieszczenie Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 25.10.2022 r. w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2023 - 2030

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Mrówczyńska
  data wytworzenia: 2022-11-02
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2022-11-02 12:03
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2022-11-02 12:05

Debata nad Raportem o stanie Gminy Rawa Mazowiecka za 2021 rok

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Rada gminy rozpatrzy raport o stanie gminy podczas sesji, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata, w której głos zabrać mogą radni oraz maksymalnie 15 mieszkańców gminy. Sesja absolutoryjna zaplanowana została na dzień 28 czerwca 2022 r. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć do Przewodniczącej Rady Gminy Rawa Mazowiecka pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 27 czerwca 2022 r. w Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, pok. 305, w godzinach urzędowania. Formularz zgłoszenia do debaty stanowi załącznik do niniejszej informacji. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu w debacie według kolejności otrzymania przez Przewodniczącą Rady zgłoszenia. Po zakończeniu debaty nad raportem, rada gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.

Przewodnicząca Rady Gminy
Rawa Mazowiecka
Katarzyna Klimek

drukuj (Debata nad Raportem o stanie Gminy Rawa Mazowiecka za 2021 rok)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Ekner
  data wytworzenia: 2022-06-02
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2022-06-02 09:19

Zawiadomienie - Budowa gazociągu DN 1000 Gustorzyn - Wronów, Etap II Leśniewice - Rawa Mazowiecka

W dniu 31 marca 2022r. (czwartek) ok. godz. 13:00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Kurzeszynie, Nowy Kurzeszyn 12 odbędzie się spotkanie m.in. z Wykonawcą Robót Budowlanych (WRB) prowadzącym prace w ramach: Budowa gazociągu DN 1000 Gustorzyn - Wronów, Etap II Leśniewice - Rawa Mazowiecka. Udział w spotkaniu jest otwarty dla zainteresowanych z terenu gminy Rawa Mazowiecka, szczególnie zapraszamy Właścicieli nieruchomości z terenu obrębów: Helenów, Jakubów, Nowa Wojska, Pokrzywna, Rossocha, Wilkowice, Żydomice, Nowy Kurzeszyn, Stary Kurzeszyn i Zakład Dośw. Rossocha przez które przebiega trasa budowanego gazociągu. Więcej informacji o projekcie Leśniewice - Rawa Mazowiecka jest na stronie: www.gaz-system.pl

infolinia: 691-706-706

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Pazurek
  data wytworzenia: 2022-03-23
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2022-03-24 08:29
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-24 08:29

Informacja dla właścicieli działek położonych w obrębach geodezyjnych: Jakubów, Julianów, Kaleń i Konopnica

W związku z budową gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Gustorzyn-Wronów, Etap III Rawa Mazowiecka – Wronów, w załączniku poniżej dostępne jest zestawienie powierzchni nieruchomości położonych w obrębach geodezyjnych: Jakubów, Julianów, Kaleń i Konopnica do wyłączenia z dopłat.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Pazurek
  data wytworzenia: 2022-03-17
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2022-03-17 09:26
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-17 09:27

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie: WA.RUZ.4210.31.2022.DK

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Regionalny Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
  data wytworzenia: 2022-02-21
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2022-02-21 13:47
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-21 13:49

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii DLI-III.7620.13.2020.AW.18 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestorom w zakresie terminalu dla inwestycji pn." Budowa Gazociągu w/c MOP 8,4 MPa DN 1000 relacji Gustorzyn - Wronów, Etap III Rawa Mazowiecka - Wronów"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Pazurek
  data wytworzenia: 2022-05-24
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2022-05-24 09:00

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 132
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-10-19 08:08:27