Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Informacje dotyczące  organizowania zgromadzeń na terenie Gminy Rawa Mazowiecka

Informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia  24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach ( Dz. U. z 2015r. poz.1485) jeżeli organizator planowanego zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany jego organizacji, może mieć zastosowanie postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń. W powyższej sytuacji organizator zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi.

Katalog informacji, które organizator musi przekazać  telefonicznie (fax) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej nie wcześniej  niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia art. 22 ust.1 pkt 1-3 wyżej wymienionej ustawy:

  1. imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numery PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;
  2. datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania , przewidywana liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
  3. ewentualne zagrożenia , które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.             

Zgodnie z art.9.ust.5 Organ gminy udostępnia na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o adresie poczty elektronicznej oraz numerze faksu , na które kieruje się zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia .

 Wyżej wymieniony katalog informacji należy przekazać do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi:

Tel.    42 664 14 09

e- mail: wczk@lodz.uw.gov.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2673
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-11-24 11:40

Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Al. Konstytucji 3 Maja 32

96-200 Rawa Mazowiecka

NIP: 835-10-18-610
REGON: 000547879

Dane kontaktowe

Tel: (46) 814 42 41

Fax: (46) 814 42 41

sekretariat@rawam.ug.gov.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 8.00 -16.00
Wtorek  8.00 - 16.00
Środa  8.00 - 17.00
Czwartek  8.00 - 16.00
Piątek  8.00 - 15.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1011380
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-10-19 11:41

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl