Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.rawam.ug.gov.pl

Treść strony

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

1. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.
2. Urząd Gminy Rawa Mazowiecka udostępnia informację sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania, na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1641 ze zm.).
3. Ponowne wykorzystywanie informacji udostępnionej na stronie BIP, wymaga zachowania następujących warunków:
•informacja musi zawierać wzmiankę o źródle jej pozyskania poprzez podanie pełnej nazwy: Urząd Gminy Rawa Mazowiecka;
•należy podać datę wytworzenia lub pozyskania informacji;
•pozyskana treść informacji nie może być modyfikowana;
•jeżeli treść pozyskanej informacji lub jej fragment ma stanowić część całości, należy ją zamieścić w formie cytatu wraz z przypisem informującym o źródle pochodzenia lub odpowiedniego dla formy wykorzystania - oznaczania podobnego.
4. Ponowne wykorzystywanie informacji udostępnionej na innej oficjalnej stronie internetowej Gminy niż BIP, wymaga zachowania warunków określonych w pkt. 3.
5. Udostępnianie informacji sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania następuje na wniosek, jeżeli informacja:
• nie została udostępniona na stronie BIP lub innej oficjalnej stronie internetowej Gminy;
• ma być wykorzystana przez wnioskodawcę na warunkach innych niż zostały dla tych informacji określone;
• została udostępniona lub przekazana na podstawie odrębnych przepisów określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.
6. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w trybie wnioskowym, wymaga zachowania warunków określonych w  pkt. 3.
7. Urząd Gminy Rawa Mazowiecka uprawniony jest nałożyć opłatę za udostępnienie na wniosek informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
8. Urząd Gminy Rawa Mazowiecka ponosi odpowiedzialność jedynie za taką treść informacji, która została zamieszczona na BIP lub innej oficjalnej stronie internetowej Gminy, a także takiej która została udostępniona stosownie do złożonego wniosku.
9. Podmiot wykorzystujący i przetwarzający informacje sektora publicznego udostępnione przez Urząd Gminy ponosi odpowiedzialność za jej wykorzystanie w sposób niezgodny z obowiązującym prawem.
10. Urząd Gminy Rawa Mazowiecka zapewnia możliwość dowolnego wykorzystywania utworu lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, pod warunkiem, że nie narusza to przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666) lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.). W przypadku informacji sektora publicznego, mających cechy utworu, należy poinformować o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.

W załączeniu:

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Jakubiak
    data wytworzenia: 2023-10-30
  • opublikował: Sebastian Kobierski
    data publikacji: 2016-11-18 09:56
  • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
    ostatnia modyfikacja: 2023-10-30 13:56

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9109
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-10-30 13:56:31