Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.rawam.ug.gov.pl

Treść strony

Ogłoszenie z dnia 07.12.2022 r.

Ogłoszenie z dnia 7 grudnia   2022r.
o naborze na członków Komisji Konkursowej

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka  zaprasza do zgłaszania kandydatur na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rawa Mazowiecka w 2023 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irmina Grzywka
  data wytworzenia: 2022-12-07
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2022-12-07 12:11
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2022-12-07 12:13

Zarządzenie Nr 102.2022 Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023

Zarządzenie Nr 102.2022 Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej

drukuj (Zarządzenie Nr 102.2022 Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irmina Grzywka
  data wytworzenia: 2022-12-07
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2022-12-07 11:58
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2022-12-07 12:02

Zarządzenie Nr 101.2022 Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023

Zarządzenie Nr 101.2022 Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

drukuj (Zarządzenie Nr 101.2022 Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irmina Grzywka
  data wytworzenia: 2022-12-07
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2022-12-07 11:27
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2022-12-07 11:29

Ogłoszenie z dnia 05.12.2022 r.

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi
Wójt Gminy Rawa Mazowiecka przedkłada do publicznej konsultacji

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 05.12.2022 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irmina Grzywka
  data wytworzenia: 2022-12-05
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2022-12-05 15:14
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2022-12-05 15:18

Ogłoszenie z dnia 28.11.2022 r.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
Wójt Gminy Rawa Mazowiecka

Działając na podstawie art.30 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. poz. 559 z pón zmianami)art.14.ust 1 i 4 oraz art.15 ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2022r. poz.1608), uchwały NR XXXIX.254.22 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 30 marca 2022r w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 ogłasza konkurs na wsparcie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2023 roku

drukuj (Ogłoszenie z dnia 28.11.2022 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irmina Grzywka
  data wytworzenia: 2022-11-28
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2022-11-28 14:11
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2022-11-28 14:12

Zarządzenie Nr 97.2022
Wójta Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia 28.11. 2022 r.
o powołaniu Komisji Konkursowej

 

Działając na podstawie art.30 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym (( Dz.U. z 2022r. poz. 559 z późn zmianami) art.14.ust 1i 4 oraz art.15 ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym(Dz.U. z 2022r. poz.1608), uchwały Nr XXXIx.254.22 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 30 marca 2022r w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irmina Grzywka
  data wytworzenia: 2022-11-28
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2022-11-28 14:18

Ogłoszenie z dnia 16.09.2022 r.

Ogłoszenie
o złożeniu oferty w trybie art.19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Wójt Gminy Rawa Mazowiecka zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (. Dz. U. z 2022r., poz. 1327 ze zmianami .) podaje do publicznej wiadomości, że Stowarzyszenie ,,Nowe Życie w Rawie” z siedzibą w miejscowości Rawa Mazowiecka ul. Kościuszki 5 w dniu 15.09.2022 złożyły ofertę o przyznanie dotacji na realizację zadania w ,, W zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej( Dz.U. z 2021 r. poz.711 z późn. zm.) organizacja działań na rzecz zwalczania i zapobiegania depresji oraz jej skutkom u dzieci, młodzieży i dorosłych” Tytuł zadania ,,Emocje na wodzy”. Wniosek jest odpowiedzią na wskazane w Rocznym Programie Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z Organizacjami Pozarządowymi priorytetowe zadanie publiczne nr 6 punkt b.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 16.09.2022 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irmina Grzywka
  data wytworzenia: 2022-09-16
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2022-09-16 12:32
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2022-09-16 12:33

Ogłoszenie z dnia 24.08.2022 r.

Ogłoszenie
o złożeniu oferty w trybie art.19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Wójt Gminy Rawa Mazowiecka zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (. Dz. U. z 2022r., poz. 1327 ze zmianami .) podaje do publicznej wiadomości, że Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Rawie Mazowieckiej z siedzibą w miejscowości Rawa Mazowiecka ul. Krakowska 6c w dniu 23.08.2022 złożyły ofertę o przyznanie dotacji na realizację zadania w ,,w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym” Tytuł zadania ,,Liczmy na seniorów”. Wniosek jest odpowiedzią na wskazane w Rocznym Programie Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z Organizacjami Pozarządowymi priorytetowe zadanie publiczne nr 5 punkt a i b.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 24.08.2022 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irmina Grzywka
  data wytworzenia: 2022-08-24
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2022-08-24 14:59

Ogłoszenie z dnia 24.08.2022 r.

Ogłoszenie
o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi


Wójt Gminy Rawa Mazowiecka przedkłada do publicznej konsultacji projekt „Programu Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”. Projekt jest udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka www.rawam.ug.gov.pl w zakładce Mieszkaniec , w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.rawam.ug.gov.pl w zakładce Pożytek Publiczny i na tablicy ogłoszeń w urzędzie.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 24.08.2022 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irmina Grzywka
  data wytworzenia: 2022-08-24
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2022-08-24 11:01

Ogłoszenie z dnia 22.08.2022 r.

Ogłoszenie
o złożeniu oferty w trybie art.19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Wójt Gminy Rawa Mazowiecka zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (. Dz. U. z 2022r., poz. 1327 ze zmianami .) podaje do publicznej wiadomości, że Stowarzyszenie ,, Rawskie Stowarzyszenie Amazonek z siedzibą w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 7, 96-200 Rawa Mazowiecka w dniu 19.08.2022 złożyło ofertę o przyznanie dotacji na realizację zadania w sferze organizacja działań na rzecz osób dotkniętych rakiem piersi, kobiet po mastektomii piersi między innymi służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego” Tytuł zadania ,,Zwycięskie Amazonki”. Wniosek jest odpowiedzią na wskazane w Rocznym Programie Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z Organizacjami Pozarządowymi priorytetowe zadanie publiczne nr 6 punkt a.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 22.08.2022 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irmina Grzywka
  data wytworzenia: 2022-08-22
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2022-08-22 12:06
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-22 12:09

Ogłoszenie z dnia 09.06.2022 r.

Ogłoszenie
o złożeniu oferty w trybie art.19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Wójt Gminy Rawa Mazowiecka zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (. Dz. U. z 2020r., poz. 1057 ze zmianami .) podaje do publicznej wiadomości, że Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Rawkę z siedzibą w miejscowości Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka w dniu 09.06.2022 złożyło ofertę o przyznanie dotacji na realizację zadania w sferze działań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa” Tytuł zadania ,,Płyniemy kajakiem przez czystą rzekę Rawkę”. Wniosek jest odpowiedzią na wskazane w Rocznym Programie Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z Organizacjami Pozarządowymi priorytetowe zadanie publiczne nr 2 punkt a i b. Ofertę zamieszcza się na stronie internetowej gminy www.rawam.ug.gov.pl, w zakładce Mieszkaniec – Tablica ogłoszeń w BIP www.bip.rawam.ug.gov.pl w zakładce pożytek publiczny i na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu. Wójt Gminy Rawa Mazowiecka w terminie do dnia 17 czerwca 2022 roku do godz. 10 00 ( decyduje data i godzina wpływu do urzędu) będzie przyjmował pisemne uwagi dotyczące złożonej oferty na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Korespondencje w tej sprawie należy kierować na adres: Urząd Gminy Rawa Mazowiecka ul. Aleja Konstytucji3 Maja 32 , 96-200 Rawa Mazowiecka z dopiskiem na kopercie: „ Zadanie w zakresie turystyki i krajoznawstwa”, lub e- mailem igrzywka@rawam.ug.gov.pl

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka może uwagi przyjąć w całości, w części bądź je odrzucić. Uwagi mogą mieć wpływ na decyzję o podpisaniu umowy.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 09.06.2022 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irmina Grzywka
  data wytworzenia: 2022-06-09
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2022-06-09 11:47

Ogłoszenie z dnia 10.03.2022 r.

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka przedkłada do publicznej konsultacji projekt „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 Gminy Rawa Mazowiecka”.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irmina Grzywka
  data wytworzenia: 2022-03-10
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2022-03-10 15:39

Zarządzenie Nr 89.2021 Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 27grudnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 89.2021 Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 27grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku.

drukuj (Zarządzenie Nr 89.2021 Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 27grudnia 2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irmina Grzywka
  data wytworzenia: 2021-12-27
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2021-12-27 14:53

Zarządzenie Nr 88.2021 Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 27 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 88.2021 Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2022 roku.

drukuj (Zarządzenie Nr 88.2021 Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 27 grudnia 2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irmina Grzywka
  data wytworzenia: 2021-12-27
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2021-12-27 14:39

Ogłoszenie z dnia 27.12.2021 r.

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2021r.
o naborze na członków
Komisji Konkursowej Wójt Gminy Rawa Mazowiecka

zaprasza do zgłaszania kandydatur na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rawa Mazowiecka w 2022 roku.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 27.12.2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irmina Grzywka
  data wytworzenia: 2021-12-27
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2021-12-27 14:24
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-27 14:25

Ogłoszenie z dnia 20.12.2021 r.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
Wójt Gminy Rawa Mazowiecka


Działając na podstawie art.30 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2021r. poz. 1372, 1834)art.14.ust 1i 4 oraz art.15 ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym( Dz.U. z 2021r. poz.1956 ),uchwały NR XXV.229.21 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 30 listopada 2021 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 ogłasza konkurs na wsparcie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego

drukuj (Ogłoszenie z dnia 20.12.2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irmina Grzywka
  data wytworzenia: 2021-12-20
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2021-12-20 12:49

ZarządzenieNr 81.2021
Wójta Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia  20.12.2021r.

Działając na podstawie art.30 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. poz. 1372,1834) art.14.ust 1i 4 oraz art.15 ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym(Dz.U. z 2021r. poz.1956), uchwały Nr XXV.229.21 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 30 listopada 2021 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irmina Grzywka
  data wytworzenia: 2021-12-20
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2021-12-20 13:07

Ogłoszenie z dnia 16.11.2021 r.

Ogłoszenie
o złożeniu oferty w trybie art.19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Wójt Gminy Rawa Mazowiecka zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (. Dz. U. z 2020r., poz. 1057 ze zmianami .) podaje do publicznej wiadomości, Stowarzyszenie Autyzm-Ktoś Zaczarował Mój Świat , Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka w dniu 12.11.2021 złożyło ofertę o przyznanie dotacji na realizację zadania w sferze działań publicznych ,,organizacja imprezy integracyjnej mającej na celu zmianę społecznego obrazu autyzmu i podniesie świadomości na temat tej choroby ”Tytuł zadania ,,Spotkanie integracyjne rodzin stowarzyszenia”. Wniosek jest odpowiedzią na wskazane w Rocznym Programie Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z Organizacjami Pozarządowymi priorytetowe zadanie publiczne nr 3 punkt c.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 16.11.2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irmina Grzywka
  data wytworzenia: 2021-11-16
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2021-11-16 09:27
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-16 09:31

Ogłoszenie z dnia 11.10.2021 r.

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi Wójt Gminy Rawa Mazowiecka przedkłada do publicznej konsultacji projekt „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 Gminy Rawa Mazowiecka”. Projekt jest udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka www.rawam.ug.gov.pl w zakładce „ Mieszkaniec” w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.rawam.ug.gov.pl w zakładce „Pożytek Publiczny”, na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 11.10.2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irmina Grzywka
  data wytworzenia: 2021-10-11
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2021-10-11 15:07

Ogłoszenie z dnia 14.09.2021 r.

Ogłoszenie
o złożeniu oferty w trybie art.19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Wójt Gminy Rawa Mazowiecka zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (. Dz. U. z 2020r., poz. 1057 ze zmianami .) podaje do publicznej wiadomości, Stowarzyszenie ,,Rawskie Stowarzyszenie Amazonek z siedzibą w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 7, 96-200 Rawa Mazowiecka w dniu 14.09.2021 złożyło ofertę o przyznanie dotacji na realizację zadania w sferze działań publicznych,, organizacja działań na rzecz osób dotkniętych rakiem piersi, kobiet po mastektomii piersi między innymi służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego ”Tytuł zadania ,,Zwycięskie Amazonki”. Wniosek jest odpowiedzią na wskazane w Rocznym Programie Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z Organizacjami Pozarządowymi priorytetowe zadanie publiczne nr 6 punkt a.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 14.09.2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irmina Grzywka
  data wytworzenia: 2021-09-14
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2021-09-14 15:42

Ogłoszenie z dnia 07.09.2021 r.

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi.


Wójt Gminy Rawa Mazowiecka przedkłada do publicznej konsultacji projekt „Programu Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”. Projekt jest udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka www.rawam.ug.gov.pl w zakładce Mieszkaniec, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.rawam.ug.gov.pl w zakładce Pożytek Publiczny i na tablicy ogłoszeń w urzędzie.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 07.09.2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irmina Grzywka
  data wytworzenia: 2021-09-07
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2021-09-07 15:51
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-07 15:53

Ogłoszenie z dnia 02.09.2021 r.

Ogłoszenie
o złożeniu oferty w trybie art.19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Wójt Gminy Rawa Mazowiecka zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Rawie Mazowieckiej z siedzibą w miejscowości Rawa Mazowiecka ul. Krakowska 6c w dniu 01.09.2021 złożyło ofertę o przyznanie dotacji na realizację zadania w sferze działań publicznych „w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym” Tytuł zadania „Liczmy na seniorów”. Wniosek jest odpowiedzią na wskazane w Rocznym Programie Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z Organizacjami Pozarządowymi priorytetowe zadanie publiczne nr 5 punkt a i b.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 02.09.2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irmina Grzywka
  data wytworzenia: 2021-09-02
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2021-09-02 15:41

Ogłoszenie z dnia 07.06.2021 r.

Ogłoszenie
o złożeniu oferty w trybie art.19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Uznając celowość realizacji zadania publicznego Wójt Gminy Rawa Mazowiecka zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (.Dz. U. z 2020r., poz. 1057.) podaje do publicznej wiadomości, że Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Rawkę z siedzibą w miejscowości Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka w dniu 07.06.2021 złożyło ofertę o przyznanie dotacji na realizację zadania w sferze działań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa ”Tytuł zadania ,,Kajakiem przez czystą rzekę Rawkę”. Wniosek jest odpowiedzią na wskazane w Rocznym Programie Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z Organizacjami Pozarządowymi priorytetowe zadanie publiczne nr 2 punkt a i b.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 07.06.2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Mrówczyńska
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2021-06-07 15:36

Ogłoszenie z dnia 02.06.2021 r.

Ogłoszenie
o złożeniu oferty w trybie art.19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Wójt Gminy Rawa Mazowiecka zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (. Dz. U. z 2020r., poz. 1057 .) podaje do publicznej wiadomości, że Stowarzyszenie ,,Nowe Życie w Rawie” z siedzibą w miejscowości Rawa Mazowiecka ul. Kościuszki 5 w dniu 01.06.2021 złożył ofertę o przyznanie dotacji na realizację zadania w sferze działań publicznych ,, W zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej( Dz.U. z 2020 r. poz.295 z późn. zm.) organizacja działań na rzecz zwalczania i zapobiegania depresji oraz jej skutkom u dzieci, młodzieży i dorosłych” Tytuł zadania ,, Stop złym emocją”. Wniosek jest odpowiedzią na wskazane w Rocznym Programie Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z Organizacjami Pozarządowymi priorytetowe zadanie publiczne nr.6 pkt b.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 02.06.2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Mrówczyńska
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2021-06-02 16:55

 

Zarządzenie Nr 77.2020
Wójta Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia 24 listopada 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 roku.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Mrówczyńska
  data wytworzenia: 2020-11-24
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2020-11-24 15:44
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-24 15:45

 

Zarządzenie Nr 76.2020
Wójta Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia 24 listopada 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Mrówczyńska
  data wytworzenia: 2020-11-24
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2020-11-24 15:34
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-24 15:36

 

Ogłoszenie z dnia 24.11.2020 r.

Ogłoszenie z dnia 24 listopada 2020 r.
 

o naborze na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rawa Mazowiecka w 2021 roku.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 24.11.2020 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Mrówczyńska
  data wytworzenia: 2020-11-24
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2020-11-24 15:20
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-24 15:23

 

Zarządzenie Nr 75.2020
Wójta Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia  24.11. 2020r.

Działając na podstawie  art.30 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713 ze zmianami) art.14.ust 1i 4 oraz art.15 ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym(Dz.U. z 2019r. poz.2365 ze zmianami), uchwały NR XXVI.164.20 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 20 listopada 2020 w  sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Mrówczyńska
  data wytworzenia: 2020-11-24
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2020-11-24 14:55
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-24 14:55

 

Ogłoszenie z dnia 24.11.2020 r.

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT
Wójt Gminy Rawa Mazowiecka

Działając na podstawie  art.30 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713ze zmianami,)art.14.ust 1i 4 oraz art.15 ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publiczny (Dz.U. z 2019r. poz.2365 ze zmianami), uchwały NR XXVI.164.20 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 20 listopada 2020 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 ogłasza konkurs na wsparcie realizacji zadania

drukuj (Ogłoszenie z dnia 24.11.2020 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Mrówczyńska
  data wytworzenia: 2020-11-24
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2020-11-24 14:44
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-24 14:44

 

Ogłoszenie z dnia 14.09.2020 r.

Ogłoszenie
o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi


Wójt Gminy Rawa Mazowiecka przedkłada do publicznej konsultacji projekt „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 Gminy Rawa Mazowiecka”. Projekt jest udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka www.rawam.ug.gov.pl w zakładce ,,Ogłoszenia ” w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.rawam.ug.gov.pl w zakładce ,,Pożytek Publiczny”, na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 14.09.2020 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irmina Grzywka
  data wytworzenia: 2020-09-14
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2020-09-14 13:46

 

Ogłoszenie z dnia 27.08.2020 r.

Ogłoszenie
o złożeniu oferty w trybie art.19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Uznając celowość realizacji zadania publicznego Wójt Gminy Rawa Mazowiecka zgodnie z art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (.Dz. U. z 2020r., poz. 1057.) podaje do publicznej wiadomości, że Stowarzyszenie "Rawskie Stowarzyszenie Amazonek z siedzibą w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 7, 96-200 Rawa Mazowiecka w dniu 24.08.2020 złożyło ofertę o przyznanie dotacji na realizację zadania w sferze działań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej( Dz.U. z 2020 r. poz.295 z późn.zm.) Tytuł zadania "Waleczne Amazonki". Wniosek jest odpowiedzią na wskazane w  Rocznym Programie Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z Organizacjami Pozarządowymi  priorytetowe zadanie publiczne nr.8 pkt a.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 27.08.2020 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irmina Grzywka
  data wytworzenia: 2020-08-27
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2020-08-27 11:15

 

Ogłoszenie z dnia 17.08.2020 r.

Ogłoszenie
o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi


Wójt Gminy Rawa Mazowiecka przedkłada do publicznej konsultacji projekt „Programu Współpracy Gminy  Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”. Projekt jest udostępniony na stronie internetowej  Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka www.rawam.ug.gov.pl w zakładce Ogłoszenia , w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.rawam.ug.gov.pl  w zakładce Pożytek Publiczny i na tablicy ogłoszeń w urzędzie.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 17.08.2020 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irmina Grzywka
  data wytworzenia: 2020-08-17
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2020-08-17 12:21
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-17 12:23

 

Ogłoszenie z dnia 22.07.2020 r.

Ogłoszenie
o złożeniu oferty w trybie art.19 a Ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie


Uznając celowość realizacji zadania publicznego Wójt Gminy Rawa Mazowiecka  zgodnie z art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r., poz. 1057 .) podaje do publicznej wiadomości, że Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Rawie Mazowieckiej z siedzibą w miejscowości Rawa Mazowiecka ul. Krakowska 6c w dniu 21.07.2020-  złożył ofertę  o przyznanie dotacji na realizację zadania w sferze działań publicznych,, Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym”. Tytuł zadania ,,SENIOR POTRAFI”
Wniosek jest odpowiedzią na wskazane w Rocznym Programie Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z Organizacjami Pozarządowymi  priorytetowe zadanie publiczne nr.6 pkt b
.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 22.07.2020 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irmina Grzywka
  data wytworzenia: 2020-07-22
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2020-07-22 13:04
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-22 13:07

 

Ogłoszenie z dnia 03.01.2020 r.

Ogłoszenie
o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka przedkłada do publicznej konsultacji projekt „Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy  Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 03.01.2020 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irmina Grzywka
  data wytworzenia: 2020-01-03
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2020-01-03 13:01

 

Ogłoszenie z dnia 31.12.2019 r.

Zarządzenie Nr 106.2019
Wójta Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia 31.12.2019r.

Działając na podstawie art.30 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506 ze zmianami) art.14.ust 1 i 4 oraz art.15 ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2018r. poz.1492),uchwały Nr XVI.90.19 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 27 listopada 2019 w sprawie  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 31.12.2019 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irmina Grzywka
  data wytworzenia: 2019-12-31
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2019-12-31 11:51

 

Ogłoszenie z dnia 31.12.2019 r.

Ogłoszenie
o otwartym konkursie ofert
Wójt Gminy Rawa Mazowiecka

Działając na podstawie art.30 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506 ze zmianami) art.14.ust 1 i 4 oraz art.15 ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2018r. poz.1492 ), uchwały Nr XVI.90.19 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 27 listopada 2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 31.12.2019 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irmina Grzywka
  data wytworzenia: 2019-12-31
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2019-12-31 11:39

 

Ogłoszenie z dnia 28.11.2019 r.

Ogłoszenie
o otwartym konkursie ofert
Wójt Gminy Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art.11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. Z 2019 poz.688 ze zmianami/ w związku z Uchwałą nr XVI.19.19 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art.3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 28.11.2019 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irmina Grzywka
  data wytworzenia: 2019-11-28
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2019-11-28 15:31
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-28 15:33

 

Ogłoszenie z dnia 28.11.2019 r.

Ogłoszenie
o otwartym konkursie ofert
Wójt Gminy Rawa Mazowiecka


działając na podstawie art.11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. Z 2019 poz.688 ze zmianami/ w związku z Uchwałą nr XVI.91.19 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art.3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie  realizacji zadania
Rodzaj zadania:
W zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

drukuj (Ogłoszenie z dnia 28.11.2019 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irmina Grzywka
  data wytworzenia: 2019-11-28
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2019-11-28 15:16
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-28 15:20

 

Ogłoszenie z dnia 28.11.2019 r.

Ogłoszenie
o otwartym konkursie ofert
Wójt Gminy Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art.11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. Z 2019 poz.688 ze zmianami/ w związku z Uchwałą nr XVI.91.19 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art.3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie  realizacji zadania:

Rodzaj zadania:
w zakresie  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

drukuj (Ogłoszenie z dnia 28.11.2019 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irmina Grzywka
  data wytworzenia: 2019-11-28
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2019-11-28 15:03
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-28 15:04

 

Ogłoszenie z dnia 28.11.2019 r.

Zarządzenie Nr 95 /2019
Wójta Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia 28 listopada 2019r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami),  art. 15 ust. 2 a, 2b, 2c,2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zmianami) oraz w związku z Uchwałą nr XVI.9119 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art.3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 28.11.2019 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irmina Grzywka
  data wytworzenia: 2019-11-28
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2019-11-28 14:48
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-28 14:50

 

Ogłoszenie z dnia 12.11.2019 r.

Ogłoszenie
o złożeniu oferty w trybie art.19 a Ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie


Uznając celowość realizacji zadania publicznego Wójt Gminy Rawa Mazowiecka  zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (. Dz. U. z 2019r., poz. 688 ze zmianami .) podaje do publicznej wiadomości, Fundacja ,,Obudźmy Nadzieję” z siedzibą w Rawie Mazowieckiej ul. Solidarności 2a w dniu 08.11.2019  złożył ofertę  o przyznanie dotacji na realizację zadania w sferze działań publicznych ,,w zakresie promocji i organizacji wolontariatu” Tytuł zadania Światowy dzień wolontariatu”. Wniosek jest odpowiedzią na wskazane w  Rocznym Programie Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z Organizacjami Pozarządowymi priorytetowe zadanie publiczne nr.6) pkt a.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 12.11.2019 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irmina Grzywka
  data wytworzenia: 2019-11-12
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2019-11-12 13:57
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-12 14:01

 

Ogłoszenie z dnia 23.10.2019 r.

Ogłoszenie
o złożeniu oferty w trybie art.19 a Ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Wójt Gminy Rawa Mazowiecka zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r., poz. 688 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że  Stowarzyszenie ,,Nowe Życie w Rawie” z siedzibą w miejscowości Rawa Mazowiecka ul. Kościuszki 5 w dniu 21.10.2019  złożył ofertę  o przyznanie dotacji na realizację zadania w sferze działań publicznych ,, W zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r. poz.618 z późn.zm.) organizacja działań na rzecz zwalczania i zapobiegania depresji oraz jej skutkom u dzieci, młodzieży i dorosłych  ” Tytuł zadania ,, Bądźmy świadomi – testy i prelekcje”. Wniosek jest odpowiedzią na wskazane w  Rocznym Programie Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z Organizacjami Pozarządowymi  priorytetowe zadanie publiczne nr.8 pkt b.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 23.10.2019 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irmina Grzywka
  data wytworzenia: 2019-10-23
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2019-10-23 16:04
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-23 16:06

 

Ogłoszenie z dnia 17.10.2019 r.

Ogłoszenie
o złożeniu oferty w trybie art.19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Wójt Gminy Rawa Mazowiecka  zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r., poz. 688 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że Stowarzyszenie Autyzm-Ktoś Zaczarował Mój Świat, Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka w dniu 17.10.2019 złożył ofertę o przyznanie dotacji na realizację zadania w sferze działań publicznych,, w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”. Tytuł zadania,, Integracyjny piknik Halloween 09 listopada 2019”. Wniosek jest odpowiedzią na wskazane w Rocznym Programie Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z Organizacjami Pozarządowymi  priorytetowe zadanie publiczne nr.5 pkt c.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 17.10.2019 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irmina Grzywka
  data wytworzenia: 2019-10-17
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2019-10-17 15:11
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-17 15:13

 

Ogłoszenie z dnia 07.10.2019 r.

Ogłoszenie
o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka przedkłada do publicznej konsultacji projekt „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 Gminy Rawa Mazowiecka”.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 07.10.2019 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irmina Grzywka
  data wytworzenia: 2019-10-07
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2019-10-07 17:02
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-07 17:07

 

Ogłoszenie z dnia 16.09.2019 r.

Ogłoszenie o konsultacjach
z organizacjami pozarządowymi

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka przedkłada do publicznej konsultacji projekt „Programu Współpracy Gminy  Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”. Projekt jest udostępniony na stronie internetowej  Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka www.rawam.ug.gov.pl w zakładce Ogłoszenia , w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.rawam.ug.gov.pl  w zakładce Pożytek Publiczny i na tablicy ogłoszeń w urzędzie.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 16.09.2019 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irmina Grzywka
  data wytworzenia: 2019-09-16
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2019-09-16 15:55
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-16 15:57

 

Ogłoszenie z dnia 19.08.2019 r.

Ogłoszenie
o złożeniu oferty w trybie art.19 a
Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Wójt Gminy Rawa Mazowiecka zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r., poz. 688) podaje do publicznej wiadomości, że  Polski  Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Rawie Mazowieckiej z siedzibą w miejscowości Rawa Mazowiecka ul. Krakowska 6c w dniu 19.08.2019  złożył ofertę  o przyznanie dotacji na realizację zadania w sferze działań publicznych,, Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym”. Tytuł zadania "Nie poddawaj się starości" Wniosek jest odpowiedzią na wskazane w Rocznym Programie Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z Organizacjami Pozarządowymi  priorytetowe zadanie publiczne nr.7 pkt a i pkt.b.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 19.08.2019 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irmina Grzywka
  data wytworzenia: 2019-08-19
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2019-08-19 12:12
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-19 12:15

 

Ogłoszenie z dnia 20.05.2019 r.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Wójt Gminy Rawa Mazowiecka zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r., poz. 688) podaje do publicznej wiadomości, że Stowarzyszenie Lokalna  Grupa Działania ,,Kraina Rawki” z siedzibą w miejscowości Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka w dniu 20.05.2019 złożyło ofertę o przyznanie dotacji na realizację zadania w sferze działań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa ,,Kajakiem przez czystą Krainę Rawki”.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 20.05.2019 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irmina Grzywka
  data wytworzenia: 2019-05-20
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2019-05-20 16:51
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-20 16:53

 

Ogłoszenie z dnia 20.05.2019 r.

Zarządzenie Nr 30.2019
Wójta Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia  20 maja 2019r.

Działając na podstawie  art.30 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 1875, 1492 ze zmianami)art.14.ust 1i 4 oraz art.15 ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2018r. poz.1492,) ,uchwały Nr III.16.18 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 14 grudnia 2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 20.05.2019 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irmina Grzywka
  data wytworzenia: 2019-05-20
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2019-05-20 16:28
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-20 16:30

 

Ogłoszenie z dnia 13.05.2019 r.

OGŁOSZENIE
O OTWARTYM KONKURSIE OFERT
Wójt Gminy Rawa Mazowiecka

Działając na podstawie  art.30 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 201r. poz. 506, 2232) art.14.ust 1 ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym ( Dz.U. z 2018r. poz.1492 z późn. zmianami),oraz Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U.z 2016r. poz.452) uchwały Nr III.16.18   Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 14 grudnia 2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 ogłasza konkurs na realizację zadania: ,,Organizacja  wypoczynku letniego z programem profilaktycznym  dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Gminy Rawa Mazowiecka”.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 13.05.2019 r.)


 

Ogłoszenie z dnia 18.01.2019 r.

Zarządzenie Nr  3.2019
Wójta Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia 18 stycznia 2019r.

Działając na podstawie  art.30 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2018r. poz. 994 ze zmianami,)art.14.ust 1i 4 oraz art.15 ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym( Dz.U. z 2018r. poz.1492 ),uchwały Nr III.16.18   Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 14 grudnia 2018 w sprawie  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 18.01.2019 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irmina Grzywka
  data wytworzenia: 2019-01-18
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2019-01-18 18:31

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irmina Grzywka
  data wytworzenia: 2019-01-18
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2019-01-18 18:32

 

Ogłoszenie z dnia 18.01.2019 r.

Ogłoszenie
o otwartym konkursie ofert


Wójt Gminy Rawa Mazowiecka działając na podstawie  art.30 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994 ze zmianami) art.14.ust 1 ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2018r. poz.1492), uchwały Nr III.16.18 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 14 grudnia 2018 w sprawie  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 ogłasza konkurs na wsparcie realizacji zadań.

Rodzaj zadania: "Pomoc rodzinom  z terenu Gminy Rawa Mazowiecka w których występuje problem alkoholowy"

drukuj (Ogłoszenie z dnia 18.01.2019 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irmina Grzywka
  data wytworzenia: 2019-01-18
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2019-01-18 18:14

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irmina Grzywka
  data wytworzenia: 2019-01-18
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2019-01-18 18:16

 

Ogłoszenie z dnia 2.01.2019 r.

Zarządzenie Nr 1/2019
Wójta Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia 2 stycznia 2019r.

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w otwartych konkursach ofert na realizację zadań  publicznych ujętych w „Rocznym  Programie Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art.3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 2.01.2019 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irmina Grzywka
  data wytworzenia: 2019-01-02
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2019-01-02 18:18

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irmina Grzywka
  data wytworzenia: 2019-01-02
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2019-01-02 18:19

 

Ogłoszenie z dnia 21.12.2018 r.

Ogłoszenie
o otwartym konkursie ofert

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka działając na podstawie art.11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. Z 2018 poz.450 ze zmianami / w związku z Uchwałą nr III.17.18 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 14 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art.3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie  realizacji zadania.
Rodzaj zadania: w zakresie ekologii  i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

drukuj (Ogłoszenie z dnia 21.12.2018 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irmina Grzywka
  data wytworzenia: 2018-12-21
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2018-12-21 14:00

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irmina Grzywka
  data wytworzenia: 2018-12-21
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2018-12-21 14:00

 

Ogłoszenie z dnia 17.12.2018 r.

Zarządzenie Nr 103/2018 Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na rok 2019.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 17.12.2018 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irmina Grzywka
  data wytworzenia: 2018-12-17
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2018-12-17 18:21

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irmina Grzywka
  data wytworzenia: 2018-12-17
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2018-12-17 18:24

 

Ogłoszenie z dnia 17.12.2018 r.

Ogłoszenie
o otwartym konkursie ofert

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka działając na podstawie art.11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie / Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zmianami/ w związku z Uchwałą nr III.17.18 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 14 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art.3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie  realizacji zadania.
Rodzaj zadania: W zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

drukuj (Ogłoszenie z dnia 17.12.2018 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irmina Grzywka
  data wytworzenia: 2018-12-17
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2018-12-17 19:57

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irmina Grzywka
  data wytworzenia: 2018-12-17
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2018-12-17 19:58

 

Ogłoszenie z dnia 17.12.2018 r.

Ogłoszenie
o otwartym konkursie ofert

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka działając na podstawie art.11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. Z 2018 poz.450 ze zmianami / w związku z Uchwałą nr III.17.18 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 14 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art.3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania.
Rodzaj zadania: w zakresie  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

drukuj (Ogłoszenie z dnia 17.12.2018 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irmina Grzywka
  data wytworzenia: 2018-12-17
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2018-12-17 20:15

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irmina Grzywka
  data wytworzenia: 2018-12-17
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2018-12-17 20:16

 

Ogłoszenie z dnia 26.10.2018 r.

Ogłoszenie
o konsultacjach z organizacjami
pozarządowymi

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka przedkłada do publicznej konsultacji projekt „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 Gminy Rawa Mazowiecka”.


 

Ogłoszenie z dnia 05.10.2018 r.

Ogłoszenie
o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi


Wójt Gminy Rawa Mazowiecka przedkłada do publicznej konsultacji projekt „Programu Współpracy Gminy  Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”. Projekt jest udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka www.rawam.ug.gov.pl w zakładce Ogłoszenia, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.rawam.ug.gov.pl  w zakładce Pożytek Publiczny i na tablicy ogłoszeń w urzędzie.


 

Ogłoszenie z dnia 19.09.2018 r.

Ogłoszenie
o złożeniu oferty w trybie art.19 a Ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Wójt Gminy Rawa Mazowiecka  zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (. Dz. U. z 2016r., poz. 1817 z późn.zm.) podaje do publicznej wiadomości, że  ,,Nowe Życie w Rawie” z siedzibą w miejscowości Rawa Mazowiecka ul. Kościuszki 5 w dniu 18.09.2018  złożył ofertę  o przyznanie dotacji na realizację zadania w sferze działań publicznych ,, W zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej( Dz.U. z 2015 r. poz.618 z późn.zm.) organizacja działań na rzecz zwalczania i zapobiegania depresji oraz jej skutkom u dzieci, młodzieży i dorosłych  ” Tytuł zadania ,, Bądźmy świadomi – testy i prelekcje”. Wniosek jest odpowiedzią na wskazane w  Rocznym Programie Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z Organizacjami Pozarządowymi  priorytetowe zadanie publiczne § 7 pkt 8 lit. b.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 19.09.2018 r.)


 

Ogłoszenie z dnia 13.09.2018 r.

Ogłoszenie
o złożeniu oferty w trybie art.19 a Ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Wójt Gminy Rawa Mazowiecka  zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (. Dz. U. z 2016r., poz. 1817 z późn.zm.) podaje do publicznej wiadomości, że  Polski  Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Rawie Mazowieckiej z siedzibą w miejscowości Rawa Mazowiecka ul. Krakowska 6c w dniu 12.09.2018  złożył ofertę  o przyznanie dotacji na realizację zadania w sferze działań publicznych ,, Zadanie w  zakresie  działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Integracja środowisk seniorów poprzez wspieranie organizacji imprez mających na celu zapobieganiu  wykluczeniu społecznemu.  ” Tytuł zadania ,, Światowy Dzień Seniora”. Wniosek jest odpowiedzią na wskazane w  Rocznym Programie Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z Organizacjami Pozarządowymi  priorytetowe zadanie publiczne § 7 pkt 7 lit. b.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 13.09.2018 r.)


 

Ogłoszenie z dnia 23.07.2018 r.

Ogłoszenie
o złożeniu oferty w trybie art.19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Uznając celowość realizacji zadania publicznego Wójt Gminy Rawa Mazowiecka zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 1817 z późn.zm.) podaje do publicznej wiadomości, że Stowarzyszenie Autyzm-Ktoś Zaczarował Mój Świat, Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka w dniu 23.07.2018 złożyło ofertę o przyznanie dotacji na realizację zadania w sferze działań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych "Piknik sportowy 07.09.2018”.


 

Ogłoszenie z dnia 16.07.2018 r.

Ogłoszenie
o złożeniu oferty w trybie art.19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Wójt Gminy Rawa Mazowiecka  zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (. Dz. U. z 2016r., poz. 1817 z późn.zm.) podaje do publicznej wiadomości, że  Stowarzyszenie ,, Rawskie Stowarzyszenie Amazonek  z siedzibą w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 7, 96-200 Rawa Mazowiecka w dniu 16.07.2018  złożyło ofertę  o przyznanie dotacji na realizację zadania w sferze działań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej( Dz.U. z 2015 r. poz.618 z późn.zm.)


 

Ogłoszenie z dnia 27.04.2018 r.

OGŁOSZENIE
O OTWARTYM KONKURSIE OFERT - W ZAKRESIE TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA
Wójt Gminy Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art.11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. Z 2018 poz.450 / w związku z Uchwałą nr XXXIV/227/17 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 22 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art.3 ust3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania: "Akcją oczyszczania i uporządkowania terenów w dolinie rzeki Rawki".

 


 

Ogłoszenie z dnia 27.04.2018 r.

OGŁOSZENIE
O OTWARTYM KONKURSIE OFERT - WYPOCZYNEK LETNI
Wójt Gminy Rawa Mazowiecka

Działając na podstawie  art.30 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2017r. poz. 1875, 2232)art.14.ust 1 ustawy z dnia 11 września 2015r.o zdrowiu publicznym(Dz.U. z 2017r. poz.2237), oraz Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U.z 2016r. poz.452) uchwały Nr XXXV/231/17 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 11 grudnia 2017 w sprawie  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 ogłasza konkurs na realizację zadania: "Organizacja  wypoczynku letniego z programem profilaktycznym  dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Gminy Rawa Mazowiecka"


 

Ogłoszenie z dnia 15.02.2018 r.

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT


ogłoszonego przez Wójta Gminy Rawa Mazowiecka  na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Gminnym Programem Profilaktyki i  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018. Otwarcie ofert nastąpiło zgodnie z ogłoszeniem w dniu 08.02.2018 o godzinie 1030. W toku postępowania i analizy ofert Komisja Konkursowa musiała występować do oferentów, którzy ubiegali się o środki  na zadanie  ,,Pomoc ofiarom przemocy w rodzinie z terenu Gminy Rawa Mazowiecka” o wyjaśnienia w formie pisemnej ,w związku z czym całe postępowanie zakończyło się w dniu 15.02.2018 r.


 

Ogłoszenie z dnia 08.02.2018 r.

Zarządzenie prostujące oczywistą omyłkę w dacie. Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 8 lutego 2018 r.


 

Ogłoszenie z dnia 07.02.2018 r.

Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z dnia  24  lutego 2018r. Powołuję Komisję Konkursową do przeprowadzania konkursów ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego


 

Ogłoszenie z dnia 24.01.2018 r.

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka Działając na podstawie  art.30 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875, 2232)art.14.ust 1 ustawy z dnia 11 września 2015r.o zdrowiu publicznym(Dz.U. z 2017r. poz.2237),uchwały Nr XXXV/231/17 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 11 grudnia 2017 w sprawie  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 ogłasza konkurs na wsparcie realizacji zadań:

1. Pomoc rodzinom  z terenu Gminy Rawa Mazowiecka w których występuje problem alkoholowy.
2. Pomoc ofiarom przemocy w rodzinie z terenu Gminy Rawa Mazowiecka.


 

Ogłoszenie z dnia 30.11.2017 r.

OGŁOSZENIE
O OTWARTYM KONKURSIE OFERT
Wójt Gminy Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art.11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. Z 2016 poz.1817 z późn. zmianami / w związku z Uchwałą nr XXXIV/227/17 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 22 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art.3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 30.11.2017 r.)


 

Ogłoszenie z dnia 30.11.2017 r.

OGŁOSZENIE
O OTWARTYM KONKURSIE OFERT
Wójt Gminy Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art.11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. Z 2016 poz.1817 z późn. zmianami / w związku z Uchwałą nr XXXIV/227/17 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 22 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art.3 ust3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 30.11.2017 r.)


 

Ogłoszenie z dnia 30.11.2017 r.

OGŁOSZENIE
O OTWARTYM KONKURSIE OFERT
Wójt Gminy Rawa Mazowiecka


działając na podstawie art.11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. Z 2016 poz.1817późn. zmianami / w związku z Uchwałą nr XXXIV/227/17 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 22 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art.3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie  realizacji zadania w zakresie  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 30.11.2017 r.)


 

Ogłoszenie z dnia 27.11.2017 r.

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Rawa Mazowiecka

Ogłasza się nabór kandydatów będących przedstawicielami organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego o wolontariacie na członków Komisji ds. oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2018r.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 27.11.2017 r.)


 

Ogłoszenie z dnia 08.11.2017 r.

Ogłoszenie
o złożeniu oferty w trybie art.19 a
Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Wójt Gminy Rawa Mazowiecka zgodnie z art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (. Dz. U. z 2016r., poz. 1817 z późn.zm.) podaje do publicznej wiadomości, że Fundacja ,,Obudźmy Nadzieję” z siedzibą w Rawie Mazowieckiej ul.Solidarności 2a w dniu 07.11.2017  złożyła ofertę o przyznanie dotacji na realizację zadania w sferze działań publicznych w zakresie promocji i organizacji wolontariatu pod nazwą ,,Światowy dzień wolontariatu”. Wniosek jest odpowiedzią na wskazane w Rocznym Programie Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z Organizacjami Pozarządowymi priorytetowe zadanie publiczne nr.7 pkt a.

 

drukuj (Ogłoszenie z dnia 08.11.2017 r.)


 

Ogłoszenie z dnia 02.06.2017 r.

Ogłoszenie
o złożeniu oferty w trybie art.19a
Ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Wójt Gminy Rawa Mazowiecka  zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (. Dz. U. z 2016r., poz. 1817 z późn.zm.) podaje do publicznej wiadomości, że przez Stowarzyszenie „Nowe Życie w Rawie”  z siedzibą w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5, w dniu 31.05.2017 została złożona oferta  o przyznanie dotacji na realizację zadania w sferze działań publicznych W zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r. poz.618 z późn.zm.) pod nazwą ,,Zapobieganie depresji i jej skutków u dzieci, młodzieży i dorosłych.”


 

Ogłoszenie z dnia 16.05.2017 r.

OGŁOSZENIE
O OTWARTYM KONKURSIE OFERT
Wójt Gminy Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art.11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. Z 2016 poz.239 z póżn ,zmianami/ w związku z Uchwałą nr XXIV/146/16 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art.3 ust3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie  realizacji zadania "W zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym".


 

Ogłoszenie z dnia 16.05.2017 r.

OGŁOSZENIE
O OTWARTYM KONKURSIE OFERT
Wójt Gminy Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art.11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. Z 2016 poz.239 z póżn ,zmianami/ w związku z Uchwałą nr XXIV/146/16 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art.3 ust3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie  realizacji zadania "W zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej( Dz.U. z 2015 r. poz.618 z późn.zm)".


 

Ogłoszenie z dnia 16.05.2017 r.

OGŁOSZENIE
O OTWARTYM KONKURSIE OFERT
Wójt Gminy Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art.11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. Z 2016 poz.239 z póżn ,zmianami/ w związku z Uchwałą nr XXIV/146/16 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art.3 ust3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie  realizacji zadania "W zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych".


 

Ogłoszenie z dnia 31.01.2017 r.

OGŁOSZENIE
O OTWARTYM KONKURSIE OFERT
Wójt Gminy Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art.11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. Z 2016 poz.239 z póżn ,zmianami/ w związku z Uchwałą nr XXIV/146/16 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art.3 ust3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie  realizacji zadania: "Pomoc rodzinom  z terenu Gminy Rawa Mazowiecka w których występuje problem alkoholowy".


 

Ogłoszenie z dnia 31.01.2017 r.

OGŁOSZENIE
O OTWARTYM KONKURSIE OFERT
Wójt Gminy Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art.11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. Z 2016 poz.239 z póżn ,zmianami/ w związku z Uchwałą nr XXIV/146/16 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art.3 ust3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie  realizacji zadania: "Akcją oczyszczania i uporządkowania terenów w dolinie rzeki Rawki połączona z różnymi formami aktywności fizycznej".


 

Ogłoszenie z dnia 14.12.2016 r.

OGŁOSZENIE

O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka działając na podstawie art.11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. Z 2016 poz.239 z póżn ,zmianami/ w związku z Uchwałą nr XXIV/146/16 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art.3 ust3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie  realizacji zadania
Rodzaj zadania:
w zakresie ekologii  i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

drukuj (Ogłoszenie z dnia 14.12.2016 r.)


 

Ogłoszenie z dnia 14.12.2016 r.

OGŁOSZENIE

O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka działając na podstawie art.11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. Z 2016 poz.239 z póżn,zmianami/ w związku z Uchwałą nr XXIV/146/16 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art.3 ust3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie  realizacji zadania
Rodzaj zadania:
w zakresie  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

drukuj (Ogłoszenie z dnia 14.12.2016 r.)

Metryka

 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2016-12-14 10:09
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-29 09:55

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2016-12-14 10:07
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-29 09:55

 

Ogłoszenie z dnia 14.12.2016 r.

OGŁOSZENIE
O OTWARTYM KONKURSIE OFERT


Wójt Gminy Rawa Mazowiecka działając na podstawie art.11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. Z 2016 poz.239 z póżn ,zmianami/ w związku z Uchwałą nr XXIV/146/16 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art.3 ust3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie  realizacji zadania
Rodzaj zadania:
W zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

 

drukuj (Ogłoszenie z dnia 14.12.2016 r.)

Metryka

 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2016-12-14 09:45
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-29 10:03

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2016-12-14 09:50
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-29 10:03

 

Ogłoszenie z dnia 30.11.2016 r.

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka ogłasza nabór
kandydatów na członków Komisji konkursowych
w otwartych konkursach ofert realizacji zadań publicznych na rok 2017.
 
Wójt Gminy Rawa Mazowiecka zaprasza do zgłaszania kandydatur osób – przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na członków komisji konkursowej dokonującej oceny złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r.
 

drukuj (Ogłoszenie z dnia 30.11.2016 r.)


 

Ogłoszenie z dnia 26.10.2016 r.

Ogłoszenie

o otwartym konkursie ofert

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka działając na podstawie art.11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. Z 2016 poz.239 z póżn ,zmianami/ w związku z Uchwałą nr XIII/72/15 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art.3 ust3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie  realizacji zadania w zakresie  promocji i organizacji wolontariatu.


 

Ogłoszenie z dnia 15.04.2016 r.

OGŁOSZENIE
O OTWARTYM KONKURSIE OFERT
Wójt Gminy Rawa Mazowiecka


działając na podstawie art.11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. Z 2014 poz.1118/ w związku z Uchwałą nr XIII/72/15 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art.3 ust3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie  realizacji zadania w zakresie  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego


 

Ogłoszenie z dnia 12.04.2016 r.

OGŁOSZENIE
O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art.11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. Z 2014 poz.1118/ w związku z Uchwałą nr XIII/72/15 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art.3 ust3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie  realizacji zadania w zakresie  kultury , sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego


 

Ogłoszenie z dnia 19.02.2016 r.

OGŁOSZENIE
O OTWARTYM KONKURSIE OFERT
Wójt Gminy Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art.11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. Z 2014 poz.1118/ w związku z Uchwałą nr XIII/72/15 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art.3 ust3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania

I. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w tym opieka nad bezdomnymi zwierzętami.


 

Ogłoszenie z dnia 18.01.2016 r.

OGŁOSZENIE
O OTWARTYM KONKURSIE OFERT
Wójta Gminy Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art.11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. Z 2014 poz.1118/ w związku z Uchwałą nr XIII/72/15 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art.3 ust3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie  realizacji zadania

I. Ekologia  i ochrona zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w tym opieka nad bezdomnymi zwierzętami.


 

Ogłoszenie z dnia 11.01.2016 r.

OGŁOSZENIE
O OTWARTYM KONKURSIE OFERT
Wójta Gminy Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art.11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. Z 2014 poz.1118 / w związku z Uchwałą nr XIII/72/15 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art.3 ust3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016, ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań  publicznych  objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.


 

Ogłoszenie z dnia 07.12.2015r.

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert realizacji zadań publicznych na rok 2016.

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka zaprasza do zgłaszania kandydatur osób – przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na członków komisji konkursowej dokonującej oceny złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2016r.


 

Ogłoszenie z dnia 04.12.2015 r.

OGŁOSZENIE

O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

działając na podstawie art.11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. Z 2014 poz.1118 / w związku z  Uchwałą nr XIII/72/15 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art.3 ust3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie  realizacji zadania w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, polegającej na podejmowaniu działań , mających na celu poprawę zdrowia u osób niepełnosprawnych.


 

Ogłoszenie z dnia 04.12.2015 r.

OGŁOSZENIE
O OTWARTYM KONKURSIE OFERT


Wójt Gminy Rawa Mazowiecka działając na podstawie art.11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. Z 2014 poz.1118 / w związku z Uchwałą nr XIII/72/15 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art.3 ust3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania

I Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Rawa Mazowiecka


 

Ogłoszenie z dnia 04.12.2015 r.

OGŁOSZENIE
O OTWARTYM KONKURSIE OFERT


Wójt Gminy Rawa Mazowiecka działając na podstawie art.11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. Z 2014 poz.1118/ w związku z Uchwałą nr XIII/72/15 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art.3 ust3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania

I. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w tym opieka nad bezdomnymi zwierzętami.


 

OGŁOSZENIE

O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art.11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. Z 2014 poz.1118/ w związku z Uchwałą nr XLIV/234/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art.3 ust3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015, ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych:  Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Rawa Mazowiecka.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irmina Grzywka
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2014-12-30 15:52

 

OGŁOSZENIE

O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art.11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. Z 2014 poz.1118 / w związku z Uchwałą nr XLIV/234/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art.3 ust3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015, ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań  publicznych  objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irmina Grzywka
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2014-12-30 15:45
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2014-12-30 15:45

 

OGŁOSZENIE

O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art.11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. Z 2014 poz.1118/ w związku z Uchwałą nr XLIV/234/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art.3 ust3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie  realizacji zadania "Ekologia  i ochrona zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w tym opieka nad bezdomnymi zwierzętami"


 

OGŁOSZENIE
O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka działając na podstawie art.11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. Z 2010r. Nr 234; poz.1536 z póź. zmianami  /w związku z Uchwałą nr XXII/180/13 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art.3 ust3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irmina Grzywka
  data wytworzenia: 2014-06-09
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2014-06-09 12:39

 

OGŁOSZENIE
O OTWARTYM KONKURSIE OFERT
Wójt Gminy Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art.11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. Z 2010r. Nr 234; poz.1536 z póź. zmianami w związku z Uchwałą nr XXXII/180/13 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art.3 ust3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014, ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań  publicznych  objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irmina Grzywka
  data wytworzenia: 2014-01-13
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2014-01-13 09:44
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2014-01-13 09:47

 

OGŁOSZENIE
O OTWARTYM KONKURSIE OFERT
Wójt Gminy Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art.11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. Z 2010r. Nr 234; poz.1536 z póź. zmianami /w związku z Uchwałą nr XXII/180/13 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art.3 ust3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014 ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie  realizacji zadania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irmina Grzywka
  data wytworzenia: 2013-12-19
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2013-12-19 12:34
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2013-12-19 12:37

 

OGŁOSZENIE
O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka


działając na podstawie art.11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. Z 2010r. Nr 234; poz.1536 z póź. zmianami/ w związku z Uchwałą nr XXXII/180/13 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art.3 ust3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014 ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie  realizacji zadania

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irmina Grzywka
  data wytworzenia: 2013-12-04
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2013-12-04 10:29
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2013-12-04 10:34

 

OGŁOSZENIE 
O OTWARTYM KONKURSIE OFERT 
Wójt Gminy Rawa Mazowiecka
 
działając na podstawie art.11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. Z 2010r. Nr 234; poz.1536 z póź. zmianami / w związku z Uchwałą nr XXII/120/12 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art.3 ust3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013 ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie  realizacji zadania
 
Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Rawa Mazowiecka

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irmina Grzywka
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2013-01-08 09:23
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2013-01-08 09:27

 

OGŁOSZENIE

O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

działając na podstawie art.11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. Z 2010r. Nr 234; poz.1536 z późn. zmianami/ w związku z Uchwałą nr XXII/120/12 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013, ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań  publicznych  objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok.

Konkurs jest adresowany do, podmiotów wymienionych w art. 11 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Metryka

 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2013-01-04 14:44
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2013-01-04 14:45

OGŁOSZENIE

O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

działając na podstawie art.11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. Z 2010r. Nr 234; poz.1536 z póź. zmianami/w związku z Uchwałą nr XII/58/11 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art.3 ust3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3, w zakresie określonym w pkt. 1-32 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irmina Grzywka
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2012-03-21 10:30
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2012-03-21 10:32

 

OGŁOSZENIE

O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

działając na podstawie art.11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. Z 2010r. Nr 16060; poz.1536/ w związku z Uchwałą nr XII/58/11 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012, ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań  publicznych  objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irmina Grzywka
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2012-01-18 08:31

OGŁOSZENIE

O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art.48 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia  2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych( tj. Dz.U.z 2008 r. Nr 164, poz.1027 z późn.zmianami) oraz Uchwały Nr XIII/91/07 Rady Gminy  Rawa Mazowiecka z dnia 14.12.2007r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony  i Promocji Zdrowia w Gminie Rawa Mazowiecka na lata 2008-2015 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z Gminnego Programu Ochrony i Promocji Zdrowia w Gminie Rawa Mazowiecka realizowanych w 2012 roku.

Wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych( głównie dzieci) z terenu gminy Rawa Mazowiecka, poprzez zapewnienie zabiegów w wymiarze  2 godzin tygodniowo dla każdej osoby korzystającej z rehabilitacji( szacunkowo dla 9-12 osób). Okres realizacji usługi od dnia podpisania umowy do 31.12.2012 r. Usługa powinna być realizowana na terenie Miasta lub Gminy Rawa Mazowiecka.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irmina Grzywka
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2011-12-23 11:27

 

OGŁOSZENIE
O OTWARTYM KONKURSIE OFERT
Wójt Gminy Rawa Mazowiecka

 działając na podstawie art.11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. Z 2010r. Nr 234; poz.1536 z póź. zmianami  / w związku z Uchwałą nr XII/58/11 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art.3 ust3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie  realizacji zadania

Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Rawa Mazowiecka w następujących zadaniach


OGŁOSZENIE Z DNIA 06.04.2011 r.

OGŁOSZENIE

O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka

otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Gminy Rawa Mazowiecka w 2011 roku w zakresie:

Zadania w zakresie kultury , sztuki , ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt. 1-32 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irmina Grzywka
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2011-04-06 08:39
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-06 09:26

OGŁOSZENIE Z DNIA 30.12.2010 r.

OGŁOSZENIE

 O OTWARTYM KONKURSIE OFERT
 
Wójt Gminy Rawa Mazowiecka

Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Rawa Mazowiecka w następujących zadaniach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irmina Grzywka
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2010-12-30 13:34
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-06 09:33

 

OGŁOSZENIE Z DNIA 28.12.2010 r.

OGŁOSZENIE

 O OTWARTYM KONKURSIE OFERT
 
Wójt Gminy Rawa Mazowiecka
 
1. Pomoc rodzinom w których występuje problem alkoholowy
2. Pomoc ofiarom przemocy w rodzinie
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irmina Grzywka
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2010-12-28 10:05
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-06 09:33

 

Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Rawa Mazowiecka w następujących zadaniach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irmina Grzywka
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2010-02-19 10:57
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-06 09:34

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-01-08 08:40
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-06 09:38

Otwarty konkurs ofert - "Krzewienie kultury fizycznej"

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-01-08 08:42
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-06 09:37

Załącznik do pobrania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irmina Grzywka
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2009-01-30 08:53
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-06 09:37

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 104237
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-01-02 13:35:22