Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.rawam.ug.gov.pl

Treść strony

Petycje, zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. poz. 1195), mogą być składane przez osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej lub grupę tych podmiotów. Petycje mogą być składane w interesie publicznym, podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego za jego zgodą.

Przedmiotem petycji mogą być żądania, w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycja powinna zawierać:

 1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję  (jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentująca podmiot wnoszący petycję),
 2. wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby oraz adresu do korespondencji (jeżeli petycję wnosi grupa podmiotów w petycji należy wskzać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów),
 3. oznaczenie adresata petycji
 4. wskazanie przedmiotu petycji.

Zasady składania i rozpatrywania petycji określa ustawa, której treść znajduje się w poniższym linku.

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2022

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Ekner
  data wytworzenia: 2023-01-18
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2023-01-19 14:55

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Ekner
  data wytworzenia: 2022-02-08
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2022-02-08 14:22

Petycja z dnia 23.09.2022 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Ekner
  data wytworzenia: 2022-10-03
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2022-10-03 15:05

Petycja z dnia 15.08.2022 r.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Ekner
   data wytworzenia: 2022-09-07
  • opublikował: Sebastian Kobierski
   data publikacji: 2022-09-07 11:03
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Ekner
   data wytworzenia: 2022-08-15
  • opublikował: Sebastian Kobierski
   data publikacji: 2022-08-22 11:36

Petycja z dnia 22.07.2022 r.

Petycja z dnia 24.02.2021 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Ekner
  data wytworzenia: 2021-04-08
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2021-04-12 10:25
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-12 10:26

Petycja z dnia 6.02.2021 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Ekner
  data wytworzenia: 2021-02-18
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2021-02-18 12:08

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2020

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Ekner
  data wytworzenia: 2021-04-08
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2021-04-12 20:11
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-12 20:11

Petycja z dnia 20 grudnia 2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Ekner
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2021-01-18 13:48
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-18 13:52

Petycja z dnia 14 grudnia 2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Ekner
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2021-01-18 13:26
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-18 13:31

Ogłoszenie

W dniach 10 grudnia 2020 r. oraz 14 grudnia 2020 r. do Rady Gminy Rawa Mazowiecka wpłynęły 2 jednobrzmiące petycje indywidualne. Z uwagi na tożsamość zagadnienia podnoszonego w ww. petycjach, zostały one zakwalifikowane jako petycja wielokrotna w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870)  oraz zarządzono łączne ich rozpoznanie. Ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje, stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy o petycjach do dnia 31 stycznia 2021 r. Sposób załatwienia petycji zostanie ogłoszony na niniejszej stronie, co zastąpi zawiadomienia indywidualne, zgodnie z treścią art. 11 ust. 4 ww. ustawy.

Przewodnicząca Rady Gminy
Katarzyna Klimek

drukuj (Ogłoszenie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Ekner
  data wytworzenia: 2020-12-30
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2020-12-30 14:23
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-30 14:23

Petycja z dnia 10 grudnia 2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Ekner
  data wytworzenia: 2020-12-30
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2020-12-30 14:23

Petycja z dnia 27.10.2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Ekner
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2021-01-04 13:21
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-18 13:48
Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka w 2020 roku

Lp.

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Informacja o sposobie załatwienia petycji

1

brak zgody na ujawnienie danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję (art. 8 ust. 1 ustawy o petycjach)

1-2020

zmiana przepisów prawa miejscowego – wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”

02.04.2020r.

Uchwała Nr XXII.134.2020r.

2

brak zgody na ujawnienie danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję (art. 8 ust. 1 ustawy o petycjach)

2-2020

podjęcie uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed ekspozycją na sztuczne pola elektromagnetyczne

03.04.2020

Uchwała Nr XXII.135.2020r.

drukuj (Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka w 2020 roku)

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka w 2018 roku

Lp.

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Informacja o sposobie załatwienia petycji

1

Osoba Prawna
Szulc-Efekt  sp z o.o.

1-2018
2-2018

Inicjatywa - walczmy ze smogiem - zarządzajmy energią - dbajmy o czystość powietrza

16.09.2018 r.

Opublikowano informację

1

Osoba Prawna
Szulc-Efekt  sp z o.o.

3-2018

Inicjatywa - Jawność i transparentność poprzez Informatyzację Gmin - Wszyscy Zmieniajmy Gminy na Lepsze

7.11.2018 r.

Opublikowano informację

drukuj (Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka w 2018 roku)


 

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka w 2017 roku

Lp.

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Informacja o sposobie załatwienia petycji

1

Osoba Prawna
Szulc-Efekt  sp z o.o.

1-2017

Inicjatywa - Bezpieczeństwo Cybernetyczne - wszyscy zmieniajmy Polskę na Lepsze

12.02.2017 r.

Opublikowano informację

drukuj (Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka w 2017 roku)


 

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka w 2016 roku

Lp.

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Informacja o sposobie załatwienia petycji

1

Osoba Prawna
Szulc-Efekt  sp z o.o.

1-2016

Czystsze Łazienki - dbajmy o najmłodszych - Jawność i Transparentność

06.10.2016 r.

Przekazano do podległych placówek oświatowych, opublikowano informację

2

Osoba Prawna
Szulc-Efekt  sp z o.o

2-2016

Czystsze Powietrze - Dbajmy o Zdrowie i Rodzinę

28.10.2016 r.

Opublikowano informację

drukuj (Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka w 2016 roku)

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6998
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-01-19 14:55:57