Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Petycje, zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. poz. 1195), mogą być składane przez osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej lub grupę tych podmiotów. Petycje mogą być składane w interesie publicznym, podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego za jego zgodą.

Przedmiotem petycji mogą być żądania, w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycja powinna zawierać:

  1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję  (jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentująca podmiot wnoszący petycję),
  2. wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby oraz adresu do korespondencji (jeżeli petycję wnosi grupa podmiotów w petycji należy wskzać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów),
  3. oznaczenie adresata petycji
  4. wskazanie przedmiotu petycji.

Zasady składania i rozpatrywania petycji określa ustawa, której treść znajduje się w poniższym linku.

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka w 2020 roku

Lp.

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Informacja o sposobie załatwienia petycji

1

brak zgody na ujawnienie danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję (art. 8 ust. 1 ustawy o petycjach)

1-2020

zmiana przepisów prawa miejscowego – wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”

02.04.2020r.

Uchwała Nr XXII.134.2020r.

2

brak zgody na ujawnienie danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję (art. 8 ust. 1 ustawy o petycjach)

2-2020

podjęcie uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed ekspozycją na sztuczne pola elektromagnetyczne

03.04.2020

Uchwała Nr XXII.135.2020r.

drukuj (Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka w 2020 roku)

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka w 2018 roku

Lp.

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Informacja o sposobie załatwienia petycji

1

Osoba Prawna
Szulc-Efekt  sp z o.o.

1-2018
2-2018

Inicjatywa - walczmy ze smogiem - zarządzajmy energią - dbajmy o czystość powietrza

16.09.2018 r.

Opublikowano informację

1

Osoba Prawna
Szulc-Efekt  sp z o.o.

3-2018

Inicjatywa - Jawność i transparentność poprzez Informatyzację Gmin - Wszyscy Zmieniajmy Gminy na Lepsze

7.11.2018 r.

Opublikowano informację

drukuj (Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka w 2018 roku)


 

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka w 2017 roku

Lp.

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Informacja o sposobie załatwienia petycji

1

Osoba Prawna
Szulc-Efekt  sp z o.o.

1-2017

Inicjatywa - Bezpieczeństwo Cybernetyczne - wszyscy zmieniajmy Polskę na Lepsze

12.02.2017 r.

Opublikowano informację

drukuj (Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka w 2017 roku)


 

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka w 2016 roku

Lp.

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Informacja o sposobie załatwienia petycji

1

Osoba Prawna
Szulc-Efekt  sp z o.o.

1-2016

Czystsze Łazienki - dbajmy o najmłodszych - Jawność i Transparentność

06.10.2016 r.

Przekazano do podległych placówek oświatowych, opublikowano informację

2

Osoba Prawna
Szulc-Efekt  sp z o.o

2-2016

Czystsze Powietrze - Dbajmy o Zdrowie i Rodzinę

28.10.2016 r.

Opublikowano informację

drukuj (Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka w 2016 roku)

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2432
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-07-13 12:26

Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Al. Konstytucji 3 Maja 32

96-200 Rawa Mazowiecka

NIP: 835-10-18-610
REGON: 000547879

Dane kontaktowe

Tel: (46) 814 42 41

Fax: (46) 814 42 41

sekretariat@rawam.ug.gov.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 8.00 -16.00
Wtorek  8.00 - 16.00
Środa  8.00 - 17.00
Czwartek  8.00 - 16.00
Piątek  8.00 - 15.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 999705
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 08:05

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl