Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.rawam.ug.gov.pl

Treść strony

Ogłoszenie z dnia 10.11.2023 r.

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka podaje do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszenia o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości: Przetarg odbędzie się w dniu 18 grudnia 2023 roku w Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka Al. Konstytucji 3 Maja 32 godz. 1000 na sali konferencyjnej (II piętro p.301). Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka i na tablicy ogłoszeń w sołectwie oraz opublikowane na stronie internetowej urzędu: www.rawam.ug.gov.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 102 lub pod numerem telefonu 46 8545172, w godzinach pracy urzędu.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 10.11.2023 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wiktoria Wielgus
  data wytworzenia: 2023-11-10
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2023-11-10 15:20
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2023-11-10 15:23

Ogłoszenie z dnia 29.09.2023 r.

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka Al. Konstytucji 3 Maja 32 został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 29 września 2023 r. do 19 października 2023 r., wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w drodze bezprzetargowej. Przedmiotem dzierżawy jest działka ewidencyjna nr 138/1 położona w obrębie ewidencyjnym Stare Byliny. Grunt przeznaczony jest do wydzierżawienia na cele rolnicze. Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 102 lub pod numerem telefonu 46 814 45 10, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej  http://www.rawam.ug.gov.pl/

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wiktoria Wielgus
  data wytworzenia: 2023-09-29
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2023-09-29 13:58

Ogłoszenie z dnia 22.09.2023 r.

INFORMACJA


Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka Al. Konstytucji 3 Maja 32 został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 22 września 2023 roku do 12 października 2023 roku, wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych. Wykazem objęta jest nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 85/2 o powierzchni 0,0800 ha położona w obrębie Stare Byliny. Dodatkowe informacje można uzyskać, w godzinach pracy urzędu, w pokoju nr 102 lub pod numerem telefonu 46 854 51 72 oraz na stronie internetowej  http://www.rawam.ug.gov.pl/.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 22.09.2023 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wiktoria Wielgus
  data wytworzenia: 2023-09-22
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2023-09-22 11:57
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2023-09-22 11:59

Ogłoszenie z dnia 23.11.2022 r.

INFORMACJA

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka Al. Konstytucji 3 Maja 32 został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 24 listopada 2022 roku do 15 grudnia 2022 roku, wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego. Wykazem objęta jest nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 217/13 o powierzchni 0,4482 ha położona w obrębie NOWY KURZESZYN.Dodatkowe informacje można uzyskać, w godzinach pracy urzędu, w pokoju nr 102 lub pod numerem telefonu 46 854 51 72 oraz na stronie internetowej  https://www.rawam.ug.gov.pl

 

drukuj (Ogłoszenie z dnia 23.11.2022 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wiktoria Wielgus
  data wytworzenia: 2022-11-23
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2022-11-23 15:33
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2022-11-23 15:35

Ogłoszenie z dnia 27.01.2022 r.

INFORMACJA

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka Al. Konstytucji 3 Maja 32 został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 27 stycznia 2022 roku do 17 lutego 2022 roku, wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w drodze bezprzetargowej. Przedmiotem dzierżawy są działki położone w obrębach geodezyjnych: Podlas i Dziurdzioły. Grunty położone w obrębie Podlas przeznaczone są do wydzierżawienia na cele prowadzenia działalności niezarobkowej w szczególności charytatywne, opiekuńczej, wychowawczej, kulturalnej, oświatowej, sportowej lub naukowej, a grunty położone w obrębie Dziurdzioły przeznaczone są do wydzierżawienia na cele rolnicze. Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 102 lub pod numerem telefonu 46 8144510, w godzinach pracy urzędu.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 27.01.2022 r.)

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wiktoria Wielgus
   data wytworzenia: 2022-01-27
  • opublikował: Sebastian Kobierski
   data publikacji: 2022-01-27 08:11
  • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
   ostatnia modyfikacja: 2022-01-27 08:11

Ogłoszenie z dnia 18.11.2021 r.

INFORMACJA

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka Al. Konstytucji 3 Maja 32 został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 18 listopada roku do 8 grudnia 2021 roku, wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w drodze bezprzetargowej. Przedmiotem dzierżawy są działki położone w obrębach geodezyjnych: Boguszyce i Dziurdzioły. Grunty przeznaczone są do wydzierżawienia na cele rolnicze. Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 102 lub pod numerem telefonu 46 8144510, w godzinach pracy urzędu.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 18.11.2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wiktoria Wielgus
  data wytworzenia: 2021-11-18
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2021-11-18 12:21
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-18 12:23

Ogłoszenie z dnia 04.11.2021 r.

Zarzadzenie Nr 66.2021 WÓJTA GMINY RAWA MAZOWIECKA
z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie oddania w użyczenie niewyodrębnionego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Rawa Mazowiecka oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Wójt Gminy Rawa Mazowiecka zarządza, co następuje:
§ 1. Z zasobu nieruchomości Gminy Rawa Mazowiecka przeznacza się do oddania w użyczenie do dnia 31 grudnia 2022 roku niewyodrębniony lokal użytkowy usytuowany na kondygnacji przyziemia o powierzchni 127,37 m2 w budynku położonym w miejscowości Przewodowice 48, w granicach działki ewidencyjnej oznaczonej nr 79/2, obręb Przewodowice, dla której Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LD1R/00044774/4 z prawem współkorzystania z dojazdu i części utwardzonej o łącznej pow. 470 m2 na rzecz Fundacji „Obudźmy nadzieję” z siedzibą w Rawie Mazowieckiej.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 04.11.2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wiktoria Wielgus
  data wytworzenia: 2021-11-04
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2021-11-04 16:43
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-04 16:45

Ogłoszenie z dnia 13.10.2021 r.

INFORMACJA

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka Al. Konstytucji 3 Maja 32 został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 14 października 2021 roku do 4 listopada 2021 roku, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego. Wykazem objęte są nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów jako działka nr 217/7 o powierzchni 0,1935 ha, działka nr 217/8 o powierzchni 0,1040 ha, działka nr 217/10 o powierzchni 1,8190 ha oraz działka nr 217/11 o powierzchni 0,0702 ha położone w obrębie NOWY KURZESZYN.

Dodatkowe informacje można uzyskać, w godzinach pracy urzędu, w pokoju nr 102 lub pod numerem telefonu 46 8545172.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 13.10.2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wiktoria Wielgus
  data wytworzenia: 2021-10-13
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2021-10-13 16:24

Ogłoszenie z dnia 09.09.2020 r.

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka podaje do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszenia o  przetargu ustnym nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

Położenie

Numer
działki

Powierzchnia
działki (w ha)

Oznaczenie
księgi wieczystej

Cena wywoławcza
(w zł)

Wysokość wadium
(w zł)

Stary Kurzeszyn 209/1 0,3204 LD1R/00027331/2 9 000,00 900,00
Stary Kurzeszyn 484 0,7117 LD1R/00027331/2 20 000,00 2 000,00
Stary Kurzeszyn 507/1 0,7240 LD1R/00027331/2 21 000,00 2 100,00

Przetarg odbędzie się w dniu  19 października 2020 roku w Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka  Al. Konstytucji 3 Maja 32 godz. 1000   na sali konferencyjnej (II piętro p.301). Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka i na tablicy ogłoszeń w sołectwie oraz opublikowane na stronie internetowej urzędu: www.rawam.ug.gov.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 102 lub pod numerem telefonu 46 8545172, w godzinach pracy urzędu.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 09.09.2020 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wiktoria Wielgus
  data wytworzenia: 2020-09-10
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2020-09-09 16:50

 

Ogłoszenie z dnia 14.07.2020 r.

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka Al. Konstytucji 3 Maja 32 został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 16 lipca do 7 sierpnia 2020 roku wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.
Wykazem objęte są nieruchomości położone w obrębie STARY KURZESZYN, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki:
• nr 209/1 o powierzchni 0,3204 ha,
• nr 484 o powierzchni 0,7117 ha,
• nr 507/1 o powierzchni 0,7240 ha.
Dodatkowe informacje można uzyskać, w godzinach pracy urzędu, w pokoju nr 102 lub pod numerem telefonu 46 8545172.

Załącznik:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

drukuj (Ogłoszenie z dnia 14.07.2020 r.)


 

Ogłoszenie z dnia 16.06.2020 r.

INFORMACJA

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka podaje do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości:

Położenie Numer działki Powierzchnia działki (w ha) Oznaczenie księgi wieczystej Cena wywoławcza Wysokość wadium (w zł)
BOGUSZYCE 804/1 0,2633 LD1R/00023254/0 139 000,00 7000,00
804/6 0,0461
804/7 0,0957
807/4 0,0762
826/2 0,0165

 

 

 

 

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 23 lipca 2020 roku w Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka Al. Konstytucji 3 Maja 32 godz. 11:00   na sali konferencyjnej (II piętro p.301). Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka i na tablicy ogłoszeń w sołectwie oraz opublikowane na stronie internetowej urzędu: www.rawam.ug.gov.pl.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 16.06.2020 r.)


 

Ogłoszenie z dnia 12.06.2020 r.

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka ogłasza przetarg ustny ograniczony na wynajem części nieruchomości – lokalu użytkowego (garażu) wchodzącego w skład zasobu Gminy Rawa Mazowiecka przeznaczonego do oddania w najem na okres dłuższy niż 3 lata. Lokal przeznaczony jest do wynajmu dla zameldowanych mieszkańców budynku mieszkalnego usytuowanego na działce szkolnej w obrębie Stara Wojska.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju  101 lub pod numerem telefonu 46 814 45 66, w godzinach pracy urzędu.


 

Ogłoszenie z dnia 29.04.2020 r.

I N F O R M A C J A

W myśl art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.), Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka Al. Konstytucji 3 Maja 32 został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 30 kwietnia 2020 roku  do 25 maja 2020 roku, wykaz części nieruchomości - lokalu użytkowego (garażu), przeznaczonego do oddania w najem na okres dłuższy niż 3 lata w drodze przetargu ograniczonego.

Przedmiotem najmu jest garaż nr 3 o powierzchni 18,1 m2  w budynku nr 2 usytuowany na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 38 w obrębie Stara Wojska.

Oznaczenie garażu przedstawione jest na szkicu stanowiącym załącznik graficzny do wykazu części nieruchomości – lokalu użytkowego,  przeznaczonego do oddania w najem.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju  101 lub pod numerem telefonu 46 814 45 66, w godzinach pracy urzędu.


 

Ogłoszenie z dnia 06.02.2020 r.

INFORMACJA

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32 został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 6 lutego do 27 lutego 2020 roku wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.
Wykazem objęta jest nieruchomość składająca się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 804/1, 804/6, 804/7, 807/4 i 826/2 o łącznej powierzchni 0,4978 ha położona w obrębie BOGUSZYCE.
Dodatkowe informacje można uzyskać, w godzinach pracy urzędu, w pokoju nr 102 lub pod numerem telefonu 46 8545172 oraz na stronie internetowej  http://www.rawam.ug.gov.pl.

Załącznik:

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

drukuj (Ogłoszenie z dnia 06.02.2020 r.)


 

Ogłoszenie z dnia 02.07.2019 r.

INFORMACJA

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka Al. Konstytucji 3 Maja 32 został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 4 lipca do 26 lipca 2019 roku wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej.

Przedmiotem zbycia są lokale oznaczone numerami 5 i 6 oraz komórki nr 8 i 9 w budynku nr 16 w miejscowości JULIANÓW wraz z przynależnymi udziałami w prawie własności działki nr 108/11 o obszarze 0,2498 ha i w częściach wspólnych budynku.

Dodatkowe informacje można uzyskać, w godzinach pracy urzędu, w pokoju nr 102 lub pod numerem telefonu 46 8144510. 

Załącznik:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

drukuj (Ogłoszenie z dnia 02.07.2019 r.)


Ogłoszenie z dnia 01.07.2019 r.

INFORMACJA

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Pasieka Wałowska.

Przedmiotem sprzedaży jest działka oznaczona numerem 92/5 o powierzchni 0,22 ha.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 01.07.2019 r.)


 

Ogłoszenie z dnia 10.06.2019 r.

INFORMACJA

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka Al. Konstytucji 3 Maja 32 został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 13 czerwca do 5 lipca 2019 roku wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie darowizny na rzecz jednostki samorządu terytorialnego. Wykazem objęte są nieruchomości (drogi) oznaczone w ewidencji gruntów jako działki: nr 781 o powierzchni 0,37 ha i nr 790 o powierzchni 0,0458 ha położone w obrębie nr 7 miasta Rawa Mazowiecka. Dodatkowe informacje można uzyskać, w godzinach pracy urzędu, w pokoju nr 102 lub pod numerem telefonu 46 8144510 oraz na stronie internetowej  http://www.rawam.ug.gov.pl .

drukuj (Ogłoszenie z dnia 10.06.2019 r.)

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży


 

Ogłoszenie z dnia 06.05.2019 r.

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka Al. Konstytucji 3 Maja 32 został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 9 maja do 31 maja 2019 roku wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.
Wykazem objęta jest nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 92/5 o powierzchni 0,22 ha położona w obrębie PASIEKA WAŁOWSKA.
Dodatkowe informacje można uzyskać, w godzinach pracy urzędu, w pokoju nr 102 lub pod numerem telefonu 46 8144510 oraz na stronie internetowej http://www.rawam.ug.gov.pl.

Załącznik:

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

drukuj (Ogłoszenie z dnia 06.05.2019 r.)


 

Ogłoszenie z dnia 15.04.2019 r.

I N F O R M A C J A

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka ogłasza przetarg ustny ograniczony na wynajem lokali użytkowych (dwóch garaży) wchodzących w skład zasobu Gminy Rawa Mazowiecka przeznaczonych do oddania w najem na okres dłuższy niż 3 lata. Lokale przeznaczone są do wynajmu dla najemców budynku mieszkalnego usytuowanego na działce szkolnej w obrębie Stara Wojska. Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 101 lub pod numerem telefonu 46 814 45 66, w godzinach pracy urzędu.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 15.04.2019 r.)


 

Ogłoszenie z dnia 19.03.2019 r.

I N F O R M A C J A

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka Al. Konstytucji 3 Maja 32 został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 21 marca do 12 kwietnia 2019 roku wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela nieruchomości przyległej w celu poprawy warunków jej zagospodarowania. Wykazem objęta jest nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 646/2 o powierzchni 0,0751 ha położona w obrębie KONOPNICA. Dodatkowe informacje można uzyskać, w godzinach pracy urzędu, w pokoju nr 102 lub pod numerem telefonu 46 8144510.

Załącznik:

Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży

drukuj (Ogłoszenie z dnia 19.03.2019 r.)


 

Ogłoszenie z dnia 25.10.2017 r.

INFORMACJA

W myśl art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.2147), Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka Al. Konstytucji 3 Maja 32 został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 26 października  2017 roku  do  17 listopada 2017 roku, wykaz nieruchomości (lokalu) przeznaczonego  do oddania w najem na okres dłuższy niż 3 lata. Przedmiotem najmu jest lokal o powierzchni 8,04 m2 znajdujący się w miejscowości Kurzeszyn nr 5.
Lokal przeznaczony jest do wynajęcia dla dotychczasowego najemcy. Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju  101 lub pod numerem telefonu 46 814 45 66, w godzinach pracy urzędu.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 25.10.2017 r.)


 

Ogłoszenie z dnia 03.07.2017 r.

INFORMACJA

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka Al. Konstytucji 3 Maja 32 został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 6 lipca 2017 roku do 28 lipca 2017 roku wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat. Przedmiotem dzierżawy są działki położone w obrębach geodezyjnych: Boguszyce i Niwna. Osoby zainteresowane, proszone są o składanie wniosków wraz z podaniem oferowanej kwoty czynszu  dzierżawnego, w zamkniętych kopertach z napisem „Propozycja dzierżawy działki nr…” w sekretariacie Urzędu  najpóźniej w dniu 31 lipca 2017 r. do godz. 1000.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 102 lub pod numerem telefonu 46 8144510, w godzinach pracy urzędu, a także na stronie internetowej www.rawam.ug.gov.pl w zakładce ogłoszenia”.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 03.07.2017 r.)


 

Ogłoszenie z dnia 03.07.2017 r.

I N F O R M A C J A

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka al. Konstytucji 3 Maja 32 został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 6 lipca 2017 roku do 28 lipca 2017 roku wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego.

Wykazem objęta jest nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 48/1 o powierzchni 0,06 ha położona w obrębie DZIURDZIOŁY.

Dodatkowe informacje można uzyskać, w godzinach pracy urzędu, w pokoju nr 102 lub pod numerem telefonu 46 8144510 oraz na stronie internetowej.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 03.07.2017 r.)


 

Ogłoszenie z dnia 15.03.2017 r.

I N F O R M A C J A


W myśl art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.2147), Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka Al. Konstytucji 3 Maja 32 został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 16 marca 2017 roku  do 6 kwietnia 2017 roku, wykaz nieruchomości (lokali) przeznaczonych do oddania w najem na okres poniżej 3 lat w drodze bezprzetargowej. Przedmiotem najmu są części dwóch lokali (klasopracowni) w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Boguszycach o powierzchni 10 m2. Grunt przeznaczony jest do wynajęcia dla dotychczasowego najemcy. Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 102 lub pod numerem telefonu 46 8144510, w godzinach pracy urzędu.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 15.03.2017 r.)


 

Ogłoszenie z dnia 03.01.2017 r.

INFORMACJA

W myśl art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.2147), Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka Al. Konstytucji 3 Maja 32 został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 5 stycznia 2017 roku  do 30 stycznia 2017 roku, wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres powyżej 3 lat w drodze bezprzetargowej. Przedmiotem dzierżawy są części działek położonych w obrębie Garłów i w obrębie Stara Wojska. Grunt przeznaczony jest do wydzierżawienia dla dotychczasowego dzierżawcy.Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 102 lub pod numerem telefonu 46 8144510, w godzinach pracy urzędu.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 03.01.2017 r.)


 

Ogłoszenie z dnia 12.08.2016 r.

I N F O R M A C J A

W myśl art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2015 r., poz.1774 z późn. zm.), Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka Al. Konstytucji 32 został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 18 sierpnia 2016 r. do 9 września 2016 r., wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat. Przedmiotem dzierżawy są działki położone w obrębach geodezyjnych: Stary Kurzeszyn i Dziurdzioły. Osoby zainteresowane, proszone są o składanie wniosków wraz z podaniem oferowanej kwoty czynszu  dzierżawnego, w zamkniętych kopertach z napisem „Propozycja dzierżawy działki nr…” w sekretariacie Urzędu,  najpóźniej w dniu 14 września 2016 r. do godz. 1000. Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 102 lub pod numerem telefonu 46 8144510, w godzinach pracy urzędu.

Załącznik:

Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży

drukuj (Ogłoszenie z dnia 12.08.2016 r.)


 

Ogłoszenie z dnia 11.08.2015 r.

I N F O R M A C J A

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie  o  przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż następujących nieruchomości:

 • działka nr 640 o powierzchni 0,17 ha położona w obrębie Wałowice,
 • działka nr 92/5 o powierzchni 0,22 ha położona w obrębie Pasieka Wałowska.

Dodatkowe informacje, dotyczące nieruchomości objętych ogłoszeniem, udzielane są w Urzędzie Gminy w Rawie Mazowieckiej Al. Konstytucji 3 Maja 32, p. 102 lub 101, tel. 8144566, 8144510.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 11.08.2015 r.)


 

Ogłoszenie z dnia 08.06.2015 r.

INFORMACJA

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka Al. Konstytucji 32 został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 11 czerwca do 3 lipca 2015 roku, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wykazem objęte są następujące nieruchomości:

działka nr 640 o powierzchni 0,17 ha położona w obrębie Wałowice

działka nr 92/5 o powierzchni 0,22 ha położona w obrębie Pasieka Wałowska.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 102 lub pod numerem telefonu 46 8144510 oraz na stronie internetowej http://www.rawam.ug.gov.pl

Załącznik:

Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży

drukuj (Ogłoszenie z dnia 08.06.2015 r.)


 

Ogłoszenie z dnia 19.05.2015 r.

INFORMACJA

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka Al. Konstytucji 32 został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 21 maja 2015 roku do 11 czerwca 2015 roku wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego.

Wykazem objęta jest nieruchomość składająca się z działek o numerach 527/2 i 528/1 o łącznej powierzchni 0,45 ha położona w obrębie KONOPNICA.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 102 lub pod numerem telefonu 46 8144510 oraz na stronie internetowej http://www.rawam.ug.gov.pl/.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 19.05.2015 r.)


 

Ogłoszenie z dnia 08.04.2015 r.

INFORMACJA

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka Al. Konstytucji 32 został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 9 kwietnia do 30 kwietnia 2015 roku, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 4 w budynku oznaczonym numerem 27 we wsi Podlas o powierzchni użytkowej 32,00 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym do lokalu o powierzchni użytkowej 9 m2  oraz udziałem w prawie własności działki nr 75/3 o powierzchni 0,5522 ha i częściach wspólnych budynku, wynoszącym 410/3402 części.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 08.04.2015 r.)


 

Ogłoszenie z dnia 29.07.2014 r.

I N F O R M A C J A

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Pasieka Wałowska. Przedmiotem sprzedaży jest działka oznaczona numerem 20/2 o powierzchni 0,1713 ha.

Załącznik:
Ogłoszenie o przetargu

drukuj (Ogłoszenie z dnia 29.07.2014 r.)


 

Ogłoszenie z dnia 11.06.2014 r.

INFORMACJA

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka Al. Konstytucji 32 został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 12 czerwca do 4 lipca 2014 roku, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wykazem objęta jest nieruchomość stanowiąca działkę nr 20/2 o powierzchni 0,18 ha położona w obrębie Pasieka Wałowska.

Cena działki wynosi 26500 zł.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 102 lub pod numerem telefonu

46 8144510 oraz na stronie internetowej http://www.rawam.ug.gov.pl


 

Ogłoszenie z dnia 27.05.2014 r.

INFORMACJA

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie  o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Pasieka Wałowska.
Przedmiotem sprzedaży jest działka oznaczona numerem 92/5 o powierzchni 0,22 ha.


 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 34268
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-11-21 10:32:23