Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY GMINY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XXIV Sesję Rady Gminy Rawa Mazowiecka na dzień 25 września 2020 r. (piątek) – godz. 10:00. Sesja odbędzie się w Centrum Aktywności Kulturalnej w Boguszycach, Boguszyce Małe 2f.

drukuj (ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY GMINY)


 

Komisja Wspólna

Zwołuję wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Rawa Mazowiecka na dzień 17 września 2020 r. (czwartek) na godzinę 10:00. Posiedzenie Komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, al. Konstytucji 3 Maja 32.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy Rawa Mazowiecka.
4. Zaopiniowanie uchwały:
a. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Elektromobilności szansą na rozwój Gminy Rawa Mazowiecka";
b. zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zespołowi do Spraw Oświaty, Kultury i Sportu;
c. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rawa Mazowiecka, w roku szkolnym 2020/2021.
5. Omówienie konkursu „Małe Granty Sołeckie w Gminie Rawa Mazowiecka” na rok 2021.
6. Omówienie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Katarzyna Klimek

drukuj (Komisja Wspólna)


 

DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE GMINY RAWA MAZOWIECKA ZA ROK 2019

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Zgodnie z art. 15 zzzzzz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) termin przedstawienia raportu, przypadający w 2020 r., został przedłużony o 60 dni. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Sesja Rady Gminy Rawa Mazowiecka, na której Wójt Gminy przedstawi Raport o stanie Gminy Rawa Mazowiecka za rok 2019 odbędzie się 29 czerwca 2020 r., o godzinie 10:00 (sesja absolutoryjna).

drukuj (DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE GMINY RAWA MAZOWIECKA ZA ROK 2019)


 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1982
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-09-21 08:05

Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Al. Konstytucji 3 Maja 32

96-200 Rawa Mazowiecka

NIP: 835-10-18-610
REGON: 000547879

Dane kontaktowe

Tel: (46) 814 42 41

Fax: (46) 814 42 41

sekretariat@rawam.ug.gov.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 8.00 -16.00
Wtorek  8.00 - 16.00
Środa  8.00 - 17.00
Czwartek  8.00 - 16.00
Piątek  8.00 - 15.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 998538
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 08:05

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl