Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.rawam.ug.gov.pl

Treść strony

Komisja Rewizyjna

Informuję, iż w dniach 28.05.2021 r., 01.06.2021 r., 02.06.2021 r. o godzinie 14:00 w Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rawa Mazowiecka. 
Porządek posiedzenia: 
1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie porządku posiedzenia
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej
4. Rozpatrzenie:
- sprawozdania finansowego
- sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r. wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu
- informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Rawa Mazowiecka
5. Wydane opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2020 r. 6. Opracowanie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rawa Mazowiecka za 2020 r.
7. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 
Halina Skoneczna 

Zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia od pracy zawodowej zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) 

drukuj (Komisja Rewizyjna)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinag Ekner
  • opublikował: Sebastian Kobierski
    data publikacji: 2021-05-21 12:00
  • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
    ostatnia modyfikacja: 2021-05-21 12:04

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4015
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-05-21 12:04