Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.rawam.ug.gov.pl

Treść strony

Komisja SWiP

Na podstawie art. 18 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz § 55 i § 58 Statutu Gminy Rawa Mazowiecka przyjętego uchwałą  nr XLVI.296.18 z dnia 11 października 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r. poz. 5525) zwołuję XI posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji na dzień 2 marca 2021 r. (wtorek), godzina 9:30. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, al. Konstytucji 3 Maja 32. 

Porządek posiedzenia: 
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Rozpatrzenie petycji w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przeprowadzenia bezpośredniego Referendum Ludowego.
5. Sprawy rożne.
6. Zakończenie posiedzenia. 


Wiceprzewodnicząca
Komisji skarg wniosków i petycji 
Małgorzata Czajka 

 

Zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia od pracy zawodowej zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) 

drukuj (Komisja SWiP)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Ekner
  data wytworzenia: 2021-02-26
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2021-02-26 21:46

Komisja Wspólna

Zawiadamiam, że dnia 2 marca 2021 r. (wtorek) o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka, al. Konstytucji 3 Maja 32 odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Rawa Mazowiecka. W punkcie 4 porządku posiedzenia Komisja dokona objazdu terenu gminy. 
Proponowany porządek posiedzenia: 
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Rawa Mazowiecka.
4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Rawa Mazowiecka.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie posiedzenia. 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Katarzyna Klimek

Zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia od pracy zawodowej zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.). 

drukuj (Komisja Wspólna)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Ekner
  data wytworzenia: 2021-02-05
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2021-02-05 19:34
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-22 11:44

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3165
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-02-26 21:46