Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.rawam.ug.gov.pl

Treść strony

Komisja ZOKSiOŚ

Zwołuję posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Ochrony Środowiska na dzień 01.02.2022 r. godzina 9:00. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla kadry kierowniczej, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli doradztwa zawodowego, nauczycieli specjalistów oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy w szkole obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach prowadzonych przez Gminę Rawa Mazowiecka.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia na rok 2022 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Rawa Mazowiecka, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez uczelnie, szkoły wyższe, placówki doskonalenia nauczycieli i inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli.
  6. Sprawy różne.
  7. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca
Komisji ZOKSiOŚ
Halina Kielan

Zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia od pracy zawodowej zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.)

drukuj (Komisja ZOKSiOŚ)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Ekner
  data wytworzenia: 2022-01-21
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2022-01-21 11:05

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5445
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-01-21 11:05:01