Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY GMINY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XXII Sesję Rady Gminy Rawa Mazowiecka na dzień 29 czerwca 2020 r. (poniedziałek) – godz. 1000. Sesja odbędzie się w Centrum Aktywności Kulturalnej w Boguszycach, Boguszyce Małe 2f.

drukuj (ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY GMINY)


 

Komisja Wspólna

Zwołuję wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Rawa Mazowiecka na dzień 26 czerwca 2020 r. (piątek) na godzinę 1000. Posiedzenie Komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, al. Konstytucji 3 Maja 32.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy Rawa Mazowiecka.
4. Zaopiniowanie uchwały:
a. w sprawie zbycia nieruchomości w trybie przetargowym;
b. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rawa Mazowiecka;
c. w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”);
d. w sprawie pozostawienia petycji „Stop zagrożeniu zdrowia i życia” bez rozpatrzenia;
e. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rawa Mazowiecka;
f. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5. Wieloletni program profilaktyki zdrowotnej pn. ,,Program profilaktyki grypy sezonowej w populacji osób w wieku 65 lat i więcej Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2020-2023”
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy
Katarzyna Klimek

 

drukuj (Komisja Wspólna)


 

DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE GMINY RAWA MAZOWIECKA ZA ROK 2019

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Zgodnie z art. 15 zzzzzz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) termin przedstawienia raportu, przypadający w 2020 r., został przedłużony o 60 dni. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Sesja Rady Gminy Rawa Mazowiecka, na której Wójt Gminy przedstawi Raport o stanie Gminy Rawa Mazowiecka za rok 2019 odbędzie się 29 czerwca 2020 r., o godzinie 10:00 (sesja absolutoryjna).

drukuj (DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE GMINY RAWA MAZOWIECKA ZA ROK 2019)


 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1471
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-06-19 08:49

Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Al. Konstytucji 3 Maja 32

96-200 Rawa Mazowiecka

NIP: 835-10-18-610
REGON: 000547879

Dane kontaktowe

Tel: (46) 814 42 41

Fax: (46) 814 42 41

sekretariat@rawam.ug.gov.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 8.00 -16.00
Wtorek  8.00 - 16.00
Środa  8.00 - 17.00
Czwartek  8.00 - 16.00
Piątek  8.00 - 15.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 968046
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-13 12:26

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl