Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.rawam.ug.gov.pl

Treść strony

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2020

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Ekner
  data wytworzenia: 2021-04-08
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2021-04-12 20:11
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-12 20:11

Petycja z dnia 20 grudnia 2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Ekner
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2021-01-18 13:48
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-18 13:52

Petycja z dnia 14 grudnia 2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Ekner
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2021-01-18 13:26
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-18 13:31

Ogłoszenie

W dniach 10 grudnia 2020 r. oraz 14 grudnia 2020 r. do Rady Gminy Rawa Mazowiecka wpłynęły 2 jednobrzmiące petycje indywidualne. Z uwagi na tożsamość zagadnienia podnoszonego w ww. petycjach, zostały one zakwalifikowane jako petycja wielokrotna w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870)  oraz zarządzono łączne ich rozpoznanie. Ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje, stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy o petycjach do dnia 31 stycznia 2021 r. Sposób załatwienia petycji zostanie ogłoszony na niniejszej stronie, co zastąpi zawiadomienia indywidualne, zgodnie z treścią art. 11 ust. 4 ww. ustawy.

Przewodnicząca Rady Gminy
Katarzyna Klimek

drukuj (Ogłoszenie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Ekner
  data wytworzenia: 2020-12-30
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2020-12-30 14:23
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-30 14:23

Petycja z dnia 10 grudnia 2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Ekner
  data wytworzenia: 2020-12-30
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2020-12-30 14:23

Petycja z dnia 27.10.2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Ekner
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2021-01-04 13:21
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-18 13:48
Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka w 2020 roku

Lp.

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Informacja o sposobie załatwienia petycji

1

brak zgody na ujawnienie danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję (art. 8 ust. 1 ustawy o petycjach)

1-2020

zmiana przepisów prawa miejscowego – wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”

02.04.2020r.

Uchwała Nr XXII.134.2020r.

2

brak zgody na ujawnienie danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję (art. 8 ust. 1 ustawy o petycjach)

2-2020

podjęcie uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed ekspozycją na sztuczne pola elektromagnetyczne

03.04.2020

Uchwała Nr XXII.135.2020r.

drukuj (Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka w 2020 roku)

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 133
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-10-18 09:13:09