Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.rawam.ug.gov.pl

Treść strony

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

 

„Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje, że w związku z Uchwałą nr 232/2022 Rady Ministrów z 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (zasady Programu: https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/#c24980), Gmina Rawa Mazowiecka rozważa złożenie wniosku do ww. Programu.

Program obejmuje:

  • finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo ewidencji zabytków, w tym gminnej ewidencji zabytków. Dotyczy to zabytków, nad którymi opiekę, w rozumieniu art. 71 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami sprawuje jednostka samorządu terytorialnego albo jednostka organizacyjna podlegająca Wnioskodawcy, zaliczana do sektora finansów publicznych; 
  • udzielanie przez wnioskodawcę dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy o ochronie zabytków, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy o ochronie zabytków, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy konkretnym zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo ewidencji zabytków, w tym gminnej ewidencji zabytków.

W związku z powyższym, podmioty spełniające warunki kwalifikujące do udziału w Programie i zainteresowane pozyskaniem dotacji, mogą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 stycznia 2023 roku składać wnioski o objęcie zabytku, którego są właścicielami, wnioskiem Gminy.

Wniosek powinien zawierać w szczególności:

1) nazwę i adres wnioskodawcy;

2) tytuł prawny do dysponowania nieruchomością;

3) dane obiektu uwidocznione w rejestrze zabytków;

4) kosztorys planowanych robót;

5) kwotę wnioskowanej dotacji;

6) informacje o środkach publicznych przyznanych z innych źródeł na te same prace lub roboty budowlane oraz informacje o wystąpieniu o takie środki złożone do innych podmiotów;

7) planowany do wykonania zakres robót;

8) orientacyjny termin realizacji robót.

W przypadku przyznania dotacji, wnioskodawca będzie zobowiązany przedstawić uprawomocnione pozwolenie na budowę lub zgłoszenie prac oraz zgodę konserwatora zabytków na prace związane z obiektem wpisanym do rejestru zabytków.

Dofinansowanie zostanie przyznane w formie dotacji celowej. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana a dotacja rozliczona do końca roku budżetowego, w którym nastąpiło przyznanie dotacji.

 

Złożenie ww. wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji przez Gminę.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Jakubowski
    data wytworzenia: 2023-01-16
  • opublikował: Sebastian Kobierski
    data publikacji: 2023-01-16 08:44

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 20626
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-03-24 11:12:15