Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.rawam.ug.gov.pl

Treść strony

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu odmawiającym wszczęcia postępowania dla budowy stacji bazowej PLAY w m. Księża Wola

Obwieszczenie zawieszenie postępowania w sprawie z wniosku Inwestora - Panattoni Europe Sp. z o.o

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia p.n. wydobywanie kopaliny kruszywa naturalnego w m. Wołucz

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - droga Wilkowice - Michowice

Zawiadomienie o złożonym uzupełnieniu karty informac. o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia p.n. wydobywanie kopaliny pospolitej w m. Wołucza

Zawiadomienie o złożonej korekcie do wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla RAWiK

Obwieszczenie o złożonym wniosku o wydanie decyzji środowiskowej - budowa centrum dystrybucyjnego w m. Chrusty

Zawiadomienie o złożonym wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla RAWiK

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu nakładającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na budowę Goodman Rawa Logistic Center w m. Konopnica

Zawiadomienie o złożonym uzupełnieniu raportu w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia - budowa kurnika w m. Byszewice

Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla rozbudowy zakładu produkcyjnego ArcelorMittal Constr. w m. Konopnica

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i złożonym wniosku na wydanie dec. środowikowej dla rozbudowy zakładu produkcyjnego ArcelorMittal Construction

Zawiadomienie o złożonym wniosku i zmodyfikowanej karty informacyjnej dla budowy Goodman Poland

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie złoż. wniosku o wydanie decyzji środow. dla przedsięwzięcia p.n. budowa Goodman Rawa Logistic Center w m. Konopnica

Zawiadomienie o złożonej karcie informacyjnej w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia p.n. wydobywanie kopaliny pospolitej w m. Wołucza

Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy chlewni w m. Pokrzywna

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy chlewni w m. Pokrzywna

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wydobywanie kopaliny - piasku w m. Linków

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy kurnika do chowu brojlerów w m. Wołucza

Zawiadomienie o zapoznaniu się z aktami sprawy dot. wydania decyzji środowiskowej na wydobywaniu kruszywa (piasku) Linków III w m.Linków

Zawiadomienie o ponownym wystąpieniu o uzgodnienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i opinię do Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla budowy kurnika w m. Byszewice

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia p.n. wydobywanie kopaliny kruszywa naturalnego w m. Linków

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę stacji demontażu pojazdów w m. Wałowice

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie złożonego wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia p.n. Kopalnia kruszywa naturalnego w m. Wołucza

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rozbudowę i przebudowę hal produkcyjnych w m. Podlas

Obwieszczenie o nadesłanym postanowieniu RDOŚ i możliwością zapoznania się z aktami sprawy dotyczącymi budowy stacji demonatażu pojazdów w m. Wałowice

Obwieszczenie (dla stron) o nadesłanym postanowieniu RDOŚ i możliwością zapoznania się z aktami sprawy dotyczącymi budowy stacji demonatażu pojazdów w m. Wałowice

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę składowiska odpadów azbestowych - kwatery I i II w m. Pukinin

Obwieszczenie o zapoznaniu się z materiałem dowodowym dot. wydania decyzji dla rozbudowy hal produkcyjnych, wiaty magazynowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w m. Podlas

Zawiadomienie o zapoznaniu się z materiałem dowodowym dotycz. wydania decyzji środowiskowej dla rozbudowy hal produkcyjnych, wiaty magazynowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w m. Podlas

Obwieszczenie o przysłanym 3 uzupełnieniu do raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn. budowa stacji demontażu pojazdów w m. Wałowice

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2728
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-01-21 18:20:54