Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.rawam.ug.gov.pl

Treść strony

Obwieszczenie o wydanej decyzji odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla budowy kurnika na działkach nr 157, 158, 159 w m. Byszewice

Zawiadomienie o złożonym 3 uzupełnieniu do raportu ooś dla przebudowy hal produkcyjnych z wiatą i towarzyszącą nfrastrukturą w m. Podlas

Obwieszczenie o zapoznaniu się z materiałem dowodowym dot. wydania decyzji dla budowy kwatery nr 1 i 2 odpadów niebezpiecznych (azbestowych) w m. Pukinin

Obwieszczenie o zapoznaniu się z materiałem dowodowym dot. wydania decyzji dla budowy obiektu inwentarskiego w m. Byszewice

Obwieszczenie o przysłanym 2 uzupełnieniu do raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn. budowa stacji demontażu pojazdów w m. Wałowice

Zawiadomienie o wydanej decyzji środowiskowej na przebudowę stacji uzdatniania wody w Nowym Kurzeszynie

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przebudowy hali namiotowej w m. Pukinin

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody w Kurzeszynie

Zawiadomienie o złożonym 2 uzupełnieniu do raportu dla przebudowy hal produkcyjnych w m. Podlas

Obwieszczenie o złożonym uzupełnieniu nr 2 do raportu dla budowy składowiska odpadów (azbestowych) kwatery nr I i nr II w m. Pukinin

Obwieszczenie o przysłanym uzupełnieniu do raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn. budowa stacji demontażu pojazdów w m. Wałowice

Obwieszczenie o nadesłanym postanowieniu RDOŚ odmawiającym uzgodnienia warunków realizacji przedsiewzięcia dla budowy kurnika w m. Byszewicec

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy składowiska odpadów niebezpiecznych (azbestowych) kwatery VII i VIII na terenie ZGO w m. Pukinin

Obwieszczenie o złożonym uzupełnieniu do raportu oddziaływania na środowdisko dla budowy składowiska odpadów (azbestowych) kwatery nr I i nr II w m. Pukinin

Zawiadomienie o złożonym uzupełnieniu do raportu oddziaływania na środowisko dla budowy hal produkcyjnych z wiatą magazynową w m. Podlas

Obwieszczenie o złożonym wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i wszczęciu postępowania dla przebudowy i rozbudowy hali namiotowej na terenie ZGO Puk.

Obwieszczenie o nadesłanym postanowieniu uzgadniającym Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dla budowy kwatery azbestu nr VII i VIII w m. Pukinin

Zawiadomienie o ponownym wystąpieniu o uzgodnienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi dla budowy kurnika w m. Byszewice

Obwieszczenie o przesłaniu kolejnego odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w dn. 05.08.2016r. w sprawie Budowy biogazowni w m. Konopnica

Obwieszczenie o przesłaniu akt sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach na odwołanie od decyzji dot. budowy biogazowni w m. konopnica

Obwieszczenie o złożonym uzupełnieniu do raportu oddziaływania na środowisko dla budowy składowiska odpadów (azbestowych) kwatery VII i VIII w m. Pukinin

Obwieszczenie o złożonym wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i wszczęciu postępowania dla budowy składowiska odpadów (azbestowych)

Obwieszczenie o złożonym wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i wszczęciu postępowania dla budowy stacji demontażu pojazdów w m. Wałowice

Zawiadomienie o złożonym raporcie dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa i przebudowa hal produkcyjnych z wiatą wraz z infrastrukturą w m. Podlas

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa biogazowni rolniczej w m. Konopnica

Obwieszczenie o zapoznaniu się z materiałem dowodowym dot. budowy biogazowni w m. Konopnica

Obwieszczenie o złożonym wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i wszczęciu postępowania dla budowy składowiska odpadów (azbestowych)

Obwieszczenie o nadesłanym postanowieniu uzgadniającym Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w sprawie biogazowni w Konopnicy

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej na przebudowę dróg powiatowych Nr 1316E oraz 4108E

Obwieszczenie o nadesłanym uzupełnieniu do raportu oddziaływania na środowisko dla biogazowni w m. Konopnica

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie złożonego wniosku o wydanie decyzji środowiskowej na przebudowę odcinków drogi powiatowej Nr 1316 E i 4108 E

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję środowiskową polegającą na przetwarzaniu odpadów w Oczyszczalni Ścieków w m.Żydomicach

Obwieszczenie o przesłaniu wniosku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o ponowne uzgodnienie dla przedsięwzięcia pn. Budowa biogazowni rolniczej w m. Konopnica

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - dla funkcjonującego przedsięwziecia polegającego na odzysku odpadów - Sobpol Gorzelnia w m. Konopnica

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa obwodnicy w m. Kurzeszyn

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2611
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-01-21 18:26:12