Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.rawam.ug.gov.pl

Treść strony

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy kompostowni odpadów inych niż niebepieczne i obojętne w m. Pukinin

Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej na wodociąg i kanalizację w m. Kurzeszyn, Rossocha, Rogówiec

Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na zamknięciu i rekultywacji kwatery nr III składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i oboj. w m. Pukinin

Obwieszczenie o umorzeniu postępowania na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy lądowiska śmigłowcowego w m. Julianów

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i złożonym wniosku o wydanie decyzji środowiskowej na budowę kompostowni odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie Zakładu ZGO Pukinin

Obwieszczenie o złożonym wniosku o zmianę decyzji środowiskowej - wodociąg, kanalizacja w m. Kurzeszyn, Rogówiec

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie złożonego wniosku na wydanie decyzji środowiskowej na budowę lądowiska śmigłowcowego Julianów na własny użytek, w miejscowości Julianów

Obwieszczenie o nadesłanym raporcie oddziaływania na środowisko dla kurnika w m. Byszewice

Obwieszczenie o złożonym wniosku o wydan. decyzji o środowiskowych uwarunk. na realizację przedsięwzięcia polegającego na zamknięciu i rekultywacji III kwatery składowiska odpadów w m. Pukinin

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania, udziale społeczeństwa i nadesłanym raporcie oddziaływania na środowisko dla obwodnicy w m. Kurzeszyn

Obwieszczenie o nałożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko na budowę obwodnicy w m. Kurzeszyn gm. Rawa Mazowiecka

Obwieszczenie o nałożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko na budowę 1 sztuki elektrowni wiatrowej w m. Ścieki

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkwoaniach na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Kurzeszyn, Rogówiec, Rossocha

Metryka

  • opublikował: Sebastian Kobierski
    data publikacji: 2014-05-05 14:25

Obwieszczenie o złożonym wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy obwodnicy w miejscowości Kurzeszyn w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 707 na odcinku od km 15+300 do ok. km 18+300.

Zawiadomienie o nałożeniu raportu oddziaływania na środowisko w sprawie wniosku o wydanie decyzji środiwskowej dla kurnika w m. Byszewice

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i złożonym wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę 1 szt. elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą w m. Ścieki

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie złożonego wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Kurzeszyn, Rogówiec, Rossocha.

Obwieszczenie o nadesłanym raporcie dla Biogazowni rolniczej w m. Konopnica

Zawiadomienie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie komina przy gorzelni w m. Konopnica

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody w Pukininie

Obwieszczenie drugie o nałożeniu raportu w sprawie wniosku o wydanie decyzji środiwskowej dla biogazowni rolniczej w Konopnicy

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie złożonego wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy kurnika w Byszewicach

Ocena oddziaływania na środowisko (archiwum)

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2007-09-27 15:32
  • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
    ostatnia modyfikacja: 2021-01-21 18:47

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4033
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-01-21 18:47:26