Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.rawam.ug.gov.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

DG.271.4.2019 - przetarg nieograniczony

Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Remont drogi gminnej Nr 113102E na odcinku od km 0+013,50 do 0+775,00 w miejscowości Stary Kurzeszyn oraz remont drogi gminnej Nr 113107E na odcinku od km 0+000 do 2+560 w miejscowościach: Stary Kurzeszyn, Helenów, Jakubów
data opublikowania zdarzenia: 2019-07-08 13:40
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: poniedziałek 2019-07-08
Data końca składania ofert: środa 2019-07-24 godz. 10:00
Oznaczenie: DG.271.4.2019
Szczegółowa informacja:

Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane potrzebne do realizacji zadania pn: „Remont drogi gminnej Nr 113102E na odcinku od km 0+013,50 do 0+775,00 w miejscowości Stary Kurzeszyn oraz remont drogi gminnej Nr 113107E na odcinku od km 0+000 do 2+560 w miejscowościach: Stary Kurzeszyn, Helenów, Jakubów”.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina
  data wytworzenia informacji: 2019-07-08
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2019-07-08 13:37
Załączniki:
 • Ogłoszenie o zamówieniu1.7MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina
   data wytworzenia informacji: 2019-07-08
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2019-07-08 13:41
 • SIWZ66.26kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina
   data wytworzenia informacji: 2019-07-08
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2019-07-08 13:41
 • Załącznik nr 1 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału16kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina
   data wytworzenia informacji: 2019-07-08
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2019-07-08 13:41
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu19.63kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina
   data wytworzenia informacji: 2019-07-08
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2019-07-08 13:41
 • Załącznik nr 3 - Wzór formularza oferty51.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina
   data wytworzenia informacji: 2019-07-08
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2019-07-08 13:41
 • Załącznik nr 4 - Wzór umowy179.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina
   data wytworzenia informacji: 2019-07-08
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2019-07-08 13:41
 • Załącznik nr 5a - Przedmiar robót, kosztorys ofertowy (dr. Nr 113102E)1.4MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina
   data wytworzenia informacji: 2019-07-08
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2019-07-08 13:41
 • Załącznik nr 5b - Przedmiar robót, kosztorys ofertowy (dr. Nr 113107E)1.3MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina
   data wytworzenia informacji: 2019-07-08
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2019-07-08 13:41
 • Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych robót19.52kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina
   data wytworzenia informacji: 2019-07-08
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2019-07-08 13:41
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie dot. przynależn. do grupy kapitałowej17.8kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina
   data wytworzenia informacji: 2019-07-08
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2019-07-08 13:41
 • Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa4.8MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina
   data wytworzenia informacji: 2019-07-08
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2019-07-08 13:41
 • Załącznik nr 9 - STWIOR766.53kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina
   data wytworzenia informacji: 2019-07-08
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2019-07-08 13:41
Remont drogi gminnej Nr 113102E na odcinku od km 0+013,50 do 0+775,00 w miejscowości Stary Kurzeszyn oraz remont drogi gminnej Nr 113107E na odcinku od km 0+000 do 2+560 w miejscowościach: Stary Kurzeszyn, Helenów, Jakubów
data opublikowania zdarzenia: 2019-07-19 14:10
Typ zdarzenia: zmiana treści SIWZ
Oznaczenie: DG.271.4.2019
Szczegółowa informacja:

W załączniku poniżej informacja o zmianie treści SIWZ.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina
  data wytworzenia informacji: 2019-07-19
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2019-07-19 14:10
Załączniki:
 • Zmiana treści SIWZ317.78kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina
   data wytworzenia informacji: 2019-07-19
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2019-07-19 14:10
 • Załącznik nr 4 - wzór umowy (poprawiony)180kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina
   data wytworzenia informacji: 2019-07-19
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2019-07-19 14:10
Remont drogi gminnej Nr 113102E na odcinku od km 0+013,50 do 0+775,00 w miejscowości Stary Kurzeszyn oraz remont drogi gminnej Nr 113107E na odcinku od km 0+000 do 2+560 w miejscowościach: Stary Kurzeszyn, Helenów, Jakubów
data opublikowania zdarzenia: 2019-07-24 15:00
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: DG.271.4.2019
Szczegółowa informacja:

W załączniku poniżej informacja z sesji otwarcia ofert.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina
  data wytworzenia informacji: 2019-07-24
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2019-07-24 15:01
Załączniki:
 • Informacja z sesji otwarcia ofert323.28kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina
   data wytworzenia informacji: 2019-07-24
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2019-07-24 15:02
Remont drogi gminnej Nr 113107 E na odcinku od km 0+700 do km 2+560 w miejscowościach: Stary Kurzeszyn, Helenów, Jakubów
data opublikowania zdarzenia: 2019-08-06 10:00
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: DG.271.4.2019
Szczegółowa informacja:

W załączniku poniżej informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Bonio
  data wytworzenia informacji: 2019-08-06
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2019-08-06 09:59
Załączniki:
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty382.29kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Bonio
   data wytworzenia informacji: 2019-08-06
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2019-08-06 10:00
[drukuj]