Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
: :
:

Wszczęte postępowania

Odnaleziono pozycji: 65

zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od poniedziałek 2020-10-19 godz. 11:15 do poniedziałek 2020-10-26 godz. 12:00
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowych rozbudowy linii oświetlenia ulicznego w Gminie Rawa Mazowiecka.
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od środa 2020-10-14 godz. 13:05 do czwartek 2020-10-22 godz. 10:00
Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Wojskiej - Gmina Rawa Mazowiecka
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od czwartek 2020-10-08 godz. 13:30 do czwartek 2020-10-22 godz. 10:00
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi dla 5 szkół podstawowych w Gminie Rawa Mazowiecka w ramach projektu „Wiedza na piątkę z plusem!”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu...
ostatnia aktualizacja: 2020-10-19 11:30
zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od środa 2020-09-16 godz. 15:15 do wtorek 2020-09-22 godz. 15:00
Zapytanie ofertowe dot.: (sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi , ogólnobudowlanymi  instalacyjno- montażowymi) przy realizacji zadania p.n.: ,,Dostosowanie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Przewodowicach na potrzeby Dziennego Domu Pobytu i jego termomodernizacja” .
ostatnia aktualizacja: 2020-10-02 17:05
zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od poniedziałek 2020-09-07 godz. 12:30 do piątek 2020-09-11 godz. 15:00
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA REALIZACJĘ DWÓCH ZADAŃ p.n. : 1.Budowa piłkochwytów na boisku do rekreacji w Konopnicy Gmina Rawa Mazowiecka, 2.Budowa piłkochwytów na boisku do rekreacji w Janolinie Gmina Rawa Mazowiecka.
ostatnia aktualizacja: 2020-09-15 12:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2020-09-04 godz. 13:45 do piątek 2020-09-11 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2020-09-15 godz. 12:05
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dowozu dla uczestników Klubu Seniora w Starej Rossosze w ramach realizacji Projektu pn. „CUŚ DOBREGO”– program wsparcia osób niesamodzielnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z miejsca zamieszkania do  Klubu Seniora...
ostatnia aktualizacja: 2020-09-15 12:05
zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2020-08-25 do piątek 2020-09-11
Zaproszenie do złożenia oferty przeglądów budowlanych rocznych budynków będących w zasobach gminy Rawa Mazowiecka.
ostatnia aktualizacja: 2020-09-14 14:45
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2020-08-18 godz. 11:05 do środa 2020-09-02 godz. 10:00
data zakończenia: środa 2020-09-09 godz. 14:30
Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane potrzebne do realizacji zadania pn: „Przebudowa drogi wewnętrznej Małgorzatów - Zielone oraz remont drogi gminnej nr 113117 E Byszewice - Matyldów” o łącznej długości 2,89 km.     
ostatnia aktualizacja: 2020-09-09 14:30
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od czwartek 2020-07-30 godz. 14:15 do wtorek 2020-08-18 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2020-09-01 godz. 15:15
Przedmiotem niniejszego postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót  budowlano-montażowych związanych z realizacją  zadaniu inwestycyjnego p.n.:,,Dostosowanie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Przewodowicach na potrzeby Dziennego Domu Pobytu .
ostatnia aktualizacja: 2020-09-01 15:15
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od poniedziałek 2020-07-27 godz. 15:35 do środa 2020-08-05 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2020-08-14 godz. 21:20
Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego przez Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurzeszynie-Gmina Rawa Mazowiecka”.
ostatnia aktualizacja: 2020-08-14 21:20
zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od poniedziałek 2020-07-20 godz. 14:55 do czwartek 2020-07-30 godz. 15:00
W związku z planowaną realizacją w/w zadania przez Gminę Rawa Mazowiecka  uprzejmie zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wykonanie w/w zadania.
ostatnia aktualizacja: 2020-07-31 17:50
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2020-06-26 godz. 15:20 do wtorek 2020-07-21 godz. 10:00
data zakończenia: czwartek 2020-08-13 godz. 11:50
Przedmiotem niniejszego postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót  budowlanych na zadaniu inwestycyjnym ,,Budowa oświetlenia ulicznego w gm. Rawa Mazowiecka,  Część I/2020: Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4kV oświetlenia ulicznego w miejscowości Zarzecze’’.
ostatnia aktualizacja: 2020-08-13 11:50
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2020-05-12 godz. 16:10 do czwartek 2020-05-28 godz. 10:00
Przedmiotem niniejszego postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z realizacją zadaniu inwestycyjnego p.n..: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Kurzeszyn, Gmina Rawa Mazowiecka, Powiat Rawski, Województwo Łódzkie”.
ostatnia aktualizacja: 2020-05-29 08:20
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2020-05-05 godz. 17:55 do wtorek 2020-06-09 godz. 10:00
data zakończenia: poniedziałek 2020-06-22 godz. 10:45
Przedmiotem zamówienia jest „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Rawa Mazowiecka”.
ostatnia aktualizacja: 2020-06-22 10:45
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od środa 2020-04-22 godz. 10:20 do wtorek 2020-05-19 godz. 10:00
data zakończenia: środa 2020-05-27 godz. 15:00
Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane potrzebne do realizacji zadania pn: „Remont drogi gminnej nr 113115 E Wałowice - Pasieka Wałowska - Rawa Mazowiecka oraz remont drogi gminnej nr 113116 E Chrusty - granica gminy Czerniewice (Podkonice)” o łącznej długości 4,448 km.
ostatnia aktualizacja: 2020-05-27 15:00
zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2020-03-17 godz. 09:50 do środa 2020-03-25
Zapytanie ofertowe na wykonanie sieci komputerowej LAN oraz sieci elektrycznej w trzech salach lekcyjnych TIK w szkołach podstawowych Zamawiającego.
ostatnia aktualizacja: 2020-03-26 09:00
zapytanie o cenę
status postępowania: wszczęty
W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu pn.: „Wiedza na piątkę z plusem!” projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zwracamy się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia na wykonanie sieci komputerowej LAN oraz sieci elektrycznej w...
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2020-01-31 godz. 20:15 do poniedziałek 2020-02-10 godz. 10:00
data zakończenia: czwartek 2020-02-13 godz. 15:30
Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi: "Opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Rawa Mazowiecka" w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.”
ostatnia aktualizacja: 2020-02-13 15:30
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od poniedziałek 2019-12-23 do poniedziałek 2019-12-30 godz. 09:00
Przedmiot zamówienia obejmuje dowóz uczniów z gminy Rawa Mazowiecka do szkół i oddziałów przedszkolnych oraz odwóz po zakończonych zajęciach.
ostatnia aktualizacja: 2019-12-31 11:55
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od poniedziałek 2019-12-16 do poniedziałek 2019-12-30 godz. 10:00
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pracowni do nauczania kompetencji matematyczno-przyrodniczych dla 5 szkół podstawowych w Gminie Rawa Mazowiecka w ramach projektu "Wiedza na piątkę z plusem!".
ostatnia aktualizacja: 2020-03-05 12:05
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od środa 2019-12-11 godz. 14:55 do czwartek 2019-12-19 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2020-01-14 godz. 17:20
Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi: "Opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Rawa Mazowiecka " w okresie od 01.01.2020r.  do 31.12.2020r. ”
ostatnia aktualizacja: 2020-01-14 17:20
zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2019-12-10 godz. 14:50 do środa 2019-12-18
data zakończenia: piątek 2019-12-20 godz. 11:25
Zapytanie ofertowe na projektu sieci komputerowej LAN oraz sieci elektrycznej w trzech salach lekcyjnych TIK w szkołach podstawowych Zamawiającego
ostatnia aktualizacja: 2019-12-20 11:25
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2019-12-03 godz. 14:05 do poniedziałek 2019-12-23 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2020-01-10 godz. 11:55
Przedmiotem niniejszego postępowaniajest udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym ,,Rozbudowa z przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Konopnicy gm. Rawa Mazowiecka’’.
ostatnia aktualizacja: 2020-01-10 11:55
zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2019-12-03 godz. 13:15 do środa 2019-12-11
data zakończenia: piątek 2019-12-13 godz. 15:47
Zapraszamy do złożenia oferty na "Usługę administrowania sprzętem TIK oraz oprogramowaniem zakupionym w ramach projektu: Wiedza na piątkę z plusem"
ostatnia aktualizacja: 2019-12-13 15:47
zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od poniedziałek 2019-11-25 godz. 15:35 do piątek 2019-11-29 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2019-12-10 godz. 11:00
Zapraszamy do złożenia oferty na  zakup mikrobusu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
ostatnia aktualizacja: 2019-12-10 11:00
zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2019-11-22 godz. 12:20 do piątek 2019-11-29 godz. 12:00
Zapraszamy do złożenia oferty na  zakup wyposażenia kuchni w Szkole Podstawowej w Boguszycach.
zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2019-11-22 godz. 12:05 do piątek 2019-11-29 godz. 12:00
Zapraszamy do złożenia oferty na  zakup wyposażenia kuchni w Szkole Podstawowej w Boguszycach
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od środa 2019-10-23 godz. 11:30 do czwartek 2019-10-31 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2019-11-08 godz. 08:45
Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu TIK wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Wiedza na piątkę z plusem!” projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 .
ostatnia aktualizacja: 2019-11-08 08:45
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od poniedziałek 2019-09-09 godz. 12:45 do środa 2019-09-25 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2019-10-04 godz. 09:35
Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane potrzebne do realizacji zadania pn: „Remont drogi gminnej Nr 116102E we wsi  Dziurdzioły oraz remont drogi gminnej Nr 113107E Julianów - Zagórze” o łącznej długości 2,66 km.
ostatnia aktualizacja: 2019-10-04 09:35
zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2019-09-06 godz. 10:40 do środa 2019-09-18
data zakończenia: piątek 2019-09-20 godz. 14:00
Zaproszenie do złożenia oferty przeglądów budowlanych rocznych budynków będących w zasobach gminy Rawa Mazowiecka.
ostatnia aktualizacja: 2019-09-20 14:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od poniedziałek 2019-07-08 godz. 13:40 do środa 2019-07-24 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2019-08-06 godz. 10:00
Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane potrzebne do realizacji zadania pn: „Remont drogi gminnej Nr 113102E na odcinku od km 0+013,50 do 0+775,00 w miejscowości Stary Kurzeszyn oraz remont drogi gminnej Nr 113107E na odcinku od km 0+000 do 2+560 w miejscowościach: Stary Kurzeszyn, Helenów, Jakubów” .
ostatnia aktualizacja: 2019-08-06 10:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2019-06-11 godz. 17:20 do środa 2019-06-19 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2019-06-25 godz. 14:50
Przedmiotem zamówienia jest „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Rawa Mazowiecka”.
ostatnia aktualizacja: 2019-06-25 14:50
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2019-06-11 godz. 17:05 do środa 2019-06-26 godz. 10:00
data zakończenia: czwartek 2019-07-04 godz. 11:00
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z remontem pasów jezdnych.
ostatnia aktualizacja: 2019-07-04 11:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od środa 2019-05-15 godz. 15:35 do czwartek 2019-05-30 godz. 10:00
data zakończenia: środa 2019-06-19 godz. 15:40
Przedmiotem niniejszego postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym ,,Budowa zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Boguszycach w gm. Rawa Mazowiecka, Etap I - Budowa boiska do piłki nożnej’’.
ostatnia aktualizacja: 2019-06-19 15:40
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od środa 2019-03-20 godz. 16:30 do środa 2019-04-17 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2019-04-30 godz. 08:00
Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane potrzebne do realizacji zadania pn: „Przebudowa drogi wewnętrznej Stara Wojska - Nowa Wojska”
ostatnia aktualizacja: 2019-04-30 08:00
zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od poniedziałek 2019-03-18 godz. 21:30 do piątek 2019-03-22 godz. 15:00
data zakończenia: środa 2019-03-27 godz. 14:45
Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi ogólnobudowlanymi i instalacyjno- montażowymi w związku z  planowaną przez Gminę Rawa Mazowiecka realizacją zadania p.n.: „Budowa świetlicy integracyjnej społeczności lokalnej w miejscowości Matyldów Gmina Rawa Mazowiecka” .
ostatnia aktualizacja: 2019-03-27 14:45
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od czwartek 2019-02-07 godz. 13:55 do wtorek 2019-02-26 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2019-03-08 godz. 13:15
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest "Budowa świetlicy integracyjnej społeczności lokalnej w miejscowości Matyldów gmina Rawa Mazowiecka"
ostatnia aktualizacja: 2019-03-08 13:15
zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2019-01-11 godz. 08:10 do piątek 2019-01-18 godz. 12:00
data zakończenia: piątek 2019-01-25 godz. 10:50
Zapraszamy do złożenia oferty na dostawę i montaż wyposażenia oraz malowanie linii boisk w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Pukininie.
ostatnia aktualizacja: 2019-01-25 10:50
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od czwartek 2018-12-13 godz. 13:30 do piątek 2018-12-21 godz. 10:00
Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: "Dowóz uczniów z gminy Rawa Mazowiecka do szkół i oddziałów przedszkolnych"
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od środa 2018-11-14 godz. 15:30 do czwartek 2018-11-22 godz. 10:00
data zakończenia: poniedziałek 2018-12-03 godz. 16:05
Realizacja polega na pełnieniu roli Wykonawcy prac związanych z zadaniem pt: „Modelowanie i optymalizacja procesów w administracji publicznej – oprogramowanie”
ostatnia aktualizacja: 2018-12-03 16:05
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od środa 2018-11-07 godz. 12:05 do czwartek 2018-11-15 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2018-11-23 godz. 12:20
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej do obiektów Gminy Rawa Mazowiecka wymienionych w Liście obiektów Zamawiającego stanowiących załącznik nr 1 do SIWZ. Wspomniane obiekty  znajdują się zarówno w bezpośrednim zarządzie Zamawiającego jak i też są zarządzane przez jego jednostki organizacyjne. Wynikiem przedmiotowego postępowania o udzielenie...
ostatnia aktualizacja: 2018-11-23 12:20
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od środa 2018-10-17 godz. 18:30 do poniedziałek 2018-11-05 godz. 10:00
data zakończenia: środa 2018-11-28 godz. 08:25
Przedmiotem niniejszego postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót  budowlanych na zadaniu inwestycyjnym ,,Budowa oświetlenia ulicznego w gm. Rawa Mazowiecka, Część III: Dobudowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4kV oświetlenia ulicznego w miejscowości Chrusty’’.
ostatnia aktualizacja: 2018-11-28 08:25
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2018-10-12 godz. 14:35 do poniedziałek 2018-10-29 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2018-11-23 godz. 20:45
Przedmiotem niniejszego postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robótbudowlanych na zadaniu inwestycyjnym ,,Budowa oświetlenia ulicznego w gm. Rawa Mazowiecka,  Część II: Budowa linii kablowych oświetlenia dróg w miejscowościach:  Gaj i Nowy Kurzeszyn oraz w miejscowości Podlas’’.
ostatnia aktualizacja: 2018-11-23 20:45
zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od czwartek 2018-09-13 godz. 12:00 do środa 2018-09-19 godz. 15:00
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania p.n.: "Przebudowa kotłowni z wykonaniem instalacji wody ciepłej oraz wymianą instalacji centralnego ogrzewania i gazu ziemnego w budynku OSP w Konopnicy Gmina Rawa Mazowiecka".
ostatnia aktualizacja: 2018-09-27 16:00
zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od środa 2018-09-12 godz. 12:10 do piątek 2018-09-21
data zakończenia: poniedziałek 2018-09-24 godz. 15:55
Zaproszenie do złożenia oferty przeglądów budowlanych rocznych i pięcioletnich budynków  będących w zasobach gminy Rawa Mazowiecka.
ostatnia aktualizacja: 2018-09-24 15:55
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od środa 2018-08-08 godz. 14:15 do piątek 2018-08-17 godz. 10:00
data zakończenia: czwartek 2018-08-23 godz. 11:20
Realizacja polega na pełnieniu roli Wykonawcy prac związanych z inwestycją pn: „Dostawa Platformy Danych Przestrzennych dla Gminy Rawa Mazowiecka”,
ostatnia aktualizacja: 2018-08-23 11:20
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od środa 2018-08-08 godz. 13:00 do poniedziałek 2018-08-27 godz. 10:00
data zakończenia: czwartek 2018-09-13 godz. 11:55
Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane potrzebne do realizacji zadania pn:  „Przebudowa drogi dojazdowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 274 (obręb geodezyjny Wilkowice)” .
ostatnia aktualizacja: 2018-09-13 11:55
zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od poniedziałek 2018-07-30 godz. 15:45 do piątek 2018-08-03 godz. 14:00
Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania p.n.:"Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Kurzeszyn Gmina Rawa Mazowiecka - z podziałem na podzadania nr 1,2,3,4
ostatnia aktualizacja: 2018-08-06 15:00
zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2018-06-22 godz. 13:30 do piątek 2018-06-29 godz. 11:00
Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania p.n.:,,Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Kurzeszyn Gmina Rawa Mazowiecka ”, -z podziałem na podzadania nr 1,2,3,4. Szczegóły w załączniku poniżej.
zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od poniedziałek 2018-06-18 godz. 22:20 do poniedziałek 2018-06-25 godz. 10:00
W załączniku poniżej zaproszenie do złożenia oferty.
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2018-06-05 godz. 12:35 do czwartek 2018-06-14 godz. 10:00
data zakończenia: poniedziałek 2018-06-25 godz. 15:25
Przedmiotem zamówienia publicznego jest udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 6 800 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu gminy w 2018 r.
ostatnia aktualizacja: 2018-06-25 15:25
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2018-05-15 godz. 16:35 do środa 2018-05-30 godz. 10:00
data zakończenia: czwartek 2018-06-14 godz. 15:40
Przedmiotem niniejszego postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót  budowlanych na zadaniu inwestycyjnym ,,Budowa oświetlenia ulicznego w gm. Rawa Mazowiecka,  Część I: Budowa linii kablowych oświetlenia dróg w miejscowościach:  Księża Wola-Chrusty i Rogówiec’’.
ostatnia aktualizacja: 2018-06-14 15:40
zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od środa 2018-05-09 godz. 16:05 do wtorek 2018-05-22 godz. 10:00
Wójt Gminy Rawa Mazowiecka zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie robót związanych z remontem cząstkowym dróg o nawierzchniach bitumicznych, zarządzanych przez Gminę Rawa Mazowiecka na łącznej powierzchni około 618,00 m 2 . Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych należy wykonać przy  użyciu grysów bazaltowych oraz emulsji asfaltowej na...
zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2018-05-08 godz. 13:40 do środa 2018-05-16 godz. 15:00
Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania p.n.: "Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Kurzeszyn Gmina Rawa Mazowiecka"
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od poniedziałek 2018-05-07 godz. 15:30 do poniedziałek 2018-05-28 godz. 10:00
data zakończenia: czwartek 2018-06-07 godz. 11:45
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z remontem pasów jezdnych poprzez jednokrotne uszczelnienie spękań kationową emulsją asfaltową szybkorozpadową rodzaju K1-70 i grysami frakcji 6,3/10 mm o ilości kruszywa bazaltowego 10 dm 3 /m 2 na łącznej powierzchni 46.500,00 m 2                    
ostatnia aktualizacja: 2018-06-07 11:45
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2018-05-04 godz. 20:25 do czwartek 2018-05-17 godz. 11:00
data zakończenia: piątek 2018-06-01 godz. 14:00
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego wymienionych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Wspomniane obiekty  znajdują się zarówno w bezpośrednim zarządzie Zamawiającego jak i też są zarządzane przez jego jednostki organizacyjne. Wynikiem przedmiotowego postępowania o udzielenie...
ostatnia aktualizacja: 2018-06-01 14:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2018-04-17 godz. 15:10 do czwartek 2018-04-26 godz. 10:00
data zakończenia: poniedziałek 2018-05-28 godz. 15:00
Przedmiotem zamówienia jest „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Rawa Mazowiecka.
ostatnia aktualizacja: 2018-05-28 15:00
zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2018-04-10 godz. 12:05 do piątek 2018-04-20 godz. 15:00
Wójt Gminy Rawa Mazowiecka zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż ogrodzenia działki nr ew.162 znajdującej się w miejscowości Zagórze Gmina Rawa Mazowiecka. Szczegóły w załączniku poniżej.
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od czwartek 2017-12-14 godz. 21:50 do piątek 2017-12-22 godz. 10:00
Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego p.n.:"Dowóz uczniów z gminy Rawa Mazowiecka do szkół i oddziałów przedszkolnych".
zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2017-12-08 godz. 14:35 do wtorek 2017-12-19 godz. 10:00
data zakończenia: środa 2017-12-20 godz. 09:00
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi we wszystkich branżach przy realizacji projektu pn. ,,Budowa przedszkola wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Boguszycach wraz z niezbędną infrastrukturą”.
ostatnia aktualizacja: 2017-12-20 09:00
zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od poniedziałek 2017-11-27 godz. 15:45 do czwartek 2017-11-30 godz. 15:00
Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę i montaż ogrodzenia działki nr ew. 162 znajdującej się w miejscowości Zagórze Gmina Rawa Mazowiecka.
zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2017-11-14 godz. 09:50 do środa 2017-11-22 godz. 10:00
Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi ogólnobudowlanymi i instalacyjno- montażowymi w związku z  planowana przez Gminę Rawa Mazowiecka realizacją zadania p.n.: ,,Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Nowym Kurzeszynie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Głuchówek”
ostatnia aktualizacja: 2017-11-23 10:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od poniedziałek 2017-11-13 godz. 15:25 do wtorek 2017-11-21 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2017-12-08 godz. 08:00
Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi: „OPIEKA NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI  Z TERENU GMINY RAWA MAZOWIECKA” w okresie od podpisania umowy  do 31.12.2018r. ”
ostatnia aktualizacja: 2017-12-08 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od środa 2017-11-08 godz. 16:50 do czwartek 2017-11-23 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2017-12-12 godz. 13:20
Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane na zadaniu inwestycyjnym pn.: ,,Budowa przedszkola wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Boguszycach wraz z niezbędną infrastrukturą’’.
ostatnia aktualizacja: 2017-12-12 13:20
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2017-10-03 godz. 10:25 do czwartek 2017-10-19 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2017-10-27 godz. 17:55
Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane, ogólnobudowlane, instalacyjne montażowe potrzebne do realizacji zadania p. n. : ,,Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Nowym Kurzeszynie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Głuchówek” .
ostatnia aktualizacja: 2017-10-27 17:55

Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Al. Konstytucji 3 Maja 32

96-200 Rawa Mazowiecka

NIP: 835-10-18-610
REGON: 000547879

Dane kontaktowe

Tel: (46) 814 42 41

Fax: (46) 814 42 41

sekretariat@rawam.ug.gov.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 8.00 -16.00
Wtorek  8.00 - 16.00
Środa  8.00 - 17.00
Czwartek  8.00 - 16.00
Piątek  8.00 - 15.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1011392
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-10-19 11:41

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl