Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.rawam.ug.gov.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

Oś.271.8.2017 - przetarg nieograniczony

Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z terenu Gminy Rawa Mazowiecka
data opublikowania zdarzenia: 2017-05-31 09:25
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: środa 2017-05-31
Data końca składania ofert: czwartek 2017-06-08 godz. 10:00
Oznaczenie: Oś.271.8.2017
Szczegółowa informacja:

Przedmiotem zamówienia jest „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Rawa Mazowiecka.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gierach
  data wytworzenia informacji: 2017-05-31
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2017-05-31 09:24
Załączniki:
 • Ogłoszenie o zamówieniu228.36kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gierach
   data wytworzenia informacji: 2017-05-31
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2017-05-31 09:27
 • SIWZ92.32kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gierach
   data wytworzenia informacji: 2017-05-31
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2017-05-31 09:27
 • Załącznik nr 1 - oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału15.3kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gierach
   data wytworzenia informacji: 2017-05-31
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2017-05-31 09:27
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia18.75kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gierach
   data wytworzenia informacji: 2017-05-31
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2017-05-31 09:27
 • Załącznik nr 3 - oferta58.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gierach
   data wytworzenia informacji: 2017-05-31
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2017-05-31 09:27
 • Załącznik nr 4 - wzór umowy38.28kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gierach
   data wytworzenia informacji: 2017-05-31
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2017-05-31 09:27
 • Załącznik nr 5 - oświadczenie dot. przynaleznosci do grupy kapitałowej17.2kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gierach
   data wytworzenia informacji: 2017-05-31
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2017-05-31 09:27
 • Załącznik nr 6 - wykaz wykonanych usług18.6kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gierach
   data wytworzenia informacji: 2017-05-31
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2017-05-31 09:27
 • Załącznik nr 7 - wykaz narzędzi i urządzeń technicznych40.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gierach
   data wytworzenia informacji: 2017-05-31
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2017-05-31 09:27
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z terenu Gminy Rawa Mazowiecka
data opublikowania zdarzenia: 2017-06-01 12:25
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Oznaczenie: Oś.271.8.2017
Szczegółowa informacja:

W załączniku poniżej szczegóły o zmianie ogłoszenia.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gierach
  data wytworzenia informacji: 2017-06-01
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2017-06-01 12:26
Załączniki:
 • Zmiana ogłoszenia o zamówieniu115.13kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gierach
   data wytworzenia informacji: 2017-06-01
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2017-06-01 12:27
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z terenu Gminy Rawa Mazowiecka
data opublikowania zdarzenia: 2017-06-05 15:50
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Oznaczenie: Oś.271.8.2017
Szczegółowa informacja:

Zapytanie Wykonawcy wraz z udzielonymi wyjaśnieniami w załączniku poniżej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gierach
  data wytworzenia informacji: 2017-06-05
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2017-06-05 15:54
Załączniki:
 • Odpowiedzi na pytania do przetargu302.64kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gierach
   data wytworzenia informacji: 2017-06-05
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2017-06-05 15:55
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z terenu Gminy Rawa Mazowiecka
data opublikowania zdarzenia: 2017-06-08 13:20
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: Oś.271.8.2017
Szczegółowa informacja:

W załączniku poniżej informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gierach
  data wytworzenia informacji: 2017-06-08
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2017-06-08 13:20
Załączniki:
 • Informacja (pobierz)266.39kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gierach
   data wytworzenia informacji: 2017-06-08
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2017-06-08 13:20
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z terenu Gminy Rawa Mazowiecka
data opublikowania zdarzenia: 2017-06-20 11:10
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: Oś.271.8.2017
Szczegółowa informacja:

W załączniku poniżej informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gierach
  data wytworzenia informacji: 2017-06-20
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2017-06-20 11:13
Załączniki:
[drukuj]