Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.rawam.ug.gov.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

DG.271.2.2018 - przetarg nieograniczony

Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Przebudowa drogi dojazdowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 274 (obręb geodezyjny Wilkowice)
data opublikowania zdarzenia: 2018-08-08 13:00
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: środa 2018-08-08
Data końca składania ofert: poniedziałek 2018-08-27 godz. 10:00
Oznaczenie: DG.271.2.2018
Szczegółowa informacja:

Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane potrzebne do realizacji zadania pn: „Przebudowa drogi dojazdowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 274 (obręb geodezyjny Wilkowice)”.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina
  data wytworzenia informacji: 2018-08-08
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2018-08-08 12:47
Załączniki:
 • Ogłoszenie o zamówieniu248.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina
   data wytworzenia informacji: 2018-08-08
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2018-08-08 13:02
 • SIWZ64.34kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina
   data wytworzenia informacji: 2018-08-08
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2018-08-08 13:02
 • Załącznik nr 1 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału15.32kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina
   data wytworzenia informacji: 2018-08-08
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2018-08-08 13:02
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu18.79kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina
   data wytworzenia informacji: 2018-08-08
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2018-08-08 13:02
 • Załącznik nr 3 - wzór formularza oferty48kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina
   data wytworzenia informacji: 2018-08-08
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2018-08-08 13:02
 • Załącznik nr 4 - wzór umowy170kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina
   data wytworzenia informacji: 2018-08-08
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2018-08-08 13:02
 • Załącznik nr 5 - przedmiar robót (kosztorys ofertowy)74kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina
   data wytworzenia informacji: 2018-08-08
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2018-08-08 13:02
 • Załącznik nr 6 - wykaz wykonanych robót18.55kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina
   data wytworzenia informacji: 2018-08-08
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2018-08-08 13:02
 • Załącznik nr 7 - oświadczenie dot. przynależn. do grupy kapitałowej17.14kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina
   data wytworzenia informacji: 2018-08-08
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2018-08-08 13:02
 • Załącznik nr 8 - projekt techniczny (spakowane-7 zip)2.5MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina
   data wytworzenia informacji: 2018-08-08
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2018-08-08 13:02
 • Załącznik nr 9 - SST (spakowne 7-zip)1.9MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina
   data wytworzenia informacji: 2018-08-08
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2018-08-08 13:02
Przebudowa drogi dojazdowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 274 (obręb geodezyjny Wilkowice)
data opublikowania zdarzenia: 2018-08-21 17:00
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Oznaczenie: DG.271.2.2018
Szczegółowa informacja:

Zapytanie Wykonawcy wraz z udzielonymi wyjaśnieniami w załączniku poniżej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina
  data wytworzenia informacji: 2018-08-21
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2018-08-21 17:03
Załączniki:
 • Odpowiedzi na pytania do przetargu439.36kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina
   data wytworzenia informacji: 2018-08-21
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2018-08-21 17:04
Przebudowa drogi dojazdowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 274 (obręb geodezyjny Wilkowice)
data opublikowania zdarzenia: 2018-08-27 19:15
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: DG.271.2.2018
Szczegółowa informacja:

W załączniku poniżej informacja z sesji otwarcia ofert.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina
  data wytworzenia informacji: 2018-08-27
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2018-08-27 19:18
Załączniki:
 • Informacja z sesji otwarcia ofert271.25kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina
   data wytworzenia informacji: 2018-08-27
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2018-08-27 19:18
Przebudowa drogi dojazdowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 274 (obręb geodezyjny Wilkowice)
data opublikowania zdarzenia: 2018-09-13 11:55
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: DG.271.2.2018
Szczegółowa informacja:

W załączniku poniżej informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina
  data wytworzenia informacji: 2018-09-13
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2018-09-13 11:57
Załączniki:
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty360.24kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina
   data wytworzenia informacji: 2018-09-13
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2018-09-13 11:57
[drukuj]