Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.rawam.ug.gov.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

DG.271.2.2019 - przetarg nieograniczony

Status postępowania: wszczęty
Przebieg postępowania
Uszczelnienie spękań nawierzchni bitumicznych dróg zarządzanych przez Gminę Rawa Mazowiecka
data opublikowania zdarzenia: 2019-06-11 17:05
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: wtorek 2019-06-11
Data końca składania ofert: środa 2019-06-26 godz. 10:00
Oznaczenie: DG.271.2.2019
Szczegółowa informacja:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z remontem pasów jezdnych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina
  data wytworzenia informacji: 2019-06-11
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2019-06-11 17:05
Załączniki:
 • Ogłoszenie o zamówieniu397.77kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina
   data wytworzenia informacji: 2019-06-11
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2019-06-11 17:06
 • SIWZ69.03kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina
   data wytworzenia informacji: 2019-06-11
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2019-06-11 17:06
 • Załącznik nr 1 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału15.68kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina
   data wytworzenia informacji: 2019-06-11
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2019-06-11 17:06
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu19.35kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina
   data wytworzenia informacji: 2019-06-11
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2019-06-11 17:06
 • Załącznik nr 3 - wzór formularza oferty50.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina
   data wytworzenia informacji: 2019-06-11
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2019-06-11 17:06
 • Załącznik nr 4 - wzór umowy175kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina
   data wytworzenia informacji: 2019-06-11
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2019-06-11 17:06
 • Załącznik nr 5 - przedmiar robót (kosztorys ofertowy)43.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina
   data wytworzenia informacji: 2019-06-11
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2019-06-11 17:06
 • Załącznik nr 6 - wykaz wykonanych robót19.41kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina
   data wytworzenia informacji: 2019-06-11
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2019-06-11 17:06
 • Załącznik nr 7 - oświadczenie dot. przynależn. do grupy kapitałowej17.72kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina
   data wytworzenia informacji: 2019-06-11
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2019-06-11 17:06
Uszczelnienie spękań nawierzchni bitumicznych dróg zarządzanych przez Gminę Rawa Mazowiecka
data opublikowania zdarzenia: 2019-06-13 08:00
Typ zdarzenia: zmiana treści SIWZ
Oznaczenie: DG.271.2.2019
Szczegółowa informacja:

W załączniku poniżej informacja o zmianie treści SIWZ.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina
  data wytworzenia informacji: 2019-06-12
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2019-06-12 17:05
Załączniki:
 • Zmiana treść SIWZ297.14kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina
   data wytworzenia informacji: 2019-06-12
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2019-06-12 17:05
Uszczelnienie spękań nawierzchni bitumicznych dróg zarządzanych przez Gminę Rawa Mazowiecka
data opublikowania zdarzenia: 2019-06-17 21:10
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Oznaczenie: DG.271.2.2019
Szczegółowa informacja:

W załączniku poniżej wyjaśnienie do treści SIWZ.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina
  data wytworzenia informacji: 2019-06-17
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2019-06-17 21:09
Załączniki:
Uszczelnienie spękań nawierzchni bitumicznych dróg zarządzanych przez Gminę Rawa Mazowiecka
data opublikowania zdarzenia: 2019-06-26 15:00
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: DG.271.2.2019
Szczegółowa informacja:

W załączniku poniżej informacja z sesji otwarcia ofert.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina
  data wytworzenia informacji: 2019-06-26
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2019-06-26 15:01
Załączniki:
 • Informacja z sesji otwarcia ofert280.83kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina
   data wytworzenia informacji: 2019-06-26
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2019-06-26 15:01
Uszczelnienie spękań nawierzchni bitumicznych dróg zarządzanych przez Gminę Rawa Mazowiecka
data opublikowania zdarzenia: 2019-07-04 11:00
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: DG.271.2.2019
Szczegółowa informacja:

W załączniku poniżej informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina
  data wytworzenia informacji: 2019-07-04
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2019-07-04 11:35
Załączniki:
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty338.45kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina
   data wytworzenia informacji: 2019-07-04
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2019-07-04 11:35
[drukuj]