Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.rawam.ug.gov.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

OśiO.271.4.2019 - przetarg nieograniczony

Status postępowania: wszczęty
Przebieg postępowania
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z terenu Gminy Rawa
data opublikowania zdarzenia: 2019-06-11 17:20
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: wtorek 2019-06-11
Data końca składania ofert: środa 2019-06-19 godz. 10:00
Oznaczenie: OśiO.271.4.2019
Szczegółowa informacja:

Przedmiotem zamówienia jest „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Rawa Mazowiecka”.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gierach
  data wytworzenia informacji: 2019-06-11
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2019-06-11 17:19
Załączniki:
 • Ogłoszenie o zamówieniu395.68kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gierach
   data wytworzenia informacji: 2019-06-11
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2019-06-11 17:23
 • SIWZ78.19kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gierach
   data wytworzenia informacji: 2019-06-11
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2019-06-11 17:23
 • Załącznik nr 1 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału15.92kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gierach
   data wytworzenia informacji: 2019-06-11
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2019-06-11 17:23
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia19.91kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gierach
   data wytworzenia informacji: 2019-06-11
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2019-06-11 17:23
 • Załącznik nr 3 - Wzór formularza oferty66kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gierach
   data wytworzenia informacji: 2019-06-11
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2019-06-11 17:23
 • Załącznik nr 4 - Umowa36.65kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gierach
   data wytworzenia informacji: 2019-06-11
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2019-06-11 17:23
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie dotyczące przynależnosci do grupy kapitałowej17.7kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gierach
   data wytworzenia informacji: 2019-06-11
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2019-06-11 17:23
 • Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych usług19.54kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gierach
   data wytworzenia informacji: 2019-06-11
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2019-06-11 17:23
 • Wykaz narzedzi i urządzeń technicznych42kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gierach
   data wytworzenia informacji: 2019-06-11
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2019-06-11 17:23
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z terenu Gminy Rawa
data opublikowania zdarzenia: 2019-06-19 15:25
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: OśiO.271.4.2019
Szczegółowa informacja:

W załączniku poniżej informacja z sesji otwarcia ofert.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gierach
  data wytworzenia informacji: 2019-06-19
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2019-06-19 15:25
Załączniki:
 • Informacji z sesji otwarcia ofert260.85kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gierach
   data wytworzenia informacji: 2019-06-19
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2019-06-19 15:26
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z terenu Gminy Rawa
data opublikowania zdarzenia: 2019-06-25 14:50
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: OśiO.271.4.2019
Szczegółowa informacja:

W załączniku poniżej informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gierach
  data wytworzenia informacji: 2019-06-25
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2019-06-25 14:54
Załączniki:
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty289.17kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gierach
   data wytworzenia informacji: 2019-06-25
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2019-06-25 14:55
[drukuj]