Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.rawam.ug.gov.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

IRO.271.2.2020 - przetarg nieograniczony

Status postępowania: wszczęty
Przebieg postępowania
Budowa zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Boguszycach w gm. Rawa Mazowiecka, Etap II - Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni 3 torowej ze zeskocznią do skoku w dal oraz koła rzutni do pchnięcia kulą
data opublikowania zdarzenia: 2020-10-23 13:40
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: piątek 2020-10-23
Data końca składania ofert: poniedziałek 2020-11-09 godz. 10:00
Oznaczenie: IRO.271.2.2020
Szczegółowa informacja:

Przedmiotem niniejszego postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót  budowlanych na zadaniu inwestycyjnym ,,Budowa zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Boguszycach w gm. Rawa Mazowiecka, Etap II - Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni 3 torowej ze zeskocznią do skoku w dal oraz koła rzutni do pchnięcia kulą’’.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Kobyłecki
  data wytworzenia informacji: 2020-10-23
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2020-10-23 13:33
Załączniki:
 • Ogłoszenie o zamówieniu158.78kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Kobyłecki
   data wytworzenia informacji: 2020-10-23
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-10-23 13:38
 • SIWZ82.7kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Kobyłecki
   data wytworzenia informacji: 2020-10-23
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-10-23 13:38
 • Załącznik nr 1 - Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału16.51kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Kobyłecki
   data wytworzenia informacji: 2020-10-23
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-10-23 13:38
 • Zalacznik nr 2 - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia20.73kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Kobyłecki
   data wytworzenia informacji: 2020-10-23
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-10-23 13:38
 • Zalacznik nr 3 - Wzór formularza oferty62.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Kobyłecki
   data wytworzenia informacji: 2020-10-23
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-10-23 13:38
 • Zalacznik nr 4 - Wzór umowy170kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Kobyłecki
   data wytworzenia informacji: 2020-10-23
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-10-23 13:43
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie dotyczące przynależnosci do grupy kapitałowej20.54kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Kobyłecki
   data wytworzenia informacji: 2020-10-23
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-10-23 13:38
 • Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych robót20.51kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Kobyłecki
   data wytworzenia informacji: 2020-10-23
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-10-23 13:38
 • STWiOR518.18kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Kobyłecki
   data wytworzenia informacji: 2020-10-23
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-10-23 13:38
 • Dokumentacja projektowa - II Etap4.9MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Kobyłecki
   data wytworzenia informacji: 2020-10-23
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-10-23 13:38
 • Przedmiar - II Etap1.5MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Kobyłecki
   data wytworzenia informacji: 2020-10-23
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-10-23 13:38
Budowa zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Boguszycach w gm. Rawa Mazowiecka, Etap II - Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni 3 torowej ze zeskocznią do skoku w dal oraz koła rzutni do pchnięcia kulą
data opublikowania zdarzenia: 2020-11-04 13:35
Typ zdarzenia: informacja
Szczegółowa informacja:

W załączniku poniżej zapytania wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Kobyłecki
  data wytworzenia informacji: 2020-11-04
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2020-11-04 13:34
Załączniki:
 • Zapytania i wyjaśnienia183.27kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Kobyłecki
   data wytworzenia informacji: 2020-11-04
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-11-04 13:36
Budowa zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Boguszycach w gm. Rawa Mazowiecka, Etap II - Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni 3 torowej ze zeskocznią do skoku w dal oraz koła rzutni do pchnięcia kulą
data opublikowania zdarzenia: 2020-11-04 13:35
Typ zdarzenia: informacja
Szczegółowa informacja:

Zawiadomienie o dołączeniu dokumentu z załącznikiem ,, Ogólna charakterystyka robót’’.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Kobyłecki
  data wytworzenia informacji: 2020-11-04
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2020-11-04 13:39
Załączniki:
 • Zawiadomienie o dołączeniu dokumentu29.89kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Kobyłecki
   data wytworzenia informacji: 2020-11-04
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-11-04 13:40
 • Ogólna charakterystyka robót - Etap II135.43kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Kobyłecki
   data wytworzenia informacji: 2020-11-04
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-11-04 13:40
Budowa zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Boguszycach w gm. Rawa Mazowiecka, Etap II - Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni 3 torowej ze zeskocznią do skoku w dal oraz koła rzutni do pchnięcia kulą
data opublikowania zdarzenia: 2020-11-09 13:20
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: IRO.271.2.5.2020
Szczegółowa informacja:

W załączniku poniżej informacja z sesji otwarcia ofert.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Kobyłecki
  data wytworzenia informacji: 2020-11-09
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2020-11-09 13:21
Załączniki:
Budowa zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Boguszycach w gm. Rawa Mazowiecka, Etap II - Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni 3 torowej ze zeskocznią do skoku w dal oraz koła rzutni do pchnięcia kulą
data opublikowania zdarzenia: 2020-11-25 11:00
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: IRO.271.2.11.2020
Szczegółowa informacja:

W załączniku poniżej informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Kobyłecki
  data wytworzenia informacji: 2020-11-25
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2020-11-25 11:54
Załączniki:
 • Informacja o wyborze najkorzytniejszej oferty89.12kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Kobyłecki
   data wytworzenia informacji: 2020-11-25
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-11-25 11:55
[drukuj]