Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.rawam.ug.gov.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

Oś.271.1.2018 - przetarg nieograniczony

Status postępowania: wszczęty
Przebieg postępowania
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z terenu Gminy Rawa
data opublikowania zdarzenia: 2018-04-17 15:10
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: wtorek 2018-04-17
Data końca składania ofert: czwartek 2018-04-26 godz. 10:00
Oznaczenie: Oś.271.1.2018
Szczegółowa informacja:

Przedmiotem zamówienia jest „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Rawa Mazowiecka.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gierach
  data wytworzenia informacji: 2018-04-17
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2018-04-17 15:11
Załączniki:
 • Ogłoszenie o zamówieniu224.54kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gierach
   data wytworzenia informacji: 2018-04-17
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2018-04-17 15:14
 • SIWZ90.62kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gierach
   data wytworzenia informacji: 2018-04-17
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2018-04-17 15:14
 • Załącznik nr 1 - oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału15.32kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gierach
   data wytworzenia informacji: 2018-04-17
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2018-04-17 15:14
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia18.79kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gierach
   data wytworzenia informacji: 2018-04-17
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2018-04-17 15:14
 • Załącznik nr 3 - formularz oferty58.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gierach
   data wytworzenia informacji: 2018-04-17
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2018-04-17 15:14
 • Załącznik nr 4 - wzór umowy39.26kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gierach
   data wytworzenia informacji: 2018-04-17
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2018-04-17 15:14
 • Załącznik nr 5 - oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej17.12kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gierach
   data wytworzenia informacji: 2018-04-17
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2018-04-17 15:14
 • Załącznik nr 6 - wykaz wykonanych usług18.61kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gierach
   data wytworzenia informacji: 2018-04-17
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2018-04-17 15:14
 • Załącznik nr 7 - wykaz narzędzi i urządzeń technicznych40.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gierach
   data wytworzenia informacji: 2018-04-17
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2018-04-17 15:14
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z terenu Gminy Rawa
data opublikowania zdarzenia: 2018-04-30 08:30
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: Oś.271.8.2018
Szczegółowa informacja:

W załączniku poniżej informacja z otwarcia ofert.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gierach
  data wytworzenia informacji: 2018-04-30
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2018-04-30 08:34
Załączniki:
 • Informacja z sesji otwarcia ofert275.26kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gierach
   data wytworzenia informacji: 2018-04-30
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2018-04-30 08:35
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z terenu Gminy Rawa
data opublikowania zdarzenia: 2018-05-28 15:00
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: Oś.271.1.2018
Szczegółowa informacja:

W załączniku poniżej informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gierach
  data wytworzenia informacji: 2018-05-28
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2018-05-28 15:01
Załączniki:
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty299.76kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gierach
   data wytworzenia informacji: 2018-05-28
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2018-05-28 15:02
[drukuj]