Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.rawam.ug.gov.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

DG.271.1.2020 - przetarg nieograniczony

Status postępowania: wszczęty
Przebieg postępowania (wskazane zdarzenie)
Remont drogi gminnej nr 113115 E Wałowice - Pasieka Wałowska - Rawa Mazowiecka oraz remont drogi gminnej nr 113116 E Chrusty - granica gminy Czerniewice (Podkonice)
data opublikowania zdarzenia: 2020-04-22 10:20
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: środa 2020-04-22
Data końca składania ofert: wtorek 2020-05-19 godz. 10:00
Oznaczenie: DG.271.1.2020
Szczegółowa informacja:

Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane potrzebne do realizacji zadania pn: „Remont drogi gminnej nr 113115 E Wałowice - Pasieka Wałowska - Rawa Mazowiecka oraz remont drogi gminnej nr 113116 E Chrusty - granica gminy Czerniewice (Podkonice)” o łącznej długości 4,448 km.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina-Kozłowska
  data wytworzenia informacji: 2020-04-22
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2020-04-22 10:13
Załączniki:
 • Ogłoszenie o zamówieniu212.61kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina-Kozłowska
   data wytworzenia informacji: 2020-04-22
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-04-22 10:20
 • SIWZ.docx76.33kB
  SIWZ

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina-Kozłowska
   data wytworzenia informacji: 2020-04-22
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-04-22 10:20
 • Załącznik nr 1 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału16.52kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina-Kozłowska
   data wytworzenia informacji: 2020-04-22
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-04-22 10:20
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu20.15kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina-Kozłowska
   data wytworzenia informacji: 2020-04-22
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-04-22 10:20
 • Załącznik nr 3 - Wzór formularza oferty54.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina-Kozłowska
   data wytworzenia informacji: 2020-04-22
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-04-22 10:20
 • Załącznik nr 4 - Wzór umowy177kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina-Kozłowska
   data wytworzenia informacji: 2020-04-22
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-04-22 10:20
 • Załącznik nr 5a - Przedmiar robót, Kosztorys ofertowy (Pasieka Wał.)54.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina-Kozłowska
   data wytworzenia informacji: 2020-04-22
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-04-22 10:20
 • Załącznik nr 5b - Przedmiar robót, Kosztorys ofertowy (Chrusty)54.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina-Kozłowska
   data wytworzenia informacji: 2020-04-22
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-04-22 10:20
 • Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych robót20.61kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina-Kozłowska
   data wytworzenia informacji: 2020-04-22
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-04-22 10:20
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie dot. przynależn. do grupy kapitałowej18.63kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina-Kozłowska
   data wytworzenia informacji: 2020-04-22
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-04-22 10:20
 • Załącznik 8a - Dokumentacja proj. (Pasieka Wał.).zip37.9MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina-Kozłowska
   data wytworzenia informacji: 2020-04-22
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-04-22 10:20
 • Załącznik 8b - Dokumentacja proj. (Chrusty)40.2MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina-Kozłowska
   data wytworzenia informacji: 2020-04-22
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-04-22 10:20
 • Załącznik 9a - STWiOR (Pasieka Wał)4.3MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina-Kozłowska
   data wytworzenia informacji: 2020-04-22
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-04-22 10:20
 • Załącznik 9b - STWiOR (Chrusty)4.3MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina-Kozłowska
   data wytworzenia informacji: 2020-04-22
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-04-22 10:20
[drukuj]