Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.rawam.ug.gov.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

przetarg nieograniczony

Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Powierzchniowe utrwalenie dróg, będących w zarządzie Gminy Rawa Mazowiecka
data opublikowania zdarzenia: 2013-06-12 08:30
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: środa 2013-06-12
Data końca składania ofert: czwartek 2013-06-27 godz. 10:00
Szczegółowa informacja:

Powierzchniowe utrwalenie dróg na powierzchni około 25.866,50 m2

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Bonio
  data wytworzenia informacji: 2013-06-12
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2013-06-12 08:17
Załączniki:
 • Ogłoszenie o zamówieniu117.2kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Bonio
   data wytworzenia informacji: 2013-06-12
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2013-06-12 08:18
 • SIWZ246.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Bonio
   data wytworzenia informacji: 2013-06-12
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2013-06-12 08:19
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy42.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Bonio
   data wytworzenia informacji: 2013-06-12
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2013-06-12 08:25
 • Załącznik nr 2 - kosztorys ofertowy35.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Bonio
   data wytworzenia informacji: 2013-06-12
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2013-06-12 08:26
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków27.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Bonio
   data wytworzenia informacji: 2013-06-12
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2013-06-12 08:27
 • Załącznik nr 4 - projekt umowy104kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Bonio
   data wytworzenia informacji: 2013-06-12
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2013-06-12 08:28
 • Załącznik nr 5 - wykaz wykonanych robót37kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Bonio
   data wytworzenia informacji: 2013-06-12
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2013-06-12 08:28
 • Załącznik nr 6 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia25.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Bonio
   data wytworzenia informacji: 2013-06-12
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2013-06-12 08:29
 • Załącznik nr 7 - wykaz narzędzi i urządzeń technicznych34kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Bonio
   data wytworzenia informacji: 2013-06-12
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2013-06-12 08:29
 • Załącznik nr 8 - informacja w zakresie przynależności do grupy kapitałowej35.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Bonio
   data wytworzenia informacji: 2013-06-12
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2013-06-12 08:30
Powierzchniowe utrwalenie dróg, będących w zarządzie Gminy Rawa Mazowiecka
data opublikowania zdarzenia: 2013-07-02 09:00
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: DG.271.3.2013

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Bonio
  data wytworzenia informacji: 2013-07-02
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2013-07-02 08:56
Załączniki:
 • Informacja37.43kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Bonio
   data wytworzenia informacji: 2013-07-02
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2013-07-02 08:57
[drukuj]