Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.rawam.ug.gov.pl

Treść strony

Obwieszczenie o przesłaniu akt sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach

Zawiadomienie o przedłużeniu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji środowiskowej dla budowy kurnika na działkach 157, 158, 159 w m Byszewice

Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy dotyczącą kurnika w m. Byszewice

Remoncie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Chrusty i Księża Wola

Zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie dla budowy kurnika w Byszewicach

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa biogazowni rolniczej w m. Konopnica

Obwieszczenie o zapoznaniu się z materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy w m. Kurzeszyn

Zawiadomienie o wydanej decyzji o środowikowych uwarunkowaniach na rozbudowę budynku magazynowego w m. Julianów

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania złożonym wniosku w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OŚ.6220.5.7.2013 z dnia 7.11.2013r. dla Oczyszczalni Ścieków - RAWIK

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i złożonym wniosku na wydanie decyzji środowiskowej dla budowy stacji redukcyjno-pomiarowej gazu ziemnego w m. Konopnica

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i złożonym wniosku na wydanie decyzji środowiskowej dla budowy stacji pomiarowej gazu ziemnego w m. Konopnica

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z weryfikacją środowiskowych uwarunkowań dla przedsiewzięcia pn.,,Budowa biogazowni rolniczej'' oraz aktami sprawy

Obwieszczenie o złożonym wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na przetwarzanie odpadów w Gorzelni rolniczej w m. Konopnica

Zawiadomienie o złożonym wniosku o wydanie decyzji środowiskowej na rozbudowę budynku magazynowego w m. Julianów

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na przebudowę i rozbudowę linii sortowniczej zlokalizowanej w hali namiotowej na terenie Zakładu ZGO Pukinin w m. Pukinin

Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej otwartej dla społeczeństwa

Obwieszczenie o złożonym aneksie do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla budowy obwodnicy w m. Kurzeszyn

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i złożonym wniosku o wydanie decyzji środowiskowej na uruchomieniu punktu skupu złomu w m. Konopnica

Obwieszczenie powołujące biegłego w celu weryfikacji środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. ,,budowa biogazowni rolniczej w m. Konopnica"

Zawiadomienie o nałożeniu raportu oddziaływania na środowisko w sprawie wniosku o wydanie decyzji środiwskowej dla przebudowy hal na terenie zakładu Metalbud

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie złożonego wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy kurnika w Byszewicach

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i złożeniu wniosku o wydaniu decyzji środoowiskowej na rozbudowę lini sortowniczej dla ZGO AQUARIUM w na terenie ZGO Pukinin

Obwieszczenie o planowanej rozprawie administracyjnej

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy składowiska odpadów niebezpiecznych (azbestowych) - kwatery nr VI na terenie ZGO w m. Pukinin

Obwieszczenie o przedłużeniu załatwienia sprawy dotyczącej procedury wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla biogazowni rolniczej w m. Konopnica

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie złożonego wniosku o zmianę decyzji środowiskowej na przetwarzaniu odpadów w oczyszczalni ścieków w m. Konopnica

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie złożonego wniosku o wydanie decyzji środowiskowej na dostawę i montaż agregatu kogeneracyjnego na terenie oczyszczalni ścieków w Żydomicach

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla rozbudowy i przebudowy hal produkcyjnych z wiatą magazynową wraz z infrastrukturą w m. Podlas

Obwieszczenie o nadesłanym raporcie oddziaływania na środowisko dla kurnika w m. Byszewice

Obwieszczenie o złożonym uzupełnieniu do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla budowy obwodnicy w m. Kurzeszyn

Obwieszczenie o umorzeniu postępowania na wydanie decyzji środowiskowej dla budowy lądowiska śmigłowc. w m. Julianów

Obwieszczenie o nałożeniu raportu i oceny oddziaływania na środowisko dla kurnika w m. Byszewice

Obwieszczenie o złożonym wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i wszczęciu postępowania dla budowy składowiska odpadów niebezpiecznych (azbestowych)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie złożonego wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy kurnika w Byszewicach

Obwieszczenie o złożonym uzupełnieniu do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla budowy obwodnicy w m. Kurzeszyn

Obwieszczenie o złoż. wniosku na wyd. decyzji środowisk. na budowę lądowiska śmigłowcowego wraz ze stacją składowania i tankowania paliwa lotniczego na własny użytek, w miejscowości Julianów

Obwieszczenie w sprawie złożonego zmodyfikowanego wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy kurnika w Byszewicach

Obwieszczenie o złożonym piśmie inwestora o zawieszeniu postępowania w spr. obwodnicy w m. Kurzeszyn

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2797
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-01-21 18:32:22