Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.rawam.ug.gov.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

zamówienia publiczne realizowane bez zastosowania ustawy "Prawo zamówień publicznych"

Status postępowania: wszczęty
Przebieg postępowania
Zaproszenie do składania ofert cenowych
data opublikowania zdarzenia: 2018-05-09 16:05
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: środa 2018-05-09
Data końca składania ofert: wtorek 2018-05-22 godz. 10:00
Szczegółowa informacja:

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie robót związanych z remontem cząstkowym dróg o nawierzchniach bitumicznych, zarządzanych przez Gminę Rawa Mazowiecka na łącznej powierzchni około 618,00 m2.

Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych należy wykonać
przy  użyciu grysów bazaltowych oraz emulsji asfaltowej na głębokość do 5,00 cm.

Oferowane ceny jednostkowe brutto za 1,00 m2 wykonanego remontu cząstkowego muszą uwzględniać roboty przygotowawcze związane z oczyszczeniem podłoża z wody oraz luźnych frakcji grysu i żwiru. 

Termin wykonania robót - 30.06.2018 r.  

Oferty cenowe w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Rawie Mazowieckiej w pokoju 202 (sekretariat) lub przesłać faksem na numer 46 814 42 41 w terminie do dnia 22.05.2018 r. do godz. 10:00.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina
    data wytworzenia informacji: 2018-05-09
  • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
    data dodania: 2018-05-09 16:07
[drukuj]