Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.rawam.ug.gov.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

OE.271.2.2018 - przetarg nieograniczony

Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Dostawa Platformy Danych Przestrzennych dla Gminy Rawa Mazowiecka w ramach projektu „Wdrożenie zintegrowanych technologii informacyjno - komunikacyjnych w gminach powiatu rawskiego”
data opublikowania zdarzenia: 2018-08-08 14:15
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: środa 2018-08-08
Data końca składania ofert: piątek 2018-08-17 godz. 10:00
Oznaczenie: OE.271.2.2018
Szczegółowa informacja:

Realizacja polega na pełnieniu roli Wykonawcy prac związanych z inwestycją pn: „Dostawa Platformy Danych Przestrzennych dla Gminy Rawa Mazowiecka”,

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kobierski
  data wytworzenia informacji: 2018-08-08
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2018-08-08 14:15
Załączniki:
 • Ogłoszenie o zamówieniu228.79kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kobierski
   data wytworzenia informacji: 2018-08-08
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2018-08-08 14:17
 • SIWZ184.9kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kobierski
   data wytworzenia informacji: 2018-08-08
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2018-08-08 14:17
 • Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia717.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kobierski
   data wytworzenia informacji: 2018-08-08
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2018-08-08 14:17
 • Załącznik nr 2 - projekt umowy160.35kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kobierski
   data wytworzenia informacji: 2018-08-08
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2018-08-08 14:17
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału152.9kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kobierski
   data wytworzenia informacji: 2018-08-08
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2018-08-08 14:17
 • Załącznik nr 4 - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia153.41kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kobierski
   data wytworzenia informacji: 2018-08-08
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2018-08-08 14:17
 • Załącznik nr 5 - oferta wzór155.83kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kobierski
   data wytworzenia informacji: 2018-08-08
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2018-08-08 14:17
 • Załącznik nr 6 - oświadczenie dot. przynalezności do grupy kapitałowej153.32kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kobierski
   data wytworzenia informacji: 2018-08-08
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2018-08-08 14:17
 • Załącznik nr 7 - wykaz zrealizowanych projektów154.52kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kobierski
   data wytworzenia informacji: 2018-08-08
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2018-08-08 14:17
 • Załącznik nr 8 - wykaz osób153.74kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kobierski
   data wytworzenia informacji: 2018-08-08
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2018-08-08 14:17
Dostawa Platformy Danych Przestrzennych dla Gminy Rawa Mazowiecka w ramach projektu „Wdrożenie zintegrowanych technologii informacyjno - komunikacyjnych w gminach powiatu rawskiego”
data opublikowania zdarzenia: 2018-08-17 11:55
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: OE.271.2.1.2018
Szczegółowa informacja:

W załączniku poniżej informacja z sesji otwarcia ofert.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kobierski
  data wytworzenia informacji: 2018-08-17
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2018-08-17 11:57
Załączniki:
 • Informacja z sesji otwarcia ofert38.04kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kobierski
   data wytworzenia informacji: 2018-08-17
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2018-08-17 11:58
Dostawa Platformy Danych Przestrzennych dla Gminy Rawa Mazowiecka w ramach projektu „Wdrożenie zintegrowanych technologii informacyjno - komunikacyjnych w gminach powiatu rawskiego”
data opublikowania zdarzenia: 2018-08-23 11:20
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: OE.271.2.3.2018
Szczegółowa informacja:

W załączniku poniżej informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kobierski
  data wytworzenia informacji: 2018-08-23
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2018-08-23 11:21
Załączniki:
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty46.85kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kobierski
   data wytworzenia informacji: 2018-08-23
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2018-08-23 11:22
[drukuj]