Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.rawam.ug.gov.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

OE.271.2.2019 - przetarg nieograniczony

Status postępowania: wszczęty
Przebieg postępowania
„Wiedza na piątkę z plusem!” projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
data opublikowania zdarzenia: 2019-10-23 11:30
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: środa 2019-10-23
Data końca składania ofert: czwartek 2019-10-31 godz. 10:00
Oznaczenie: OE.271.2.2019
Szczegółowa informacja:

Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu TIK wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Wiedza na piątkę z plusem!” projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kobierski
  data wytworzenia informacji: 2019-10-23
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2019-10-23 11:31
Załączniki:
 • Ogłoszenie o zamówieniu400.2kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kobierski
   data wytworzenia informacji: 2019-10-23
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2019-10-23 11:33
 • SIWZ196.02kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kobierski
   data wytworzenia informacji: 2019-10-23
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2019-10-23 11:33
 • Zalacznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia247.41kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kobierski
   data wytworzenia informacji: 2019-10-23
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2019-10-23 11:33
 • Załącznik nr 2 - projekt umowy166.33kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kobierski
   data wytworzenia informacji: 2019-10-23
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2019-10-23 11:33
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału165.23kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kobierski
   data wytworzenia informacji: 2019-10-23
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2019-10-23 11:33
 • Załącznik nr 4 - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia163.12kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kobierski
   data wytworzenia informacji: 2019-10-23
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2019-10-23 11:33
 • Załącznik nr 5 - oferta wzór172.64kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kobierski
   data wytworzenia informacji: 2019-10-23
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2019-10-23 11:33
 • Załącznik nr 6 - oświadczenie dot. przynalezności do grupy kapitałowej162.84kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kobierski
   data wytworzenia informacji: 2019-10-23
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2019-10-23 11:33
 • Załącznik nr 7 - wykaz wykonanych dostaw sprzętu informatycznego164.16kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kobierski
   data wytworzenia informacji: 2019-10-23
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2019-10-23 11:33
 • Załącznik nr 8 - wykaz osób163.06kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kobierski
   data wytworzenia informacji: 2019-10-23
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2019-10-23 11:33
 • Załącznik nr 9 - wykaz oferowanego sprzętu165.36kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kobierski
   data wytworzenia informacji: 2019-10-23
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2019-10-23 11:33
 • Załącznik nr 10 - szczegółowy wykaz dostaw156.79kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kobierski
   data wytworzenia informacji: 2019-10-23
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2019-10-23 11:33
„Wiedza na piątkę z plusem!” projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
data opublikowania zdarzenia: 2019-10-28 13:00
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Oznaczenie: OE.271.2.2019
Szczegółowa informacja:

Zapytania Wykonawców wraz z udzielonymi wyjaśnieniami w załączniku poniżej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kobierski
  data wytworzenia informacji: 2019-10-28
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2019-10-28 13:02
Załączniki:
 • Pytania i odpowiedzi do przetargu65.44kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kobierski
   data wytworzenia informacji: 2019-10-28
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2019-10-28 13:03
„Wiedza na piątkę z plusem!” projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
data opublikowania zdarzenia: 2019-10-28 13:00
Typ zdarzenia: zmiana treści SIWZ
Oznaczenie: OE.271.2.2019
Szczegółowa informacja:

Poniżej informacja o zmianie treści SIWZ wraz z załącznikami.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kobierski
  data wytworzenia informacji: 2019-10-28
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2019-10-28 13:04
Załączniki:
„Wiedza na piątkę z plusem!” projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
data opublikowania zdarzenia: 2019-10-31 15:45
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: OE.271.2.2019
Szczegółowa informacja:

W załączniku poniżej informacja z sesji otwarcia ofert.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kobierski
  data wytworzenia informacji: 2019-10-31
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2019-10-31 15:46
Załączniki:
 • Informacja z sesji otwarcia ofert101.41kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kobierski
   data wytworzenia informacji: 2019-10-31
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2019-10-31 15:46
„Wiedza na piątkę z plusem!” projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
data opublikowania zdarzenia: 2019-11-08 08:45
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: OE.271.2.2019
Szczegółowa informacja:

W załączniku poniżej informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kobierski
  data wytworzenia informacji: 2019-11-08
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2019-11-08 08:47
Załączniki:
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty69.52kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kobierski
   data wytworzenia informacji: 2019-11-08
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2019-11-08 08:48
[drukuj]