Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.rawam.ug.gov.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

OS.271.2.2012 - przetarg nieograniczony

Status postępowania: zakończony unieważniony
Przebieg postępowania
OPIEKA NAD BEZDOMNYMI PSAMI Z TERENU GMINY RAWA MAZOWIECKA
data opublikowania zdarzenia: 2012-01-20 14:30
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: piątek 2012-01-20
Data końca składania ofert: poniedziałek 2012-01-30 godz. 10:00
Oznaczenie: OS.271.2.2012
Szczegółowa informacja:

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie:

1) odławiania , transportu i utrzymywania w schronisku bezdomnych psów z terenu Gminy Rawa Mazowiecka oraz zapewnienie im opieki dożywotniej lub do czasu adopcji w 2012 roku

2) zapewnienie opieki dożywotniej lub do czasu adopcji nad około 54 bezdomnymi psami z terenu gminy Rawa Mazowiecka , odłowionymi w latach 2006 – 2011 w tym : przewiezienie , umieszczenie zwierząt w schronisku oraz zapewnienie im właściwych warunków bytowych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Jakubiak
  data wytworzenia informacji: 2012-01-20
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2012-01-20 14:10
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2012-01-20 14:16
Załączniki:
Opieka nad bezdomnymi psami z terenu Gminy Rawa Mazowiecka
data opublikowania zdarzenia: 2012-01-31 13:00
Typ zdarzenia: unieważnienie
Szczegółowa informacja:

Gmina Rawa Mazowiecka zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie : „Opieka nad bezdomnymi psami z terenu Gminy Rawa Mazowiecka”ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 19888-2012.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż do dnia 30 stycznia 2012 r. do godz. 10.00, tj. do dnia składania ofert, do Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Jakubiak
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2012-01-31 12:35
[drukuj]