Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.rawam.ug.gov.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

DG.271.7.2014 - przetarg nieograniczony

Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Remont drogi dojazdowej Boguszyce - Garłów o długości 755,0 mb (2.454,00 m2) poprzez trzykrotne powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi i emulsją asfaltową
data opublikowania zdarzenia: 2014-07-18 12:50
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: piątek 2014-07-18
Data końca składania ofert: poniedziałek 2014-08-04 godz. 10:00
Oznaczenie: DG.271.7.2014
Szczegółowa informacja:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z remontem drogi dojazdowej Boguszyce - Garłów o długości 755,0 mb (2.454,00 m2) poprzez trzykrotne powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi i emulsją asfaltową.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Bonio
  data wytworzenia informacji: 2014-07-18
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2014-07-18 12:36
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2014-09-01 19:31
Załączniki:
 • Ogłoszenie o zamówieniu129.95kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Bonio
   data wytworzenia informacji: 2014-07-18
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2014-07-18 12:37
 • SIWZ224kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Bonio
   data wytworzenia informacji: 2014-07-18
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2014-07-18 12:38
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy43kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Bonio
   data wytworzenia informacji: 2014-07-18
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2014-07-18 12:38
 • Załącznik nr 2 Boguszyce - kosztorys ofertowy43kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Bonio
   data wytworzenia informacji: 2014-07-18
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2014-07-18 12:39
 • Załącznik nr 2a Garłów - kosztorys ofertowy42.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Bonio
   data wytworzenia informacji: 2014-07-18
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2014-07-18 12:39
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnieniu warunków30.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Bonio
   data wytworzenia informacji: 2014-07-18
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2014-07-18 12:40
 • Załącznik nr 4 - projekt umowy88.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Bonio
   data wytworzenia informacji: 2014-07-18
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2014-07-18 12:40
 • Załącznik nr 5 - wykaz wykonanych robót budowlanych37kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Bonio
   data wytworzenia informacji: 2014-07-18
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2014-07-18 12:41
 • Załącznik nr 6 - oświadcz. o braku podstaw do wykluczenia29kB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2014-07-18 12:42
 • Załącznik nr 7 - wykaz narzędzi i urządzeń technicznych38.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Bonio
   data wytworzenia informacji: 2014-07-18
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2014-07-18 12:42
 • Załącznik nr 8 - informacja w zakresie przynależności do grupy kapitałowej38kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Bonio
   data wytworzenia informacji: 2014-07-18
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2014-07-18 12:43
 • Opis techniczny i przedmiar robót1.1MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Bonio
   data wytworzenia informacji: 2014-07-18
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2014-07-18 12:44
 • Projekt techniczny11.9MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Bonio
   data wytworzenia informacji: 2014-07-18
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2014-07-18 12:46
 • SST458.83kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Bonio
   data wytworzenia informacji: 2014-07-18
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2014-07-18 12:49
Remont drogi dojazdowej Boguszyce - Garłów o długości 755,0 mb (2.454,00 m2) poprzez trzykrotne powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi i emulsją asfaltową
data opublikowania zdarzenia: 2014-08-04 15:00
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Szczegółowa informacja:

Wybór najkorzystniejszej oferty. Szczegóły w załączniku poniżej.

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2014-08-04 14:51
Załączniki:
 • Wybór najkorzystniejszej oferty35.45kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Bonio
   data wytworzenia informacji: 2014-08-04
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2014-08-04 14:52
[drukuj]