Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.rawam.ug.gov.pl

Treść strony

Konsultacje Strategii Rozwoju Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2023-2030 r.

Zapraszamy Mieszkańców Gminy Rawa Mazowiecka do udziału w konsultacjach społecznych, których przedmiotem jest projekt dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2023 2030”, wskazujący kierunki oraz cele strategiczne określające rozwój Gminy w perspektywie najbliższych lat.
Celem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom Gminy, grupom społeczno – zawodowym i organizacjom pozarządowym złożenia uwag dotyczących projektu dokumentu
Konsultacje przeprowadzone będą w postaci zbierania uwag i opinii na FORMULARZU ZGŁASZANIA UWAG, WNIOSKÓW I OPINII do projektu „Strategii Rozwoju Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2023-2030”, w terminie od 10 sierpnia 2022 roku do 13 września 2022 roku (obowiązuje data wpływu).

Wypełnione i podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem formularze można dostarczać:

 • online, przez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej rawam.ug.gov.pl,
 • drogą elektroniczną na adres: sekretariat@rawam.ug.gov.pl (skan podpisanego formularza),
 • osobiście, wrzucając do skrzynki umieszczonej w Sekretariacie Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka, pok. 202, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka
 • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Rawa Mazowiecka,
  Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka (decyduje data wpływu).

ABY WYPEŁNIĆ FORMULARZ ONLINE KLIKNIJ TUTAJ 

Pliki w załączeniu:

 • Zarządzenie Nr 64.2022 Wójta Gminy Rawa Mazowiecka
 • Projekt Strategii Rozwoju Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2023-2030
 • Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Rawa Mazowiecka
 • Formularz zgłaszania uwag, wniosków i opinii

Uwagi i opinie zgłoszone po terminie, czyli z datą wpływu po dniu 13 września 2022, niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem oraz przesłane w formie innej niż na formularzu konsultacyjnym NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Mrówczyńska
  data wytworzenia: 2022-08-09
 • opublikował: Sebastian Kobierski
  data publikacji: 2022-08-09 16:16
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Ekner
   data wytworzenia: 2023-05-31
  • opublikował: Sebastian Kobierski
   data publikacji: 2023-05-31 11:14
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Ekner
   data wytworzenia: 2022-06-02
  • opublikował: Sebastian Kobierski
   data publikacji: 2022-06-02 09:16
  • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
   ostatnia modyfikacja: 2022-06-02 09:16
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Ekner
  • opublikował: Sebastian Kobierski
   data publikacji: 2021-05-31 21:01
  • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
   ostatnia modyfikacja: 2022-02-22 14:50
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Ekner
   data wytworzenia: 2019-03-29
  • opublikował: Sebastian Kobierski
   data publikacji: 2022-02-22 15:09
  • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
   ostatnia modyfikacja: 2022-02-22 15:10

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4766
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-07-31 14:28:36