Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.rawam.ug.gov.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

Oś.271. 11 .2017 - przetarg nieograniczony

Status postępowania: wszczęty
Przebieg postępowania
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Rawa Mazowiecka
data opublikowania zdarzenia: 2017-11-13 15:25
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: poniedziałek 2017-11-13
Data końca składania ofert: wtorek 2017-11-21 godz. 10:00
Oznaczenie: Oś.271. 11 .2017
Szczegółowa informacja:

Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi: „OPIEKA NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI  Z TERENU GMINY RAWA MAZOWIECKA” w okresie od podpisania umowy  do 31.12.2018r. ”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gierach
  data wytworzenia informacji: 2017-11-13
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2017-11-13 15:26
Załączniki:
 • Ogłoszenie o zamówieniu224.08kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gierach
   data wytworzenia informacji: 2017-11-13
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2017-11-13 15:29
 • SIWZ52.35kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gierach
   data wytworzenia informacji: 2017-11-13
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2017-11-13 15:29
 • Załącznik nr 1 - oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału15.41kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gierach
   data wytworzenia informacji: 2017-11-13
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2017-11-13 15:29
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia18.74kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gierach
   data wytworzenia informacji: 2017-11-13
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2017-11-13 15:29
 • Załącznik nr 3 - oferta57.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gierach
   data wytworzenia informacji: 2017-11-13
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2017-11-13 15:29
 • Załącznik nr 4 - wzór umowy34.38kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gierach
   data wytworzenia informacji: 2017-11-13
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2017-11-13 15:29
 • Załącznik nr 5 - oświadczenie dot. przynalezności do grupy kapitałowej17.26kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gierach
   data wytworzenia informacji: 2017-11-13
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2017-11-13 15:29
 • Załącznik nr 6 - wykaz wykonanych usług18.54kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gierach
   data wytworzenia informacji: 2017-11-13
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2017-11-13 15:29
Opieki nad bezdomnymi zwierzętami z ternu Gminy Rawa Mazowiecka
data opublikowania zdarzenia: 2017-11-17 19:40
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Oznaczenie: Oś.271.11.2017
Szczegółowa informacja:

Informujemy, że 16.11.2017r. otrzymaliśmy pismo od Wykonawcy dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Na podstawie art. Art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych przedstawiamy treść zapytań wraz z udzielonymi wyjaśnieniami  Zamawiającego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gierach
  data wytworzenia informacji: 2017-11-17
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2017-11-17 19:43
Załączniki:
 • Odpowiedzi na pytania do przetargu149.82kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gierach
   data wytworzenia informacji: 2017-11-17
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2017-11-17 19:44
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Rawa Mazowiecka
data opublikowania zdarzenia: 2017-11-22 15:45
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: Oś.271.11.2017
Szczegółowa informacja:

W załączniku poniżej informacja z sesji  otwarcia ofert.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gierach
  data wytworzenia informacji: 2017-11-22
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2017-11-22 15:44
Załączniki:
 • Informacja z sesji otwarcia ofert285.24kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gierach
   data wytworzenia informacji: 2017-11-22
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2017-11-22 15:45
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Rawa Mazowiecka
data opublikowania zdarzenia: 2017-12-08 08:00
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: Oś.271.11.2017
Szczegółowa informacja:

W załączniku poniżej informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gierach
  data wytworzenia informacji: 2017-12-08
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2017-12-08 08:27
Załączniki:
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty316.92kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gierach
   data wytworzenia informacji: 2017-12-08
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2017-12-08 08:27
[drukuj]